Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

Lite mer om cykelhjälmar

Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Jag utelämnade några argument mot cykelhjälmar från min artikel i ämnet, för att den inte skulle bli för tung. För den som vill läsa ännu mer om cykelhjälmar kommer här lite fler diagram!

VTI, Effekter av åtgärder för ökad cykelhjälmsanvändning
Figuren ovan kommer från en VTI-studie där författaren Sixten Nolén framhåller den australiska delstaten Victoria som ett framgångsrikt exempel på cykelhjälmslag.

Det som inte nämns i VTIs rapport är att det samtidigt med hjälmlagen även infördes kampanjer mot fortkörning och rattfylleri. Det fick stort genomslag för fotgängare:


Den här figuren kommer från Dorothy Robinsons studie Head Injuries and Helmet Laws in Australia and New Zealand (PDF)
Senast ändrad 9 juni 2010 15:42
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Några fler bilder.


Barnbefolkningen har varit stabil över tid, och kan inte förklara varför cyklingen halverats. Jag har delat befolkningen i åldern 6-15 med 200 för att få plats med kurvorna med samma vänsterskala. Källa VTI: Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2009 samt SCB: Sveriges folkmängd (i ettårsklasser) 1860-2009


Dagis i Göteborg. Källa Eniro Kartor. Även om man har barnen på olika dagis så behöver man inte skjutsa dem i bil. Cyklar man sex kilometer till jobbet så cyklar man förbi ett antal dagis.
Senast ändrad 14 september 2010 10:21
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
I sitt svar säger Jörgen Larsson på VTI "Speciellt riskfyllt blir det om man bara jämför med startåret 1988, som hade väldigt många grundskole-observationer." Men det är som sagt minskningar på 35-40% även om man bortser från 1988. Dessutom är det just i slutet av åttiotalet som hjälmkampanjerna började, och därför är det de första åren som är minst påverkade av hjälmkampanjer.


Källa VTI: Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2002. Resultat från VTI:s observationsstudie år 2002
Senast ändrad 11 juni 2010 15:25

 > Infrastruktur
 > Cykling
Lite mer om cykelhjälmar

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.