Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Ta bort Nya Allen - Möjligt?

Sida 1 av 2
12>
Petter A.
111 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Kom häromdagen att tänka på vilken tråkig barriär Nya Allen utgör mellan Kungsportsplatsen och Götaplatsen.

Jag vet själv att jag ofta tar Nya Allen som en genomfartsväg genom göteborg men är egentligen det så lyckat? Skulle det gå att ta bort Nya Allen och låta den biltrafik som verkligen behöver gå till stan på parkgatan? Har frågan varit uppe förut?
E K
105 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Maj 2009
I våras kom ett arkitektkontor med ett förslag om att bygga mellan Nya Allén och Parkgatan:

http://gbg.yimby.se/2009/04/park-all%E9_2674.html

Känns dock fullständigt otänkbart att någon skulle nappa på något sådant i dagens läge.
Senast ändrad 2 februari 2010 10:26
Matthias H.
668 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Jag har skrivit någon gång att om Heden skulle byggas ihop med Trädgårdsföreningen till en enda jättepark så tycker jag att all park från Avenyn bort till Pustervik ska bli stad. Eftersom tillkomsten av park skulle väl uppväga det som försvann då.

Men alltså mitt första alternativ för Heden är ju att det blir stad där.
@Petter A: Ang barriär så är det med ljusregleringen inga problem att ta sig över vid övergångsställena och inte heller "mitt på" vid Kungsparkens gångstigar, och hastigheterna är ganska låga. Däremot hade Kungsparken blivit en psykologisk barriär om trafiken bara togs bort, många hade inte velat korsa den när det är mörkt. Att korsa genom parken är en ofta använd genväg mellan Vasa/Lorensberg och staden innanför vallgraven.

Jag uppskattar att man i Kungsparken och i korsningarna längs Parkg/Allen kan få uppleva rörelse, ljud och ljus från flera håll, man känner en närvaro av aktivitet som till vardags nästan helt saknas på de flesta platser i Göteborg.
Martin C
114 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Tycker allen funkar rätt bra som den är. Det finns många platser att förtäta före den som dessutom inte stöter på lika mkt motstånd. Men det förslaget som kom i våras ser rätt bra ut om de bara sluter kvarteren.
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Jag håller med Petter, Alléstråket är en barriär. Det är t ex ovanligt att fotgängare måste korsa tre filer utan att det finns någon refug mellan, två gånger dessutom.

Men det är inte bara det intensiva biltrafiken som blockerar. Det skulle behövas fler gång-cykelbroar över vattnet och Trädgårdsföreningens staket är en barriär. Okej att kanske saker som Rosenträdgården behöver staket, men resten av området borde öppnas upp, tycker jag.

Sen behövs det fler hus. Alléstråket mellan Vasaplatsen och Hagakyrkan är ganska dött, jag tror inte man kan få liv i det utan att bygga några hus med lokaler i bottenplan på den sträckan mellan Nya Allén och Parkgatan.

Att bygga nya hus är nog inte politiskt möjligt. Men lite fler gångbroar, lite färre staket och lite minskad biltrafik tror jag är realistiskt. Biltrafiken på Allén/Parkgatan närmast Centralstationen har minskat 20% på tio år.

Trafik på NYA ALLÉN
@Erik: 3 filer utan refug är inget konstigt när det handlar om enkelriktad trafik, och dessutom ljusreglerad övergång. Kanske inte finns i Göteborg, men i andra större städer är det inte alls ovanligt med tex 3 filer i en riktning, mittrefug, och 3 filer i andra riktningen.
Och 10-11m över ett ljusreglerat övergångställe med enkelriktad trafik är väl knappast ett svårt hinder. Det är ju faktiskt enklare och smalare än en dubbelriktad gata med 2 filer i var riktning, och bara marginellt längre än en dubbelriktad med 1 fil i var riktning och mittrefug.

För broar över kanalen håller jag med dig för sträckan vid Trädgårdsföreningen samt vid Rosenlund. På övriga sträckan är det tätt med broar att gå/cykla över, i princip en bro i förlängningen av varje gata inom vallgraven, så fler där tror jag inte gjort någon större skillnad.
Senast ändrad 4 februari 2010 12:20
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009

I Salt Lake City är standardgatubredden sex filer, efter grundarens (Brigham Young) önskemål:
Out from the center of the city, now Temple Square, blocks were arranged on a grid pattern in 10-acre squares [200m*200m], separated by streets 132 feet [40m] wide -- "wide enough for a team of four oxen and a covered wagon to turn around."
Jag bodde på en bakgata med endast 2 filer per riktning och gatuparkering, men bredden medgav ändå att lastbilen med trailer som levererade till jourbutiken kunde vända med u-sväng på gatan. Mycket praktiskt.

Korsning vid deras nya bibliotek med trädgård på taket. Vägen söderut (neråt) är närmast en bakgata.


En annan korsning. Något större; i normalfallet saknas avskiljare mellan körriktningarna. Refuger på övergångsställen finns dock inte heller här, vilket ger en överlägset yteffektiv lösning jämfört med tramsiga svenska korsningar. Notera också att gångstråket går rakt genom korsningen och inte böjs av som oftast är fallet i Sverige:

Senast ändrad 27 januari 2013 22:46
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ daniel: Har en off-topic fråga - Hur kommer det sig att man inte lägger övergångsställena i trottoarens förlängning i Sverige?
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Niklas Svensson skrev:

@Erik: 3 filer utan refug är inget konstigt när det handlar om enkelriktad trafik, och dessutom ljusreglerad övergång. Kanske inte finns i Göteborg, men i andra större städer är det inte alls ovanligt med tex 3 filer i en riktning, mittrefug, och 3 filer i andra riktningen.


Man kan ju säga att det inte är någon barriär vid Avenyn eftersom många fotgängare bevisligen korsar ändå. På de andra korsningarna är det rätt glest mellan fotgängarna.

Beträffande signalregleringar så är röd gubbe inte någonting som fotgängare alltid bryr sig om i den praktiska verkligheten. Och då är det bra med en refug som gör att man kan ta några steg i taget. Jag tror att stadslivet rent allmänt tjänar på att trafiken sker mer med ögonkontakt än med signaler och målade markeringar i gatan.

Daniel Andersson skrev:

Jag bodde på en bakgata med endast 2 filer per riktning och gatuparkering, men bredden medgav ändå att lastbilen med trailer som levererade till jourbutiken kunde vända med u-sväng på gatan. Mycket praktiskt.


Utgör butiksleveranser en stor del av motortrafiken i en stad? Jag tycker det verkar som att det är persontransporter (buss, spårvagn och bil) som utgör lejonparten.

Jag förstår mig inte riktigt på att man prioriterar stora lastbilar till butiker. Det finns mycket annat som är viktigare. Det kan man se på NK eller Gamla Stan i Stockholm, eller Hemköp i Nordstan. Alla vill inte handla hypereffektivt på GKs i Ullared.
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
@Johannes:
Min uppfattning är att det beror på att en bil som svänger höger och väntar på att fotgängarna skall gå över inte skall blockera för de bilar som skall framåt. Med fler körfält behöver inte de som skall rakt fram lägga sig i yttersta körfältet. Dessutom är yttersta körfältet bredare så att två bilar får plats i bredd med 'spontan filkörning', där de som skall höger lägger sig till höger och de som skall rakt fram i vänster del av körfältet. De har också 'right turn on red' som gör att högersvängande bilar avverkas effektivare. Jag cyklade runt hela tiden där. Skall man rakt fram i en korsning placerar man sig i vänster del av yttersta körfältet så att högersvängande fordon kan passera till höger. Höll nästan på att göra så här också ett tag när jag kom hem...

Mer allmänt, så är gatorna mer jämnbreda där vilket estetiskt är att föredra. I Sverige kan det vara många körfält i korsningarna, men däremellan minskas antalet körfält ner. Så i praktiken kan man säga att de låter trottoarerna gå lika långt ut även mellan korsningarna och har bredare gatusektionener. På det sättet är det svenska systemet mer yteffektivt eftersom det blir mycket mer asfalterad yta mellan korsningarna i USA.
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Erik Sandblom skrev:


Utgör butiksleveranser en stor del av motortrafiken i en stad? Jag tycker det verkar som att det är persontransporter (buss, spårvagn och bil) som utgör lejonparten.

Nej, personbilar dominerar säkert, men utformningen görs även för att större fordon skall komma fram. I USA är kurvradierna vid högersväng ganska små i de korsningar jag visat (typiska), men genom att större fordon kan lägga sig längre åt vänster i yttersta körfältet funkar det ändå. I Göteborg finns inte många större plankorsningar då vi varit 'duktiga' på att bygga stadsmotorvägar, men där de finns, finns ofta separata högersvängfält (bl.a.) för att underlätta för större fordon. Jag tycker den amerikanska varianten kan vara att föredra:

Falutorget/Mårten Krakowgatan. Passage för fotgängare endast på två sidor:


Hjalmar Brantingsgatan-Höstvädersgatan/Yrvädersgatan-Sommarvädersgatan. Fullständig trafikseparering, separat högersvängfält i alla riktningar, inte särskilt mycket trafik. En av de mer groteska korsningarna i stan. Borde nästan k-märkas som ett minne av 60-talets trafikplanering:
En annan sak som skiljer är att amerikanska korsningar ofta har lika många utgående som inkommande körfält. Gör man en vänstersväng skall man lägga sig i det vänstraste körfältet efter korsningen. Det gör att fler kan köra samtidigt än här.
Senast ändrad 27 januari 2013 22:46
Erik Sandblom skrev:Man kan ju säga att det inte är någon barriär vid Avenyn eftersom många fotgängare bevisligen korsar ändå. På de andra korsningarna är det rätt glest mellan fotgängarna.


Att det är glesare vid de andra korsningarna beror helt enkelt på att det är färre som rör sig i den ändan av stan överhuvudtaget (Göteborgs centrum är generellt väldigt tomt till vardags förutom stråket Nordstan-Ö Hamngatan-Avenyn). Jag har väldigt svårt att tro att det skulle bero på att folk vill röra sig över Parkg/Allen men väljer att inte göra det för att det skulle vara svårt. Isåfall tror jag mer på att det är parken i sig som möjligen kan avskräcka vissa när det är mörkt, och som jag skrev ovan lär det inte förbättras om man bara tog bort trafiken och gjorde det till ännu mer mörk park utan någon mänsklig aktivitet - tvärt om.

Erik Sandblom skrev:


Beträffande signalregleringar så är röd gubbe inte någonting som fotgängare alltid bryr sig om i den praktiska verkligheten. Och då är det bra med en refug som gör att man kan ta några steg i taget. Jag tror att stadslivet rent allmänt tjänar på att trafiken sker mer med ögonkontakt än med signaler och målade markeringar i gatan.


Bryr man sig inte om att det är röd gubbe så har man väl gjort bedömningen att man hinner de fulla 10 metrarna, inte att man tänker gå halvvägs (någon mån av eget ansvar får man väl endå lämna till individen). För den som väljer att vänta på grön gubbe (vilket den som möjligen känner sig osäker gör) så är det inga problem.
Jag har också bott i USA i många år och får hålla med i Daniels analys av skillnaderna. Som fotgängare är de "amerikanska" korsningarna i allmänhet en fröjd i jämförelse med Göteborgs refug- och rondelllösningar.
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ daniel: Tack för insight! Så det enda skälet till att ö-ställena inte ligger i linje med trottaren är alltså att underlätta framkomligheten för bilarna. Dessutom kan det ju bara hjälpa i de fall då det bara är en enda bil som ska svänga. Är det två eller fler så blir det väl stopp iaf?
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Niklas Svensson skrev:

Att det är glesare vid de andra korsningarna beror helt enkelt på att det är färre som rör sig i den ändan av stan överhuvudtagetNja, det rör sig rätt mycket folk på Vasagatan och Järntorget. Just Alléstråket är däremot inte lika befolkat. I Köpenhamn har man räknat antalet fotgängare på många ställen. Det verkar man inte göra i Göteborg, så vi vet inte så noga. Här räknas bara motorfordon och cyklister.

Det är nog en växelverkan. På vissa ställen med extra bra förutsättningar så blir det många fotgängare trots den omfattande motortrafiken. På andra ställen blir det en ond cirkel.


Niklas Svensson skrev:

Bryr man sig inte om att det är röd gubbe så har man väl gjort bedömningen att man hinner de fulla 10 metrarnaDet är mycket lättare att bedöma när avståndet som ska korsas är kort, och om bilarna kör långsammare. Då kan man som sagt klara sig med ögonkontakt.


Niklas Svensson skrev:

Jag har också bott i USA i många år och får hålla med i Daniels analys av skillnaderna. Som fotgängare är de "amerikanska" korsningarna i allmänhet en fröjd i jämförelse med Göteborgs refug- och rondelllösningar.Jaja, jag har bott i Kanada i många år och tycker precis tvärtom! Men du blir nog inte förvånad

Bortsett från personliga tyckanden så finns det en studie som visar att bilister skrämmer bort fotgängare och cyklister. Studien visar att sex gånger så många fotgängare går längs fyrfiliga gator jämfört med sexfiliga, detta som jag förstår oavsett andra förutsättningar. Det finns också många studier som visar att säkerheten för mjuka trafikanter ökar med antalet. Fler fotgängare ger alltså i sig högre säkerhet.


Ecoprofile: Bilister skrämmer bort fotgängare och cyklister. Nu är det bevisat!

Streetsblog: Report: Tame Traffic, and More People Will Choose to Walk and Bike

Who owns the roads? How motorised traffic discourages walking and bicycling av P L Jacobsen.

Streetswiki: Safety in Numbers

Ecoprofile: Nederländerna: Världens säkraste cykelland
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Johannes Åsberg skrev:

@ daniel: Tack för insight! Så det enda skälet till att ö-ställena inte ligger i linje med trottaren är alltså att underlätta framkomligheten för bilarna. Dessutom kan det ju bara hjälpa i de fall då det bara är en enda bil som ska svänga. Är det två eller fler så blir det väl stopp iaf?

Helt rätt, åtminstone så som jag uppfattat det. En tänkbar ytterligare vinst med inskjutna övergångsställen är att de blir något kortare än om man går från hörnet.
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ daniel: Men då måste vi ju såklart ha ö-ställen i linje med trottaren!

Gött, en till käpphäst på listan - check!
__________________
A house is not only a machine for living in
Erik Sandblom skrev:

Nja, det rör sig rätt mycket folk på Vasagatan och Järntorget.

Jag sa att det inte rör sig lika många i området väster om Vasaplatsen, inte att det inte rörde sig några alls. Och det är ju faktiskt inte heller så att ingen rör sig över korsningarna i den delen. Men framförallt är det inte mycket att gå till på andra sidan vallgraven, dvs färre anledningar att korsa Allen (om man inte är torsk då...). Men precis vid Järntorget passerar relativt mycket folk över Alle-gatorna (och verkar inte ha några större problem med det där heller).


Erik Sandblom skrev:

Just Alléstråket är däremot inte lika befolkat.

Men detsamma gäller isåfall minst lika mycket tex Storg, Haga Österg och Sahlgrensg, vilka jag inte tror att ens du kan hävda har någon trafik att tala om.
Om man ser till Allestråkets förutsättningar, dvs att det är en park, istället för att jämföra med andra gator så är faktum att det nog inte finns någon annan park i Göteborg som så många rör sig genom (nu menar jag altså till vardags året runt och inte bara soliga lediga sommardagar). Har du någon annan kandidat? Kan det rent av vara så att folk känner sig tryggare att gå genom parken för att det är annan trafik som rör sig där? Att trafiken inte är en hindrande barriär utan tvärt om?


Erik Sandblom skrev:

Det är mycket lättare att bedöma när avståndet som ska korsas är kort, och om bilarna kör långsammare.

Visst, det går alltid att göra något ännu lättare, men det betyder inte att det var svårt från början. Som sagt, individer måste få ta något eget ansvar. Ska vi bygga skydd för varje tänkbart idiotiskt påfund någon kan komma på leder det bara till att folk helt slutar tänka själva. (Vid Järntorget är det förresten lika långt över spårvägsspåren man korsar på väg över till Pustervik som över Allens 3 filer vid Avenyn - utan refug och dessutom dubbelriktad trafik - det måste vara jättesvårt för jailwalkers att göra sina bedömningar där!).


Erik Sandblom skrev:

Jaja, jag har bott i Kanada i många år och tycker precis tvärtom! Men du blir nog inte förvånad

Jo, faktiskt blir jag ganska förvånad. Att du skulle föredra ytkrävande korsningar med refugseparerade körvägar för varje riktning vilka man som fotgängare måste korsa i omgångar, framför raka övergångställen i trottoarens direkta förlängning där man alltid kommer över hela gatan/vägen i en omgång hade jag faktiskt inte förväntat mig...


Erik Sandblom skrev:

Bortsett från personliga tyckanden så finns det en studie som visar att bilister skrämmer bort fotgängare och cyklister. Studien visar att sex gånger så många fotgängare går längs fyrfiliga gator jämfört med sexfiliga, detta som jag förstår oavsett andra förutsättningar.

Det är oklart vilken studie du hänvisar till så det är lite svårt att bedöma ditt påstående. Förstår jag dig rätt vill du altså hävda att det är bevisat att om man tar bort 2 filer från en godtycklig 6-filig gata så kommer antalet fotgängare och cyklister att 6-dubblas? Och utifrån detta skulle man då kunna dra den vidare slutsatsen att det finns ett allmänt gällande samband som säger att trafikerade gator alltid skrämmer bort fotgängare/cyklister?

Sorry, jag köper det inte. Har du kritiskt tittat på studien, hur den är gjord och vad den verkligen säger? (Dessutom kan man rent allmänt i princip aldrig se slutsatser i en enskilld studie som hårda fakta eller "bevis", resultatet måste bekräftas av andra oberoende vetenskaplig studier). Det finns alldeles säkert ett visst samband, men det har också alldeles säkert begränsningar, villkor och ingår i en betydligt mer komplicerad växelverkan med andra samband (som tex trygghet på kvällar/nätter, och att trafikerade gator ofta har ett bättre utbud av handel etc för fotgängare att gå till).
Senast ändrad 5 februari 2010 19:39
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Håller med Niklas, trafiken är inget stort problem. Tvärtom är den en del av det som gör Allén unik, levande och storstadsmässig.

Mitt förslag är att man bygger ett par tre café-/bar-/restaurangpaviljonger i Allén, bl.a för att fungera som ljuslyktor på kvällarna. Utforming t.ex liknade de nya glaspaviljongerna i Kungsträdgården. Dvs små och diskreta, det ska ju fortfarande se ut som park.Paviljonerna kan läggas vid gångstråken tvärs parken. Dessa gångar bör breddas (sågad sten?) och få bättre belysning. Sommartid kan dessa restaurangers uteserveringar bli lika befolkade som Villa Belparc eller Storans uteservering. Och fler gångbroar över Vallgraven vore bra för ökad rörlighet tvärs parken.

Sedan borde Göteborg försöka gjuta mer liv i Vasastan. Ta bort gatuparkering, bygg p-garage under Schillerskas skolgård, mest boendeparkering. Stor besöksparkering kan skapas under Allén samtidigt som Västlänkens station Haga byggs. Då kan vi få gator rena från tvärparkering och Vasastan kan utveckas som affärsdistrikt. Västlänken ja, den kommer att tillföra mycket folk till Allén. Parkbältet kan bli en framsida istället för en baksida.
Sida 1 av 2
12>

 > Infrastruktur
Ta bort Nya Allen - Möjligt?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.