Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur

E6/E20 i tunnel under Örgryte genom Göteborg

Profilbild
Mattias Bolander
478 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Jag har sett att det på forumet tidigare debatterats om en motorvägstunnel för E6/E20 från Kallebäcksmotet och norrut. Jag lekte lite med Kallebäcksmotet i Photoshop.

Minns jag inte fel, så såg jag nån plan på att man kanske i framtiden skulle låta R40 svänga av mot E6/E20 i Mölndal ett par kilometer söderut istället för att den ska fortsätta till Kallebäcksmotet. Därför har jag gjort om R40 till någon slags lokalgata på min omgjorda bild. Jag lade till lite hus och lite skog. (OBS! Jag har inte orkat ritat till alla nödvändiga på- och avfarter på bilde nedan.)

I tunneln borde flera på- och avfarter finnas. Förslagsvis vid nuvarande Örgrytemotet, och kanske i höjd med Ullevi.

Någon föreslog i forumet att tunneln skulle mynna ut vid Ånäsmotet. Jag skulle kanske lagt mynningen intill järnvägstunnelns mynning vid Norra Gubberogatan.

OMGJORD BILD:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.ORIGINALBILD:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Senast ändrad 27 januari 2013 22:46
Profilbild
Hannes Johansson
249 Inlägg
Ort: Göteborg (Lindholmen), Gick med: Februari 2009
Det ser ut som du har slängt in några hus-i-park där också, men annars är det ju en lockande tanke ;)
Profilbild
Mattias Bolander
478 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Japp, lite klonade hus från Kallebäck. Det fick duga för stunden.
Senast ändrad 8 maj 2010 19:16
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
'Nu' när sossarna i Mölndal vill göra motorvägstunnel genom mölndal så hade det ju vart intressant om den fortsatte iaf till "röde orm", är det någon som har en aning om vad det kan kosta? berg hela vägen.
Sedan hade jag kunnat prata i timmar om annat som hade varit intressantare att slänga pengarna på i den här stan, och kanske trafiken minskar till någon slags boulevardnivå pga peak oil eller dålig ekonomi, men om trafikverket jonglerar med miljarder åt motorvägar så skulle det ju vara kul om 'stadifieringen' av staden gick lite fortare.


från: http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/..
Profilbild
Hans H
193 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
Erik: Halvvägs till Röde Orm kan vara lätt att fixa om man drar tunneln genom Mölndal annorlunda, dvs upp till riksväg 40 istället för tillbaks till E6. En tredjedel av den nya förbindelsen skulle i så fall gå ovan jord.


Senast ändrad 20 maj 2013 13:14
Syftet med att att bygga en motorvägstunnel idag är detsamma som när Götatunneln byggdes: att frigöra mark för exploatering och förbättra miljön. Hela Mölndalsåns dalgång lämpar sig för exploatering, men eftersom Gårdatunnelns påslag ligger så långt norrut tror jag en motorvägstunnel skall börja där. Risken är naturligtvis att man upprepar felet vid Götatunneln (dvs att tunneln blir för kort) men det går framtida exploatering lösa genom öderdäckning.
Viktigt är att få till en bra länk mellan v40 och e6/e20. Dessvärre försvåras detta av stora höjdskillnader.
Exploateringsnyttorna visar sig främst i hela Gårdaområdet, samt Olskroken. Högre markvärden är naturligtvis ett stort plus.

...Och priset då?
Bra berg på hela sträckan. Komplicerade påslag i norr. Trafikproblem under byggtiden.
säg 6 mdkr.
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
I'm not convinced...
En stor del av trafiken skall av/på vid Örgrytevägen och Ullevigatan. Antingen krävs ytterligare trafikplatser i berget, eller så blir en stor del av trafiken kvar och en trafikled i nuvarande läge behövs fortfarande. Risken är att även farligt gods får ta vägen ovan mark och då kvarstår de skyddskrav på bebyggelse som det medför.
Skall vi satsa på nya vägar för trafiken mellan E6 och Rv 40 bör det enligt min mening ske längre söderut, vilket ger en genare sträckning, lämpligen mellan Delsjömotet och Flöjelbergsgatan alternativt Lackarebäcksgatan.
Vid den norra anslutningen behövs inga ramper mot E20. Trafiken E6-E20 kan ledas via Gullbergsmotet-Röde orm istället och Riddaregatan bli stadsgata.
En stor del av E6-sträckningen är längs bergsbranter och medför ingen större ytterligare barriär. Största möjligheten att knyta ihop staden finns:
Mellan Kallebäck och Skår där en högre bro för Rv 40 kunde vara en lösning.
Mellan Örgryte och Korsvägen. Motet är yteffektivt och urbant (så gott det går). Mer bebyggelse kunde knyta ihop stråket bättre.
Mellan Svingeln och Olskroken. Svårt att lösa med järnvägen i ytläge och Mölndalsån i kulvert. Mindre trafikytor på Friggagaten vid Olskroksmotet, mer bebyggelse samt en GC-förbindelse mellan Anders Personsgatan och Lagerströmsplatsen kunde vara en början.
Senast ändrad 20 maj 2013 17:09
Daniel Andersson skrev:

I'm not convinced...
En stor del av trafiken skall av/på vid Örgrytevägen och Ullevigatan. Antingen krävs ytterligare trafikplatser i berget, eller så blir en stor del av trafiken kvar och en trafikled i nuvarande läge behövs fortfarande. Risken är att även farligt gods får ta vägen ovan mark och då kvarstår de skyddskrav på bebyggelse som det medför.
Skall vi satsa på nya vägar för trafiken mellan E6 och Rv 40 bör det enligt min mening ske längre söderut, vilket ger en genare sträckning, lämpligen mellan Delsjömotet och Flöjelbergsgatan alternativt Lackarebäcksgatan.
Vid den norra anslutningen behövs inga ramper mot E20. Trafiken E6-E20 kan ledas via Gullbergsmotet-Röde orm istället och Riddaregatan bli stadsgata.
En stor del av E6-sträckningen är längs bergsbranter och medför ingen större ytterligare barriär. Största möjligheten att knyta ihop staden finns:
Mellan Kallebäck och Skår där en högre bro för Rv 40 kunde vara en lösning.
Mellan Örgryte och Korsvägen. Motet är yteffektivt och urbant (så gott det går). Mer bebyggelse kunde knyta ihop stråket bättre.
Mellan Svingeln och Olskroken. Svårt att lösa med järnvägen i ytläge och Mölndalsån i kulvert. Mindre trafikytor på Friggagaten vid Olskroksmotet, mer bebyggelse samt en GC-förbindelse mellan Anders Personsgatan och Lagerströmsplatsen kunde vara en början.


Givetvis behövs en trafikplats, sannolikt med anslutning till Ullevigatan (bättre än Liseberg/Örgrytevägen. Trafik till/från korsvägen trafikera Källebäck (ny lokalgata till Örgrytevägen eller trafikera Mölndalsvägen)

...och problemet med farligt gods blir bara ett reellt problem vid överdäckning (bebyggelse ovanpåg), inte tunnlar i berg.
Senast ändrad 20 maj 2013 17:18
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Signatur: Hansson skrev:

Det är en enkel och smidig koppling på gång mellan E6 och rv40, se http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-..


Den där bron ser ut som en mini-variant av Röde Orm. Är det nödvändigt? Borde gå att lösa diskretare kan man tycka...
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Ja, det verkar vara en smidig lösning. Betydligt smidigare än den trafikapparat som fanns i detaljplanen från 1973. Den nu föreslagna lösningen är dock inte förberedd för Södra Centrumförbindelsen, en trafikled mot Linnéplatsen som finns i gamla planer.

Jag skissade på Kallebäcksmotet för knappt tjugo år sedan... Inte så Yimby-aktigt precis, men kanske intressant för någon ändå.

Turkos: Bilflöden
Lila: Tänkbar framtida spårväg mellan Mölndalsvägen och Sankt Sigfrids plan
Rött: GC-väg. Det planerade stråket längs Västkustbanan är Nr 84 i 'Övergripande cykelnät Göteborg' (När jag gjorde skissen 1996)
Principer:
1. Sankt Sigfridsgatan från Skår ansluts enbart norrut på Rv 40 för att undvika genomfartstrafik.
2. En bro byggs NV om nuvarande mot (södra delen). Nya påfartsramper söderut och norrut på E6 inne i cirkulationen som skapas.
3. Infarten till Kallebäck görs planskild
4. En bro över Mölndalsvägen ifall Södra Centrumförbindelsen byggs.
Senast ändrad 21 maj 2013 01:42
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Sven Renquist skrev:

Signatur: Hansson skrev:

Det är en enkel och smidig koppling på gång mellan E6 och rv40, se http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-..


Den där bron ser ut som en mini-variant av Röde Orm. Är det nödvändigt? Borde gå att lösa diskretare kan man tycka...


För att det finns med en bro? Det är nog faktiskt väldigt svårt att hitta en enklare och smidigare lösning än denna.

 > Infrastruktur
E6/E20 i tunnel under Örgryte genom Göteborg

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.