Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Allmänt

Bullerätare

Jens Ekengren
80 Inlägg
Ort: Karlstad, Gick med: November 2009
I dagens GP stod det om konstgjorda träd som ska motverka buller (http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.265787-konstgjorda-trad-tystar-oljud).

Någon som kan förklara för dem att slutna kvarter funkar minst lka bra?
Matthias H.
668 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Helt riktigt Jens.

GP hittar många omvägar för att slutligen komma fram till det som Yimby förspråkar. Det tar lite tid men det kommer.
Profilbild
Patrik Höstmad
682 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: April 2012
Det är några kollegor till mig som just satt igång det nämnda forskningsprojektet. Inte mycket rätt i GP:s tolkning av pressreleasen tycker jag.... Läs gärna officiella pressreleasen från Chalmers för att få en bättre bild av vad som är på gång
http://chalmersnyheter.chalmers.se/Article.jsp?article=14468

Kan upplysa om att samma forskare i ett tidigare forskningsprojekt kallat "Ljudlanskap för bättre hälsa" arbetat just med att titta på begreppet "tyst sida" (som kan skapas med tex slutna kvarter). Slutna kvarter skapades åtminstone utmed E20 vid Partille och Kv Örlen vid Mölndalsvägen minns jag och åtgärden utvärderades med både tekniska mätningar och frågor till de boende före och efter att kvarteren slöts. I slutrapporten kan tex läsas att "Grundregeln är att avskärmningen måste vara helt obruten antingen i form av helt kringbyggda gårdar eller mycket långa byggnadskroppar, möjligen i U- form med öppningen åt tyst miljö."

"Tyst sida – att tänka på:
* Tillslut öppningar mot trafiken
* Minska ljud från fläktar och andra installationer
* Välj ljudabsorberande ytor på fasad, mjuk mark istället för asfalt, skärmande loftgångar och vertikala skärmar på tak
* Gör den tysta sidan attraktiv att vistas i (god visuell och funktionell kvalitet)
* Lyssna på ljudlandskapet – befrämja positiva ljud
* Komplettera beräkningar med mätningar för att få korrekt information om ljudnivån på den tysta sidan"

Mer från det projektet finns på projektets hemsida
http://www.soundscape.nu
__________________
Do your neighbour clones approve?
Profilbild
Olof Antonson
466 Inlägg
Ort: Göteborg (Kålltorp), Gick med: Maj 2009
Intressant. Hoppas slutna kvarter får genomslag igen. Men det skulle inte förvåna mig om de började bygga en massa loftgångar istället
Profilbild
Hans H
193 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
Nja, jag tycker att GP:s artikel gav en ganska rättvisande bild av vad det nya projektet sa sig vilja studera, utifrån artikeln på Chalmers och sammanfattningen av projektet. Men det är inget konstigt att man som forskare vill ge sig på det som är lite (läs: mycket) svårare, som att få till bullerdämpning utan att bygga huskroppar som skärmar av bullerkällorna.

En forskningsrapport som säger att bullerdämpning bäst uppnås genom att bygga huskroppar som bildar slutna kvarter har antagligen svårt att stå ut från alla andra som påstår samma sak. Men bullerdämpande fasader eller andra ljudfällor står naturligtvis inte i kontrast till slutna kvarter som lösning på ljuddämpning i stadsmiljö, utan ger bättre resultat även om man har ett bra utgångsläge.
Senast ändrad 18 januari 2010 23:29
Profilbild
Patrik Höstmad
682 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: April 2012
Förtydligande:

Det redan avslutade forskningsprojektet jag nämnde handlade bla just om slutna kvarter som lösning på bullerproblem. Resultaten visar att det fungerar mycket bra. Så det är bara att börja tillämpa metoden ;-)

Det nya forskningsprojektet handlar mer om att skapa bra ljudmiljöer i framförallt parker som man inte vill skärma av med höga skärmar eller bostadshus (tänk Vasaparken).
__________________
Do your neighbour clones approve?

Senast ändrad 18 januari 2010 23:43
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ patrik: Najs! Er rapport har en given plats i framtida Yimby-yttranden
__________________
A house is not only a machine for living in

 > Allmänt
Bullerätare

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.