Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Allmänt

Fri hyressättning på försök?

Joachim Olausson
50 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Augusti 2009
Jag har funderat lite på bostadsbristen som finns i många svenska städer. Jag inbillar mig att jag kan förstå varför det inte byggs mer med tanke på alla regler och så vidare som finns kring bostadsbyggande. Det finns också ekonomiska incitament att hålla nere byggandet, framför allt stiger priserna som sedermera ökar vinsterna. Riskerna med att bygga minskar också vilket gör att man kan bygga punkthus i park (vilket jag och flertalet andra definitivt inte föredrar) och kamma hem en enkel vinst.

Hyreslägenheter är vad jag förstår inte särskilt lönsamt att bygga vilket lett till en kronisk brist på dessa. De som vill flytta hemifrån men inte har råd att köpa bostad tvingas bo hemma vilket inte innebär den dynamiska storstadsregionen som politikerna suktar efter att skapa.

Varför då inte införa fri hyressättning på prov för nybyggda fastigheter inom en speciell försökszon någonstans i centrala Gbg (Gullbergsvass måntro?) för att öka incitamenten att bygga attraktiva stadsdelar och öka på exploateringsgraden. I och med bostadsbristen i denna stad så skulle det till och med kunna vara lönsamt att bygga högt. I takt med att bostadsbristen mildras så skulle man också se vilka stadsmiljöer som står sig bäst och fortsätta på det konceptet.

Detta skulle inte bara öka konkurrensen på bostadsmarknaden, det skulle också tvinga byggherrarna att bygga bostäder som är attraktiva.

Detta var bara en tanke som slog mig och jag har ingen bestämd åsikt i frågan mer än att bostadsbristen hämnar stans utveckling på alla plan. Hade varit kul att se vad andra tycker och om det skulle kunna vara något värt att prova.
Senast ändrad 22 september 2009 22:54
Niklas S
203 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2009
Spontant tror jag att fri hyressättning medför ökade klyftor och segregation. Känns inte som att en sådan "försöksstadsdel" skulle bli särskilt blandad med avseende på inkomstnivå (och därmed ålder etc.) hos det boende.

Fri hyressättning är väl i ganska stor grad det som sker i praktiken med nya bostadsrätter? Och det i sin tur är väl en av orsakerna till att det inte är lönsamt att bygga hyresrätter. Kanske borde utveckla argumentet något: jag tänker mig att månadskostnaden (avgiften + amorteringen + räntan + div) för en bostadsrätt är motsvarar en fri hyressättning eftersom insatsen är avgörande för hur stor månadsavgiften blir. Och folk budar på lägenheter efter betalningsförmåga, mao., "pengarna" bosätter sig i det nybyggda. Jag tycker det känns konstigt att "pengarna" ska få förtur på allt, även hyresrätter!

Är ju i och för sig dessa mekanismer som medför att det byggs mest bostadsrätter idag. Sen tycker jag inte att vi har en regeringen som tycker det är eftersträvansvärt att bo i hyresrätt överhuvudtaget och situationen som den är nu är nog precis så som dom tycker den bör vara. Det finns ingen politisk vilja att bygga hyresrätter.

Sen tycker jag väl att hyressättningen som den är idag är lite väl pragmatisk. Har tidigare i forumet läst om prissättningen av porslinsfabriken med dyrare priser på bättre lägen och därmed högra månadskostnader. Hur hade hyressättningen sett ut om det varit en hyresrättsfastighet? Antar att läget i fastigheten då hade varit underordnat andra parametrar och att kvadratmetershyran hade varit i stort sett lika i fastigheten; oavsett läget.

I alla fall, det borde väl gå att få till en tät blandad stad som är tillgänglig för alla?

Hur? Politiska styrmedel som finns tillgängliga? Subvention av hyresrättsbyggande?

Intressant diskusssion som är värd att stöta och blöta.

Edit. Min poäng är att personerna du hänvisar till och som är på gång att flytta hemifrån skulle hamna i icke attraktiva bostäder som frigjordes i periferin snarare än i Gullbergsvass. Jag vill att dom personerna ska få möjlighet att bo även i Gullbergsvass.

För att leka lite mer med tanken på ditt experiment. Det vore nästan mer intressant att utföra ett sådant i ett läge som inte är attraktivt. För att se om det kan bli attraktivt....Gullbergsvass ligger väl så pass bra till att folk skulle vilja bo där om det så vore husipark!
__________________
"The most terrifying thing is to accept a building completely"
"Evil is knowing better, but willingly build worse"

Senast ändrad 23 september 2009 09:17
Joachim Olausson
50 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Augusti 2009
Spontant så skulle jag säga att gbg redan nu är en relativt segregerad stad, jag vet däremot inte hur stan står sig på detta område jämfört med exempelvis Oslo som har fri hyressättning (upplys mig gärna). Sen kan man fundera om det är att effektivt sätt att motarbeta segregation genom att göra så att folk inte har råd/möjlighet att bo i stan alls. Frågan är hur många universitetsstudenter som hoppat av i år för att de inte fått tag i bostad.

Nej Niklas, jag tycker inte att bostadsrättsmarknaden är samma sak som en avreglerad hyresmarknad. På en hyresmarknad är det fastighetsägaren som tar risken för en eventuell prisnedgång för en fastighet som kanske inte ens ska säljas, byggkostnaden kan ju tjänas in bara på uthyrning. För en bostadsrätt är det köparen som tar risken och köper oftast inte på lika lång sikt. På lång sikt är det allt som oftast en bra affär men inte alltid, finanskrisen borde väl om något lärt oss att inte förutsätta prisuppgångar i all evighet. Ta till exempel två undgomar med fast jobb som båda bor hemma men vill flytta ihop ett för ett tag, de vill definitivt inte köpa bostad med tanke på att de bara vill bo där i upp till ett år. Om priset skulle gå ner med ynka 5 procent förlorar de mer än en månadslön var på kuppen plus att de inte vill lägga alla sina sparade pengar på handpenningen. På lång sikt kan man möjligtvis jämnställa bostadsrätter och hyresrätter men bostadsrättsmarknaden är inte lika dynamisk som hyresmarknaden.

Det kan omöjligen vara så att bostadsbrist är ett självändamål, det är aldrig bra för en stad. Det bidrar bara till ökad pendling/sprawl eller svårigheter för företag att hitta kvalificerad arbetskraft och därmed ekonomiska förluster.

Visst, det hade självklart varit spännande med en avreglerad zon i ett miljonprogramsområde (inte mig emot, så värst mycket sämre kan det iallafall inte bli). Att istället göra ett område som Gullbergsvass till avreglerad zon har enligt mig två fördelar. 1, det finns väldigt många som vill bo centralt som idag inte får möjlighet till det. 2, Det skulle vara ett ordentligt incitament för att få upp exploateringsgraden ordentligt i ett centralt läge. Man slipper med andra ord mygel med hål i kvarter etc, för att få upp kvadratmeterpriserna. Med större vinstpotential är det nog lättare att driva igenom Yimbynormer också för den delen.

Subvention av hyresbyggande är inte något jag tror på för med reglerade hyror handlar det om att bygga så billigt som möjligt (miljonprogram och husipark?). På en avreglerad marknad gäller det fortfarande om att tjäna pengar men då vill man bygga så attraktivt som möjligt för så lite pengar som möjligt vilket inte är samma sak.

Vem vill inte ha en tät blandad stad, men leder dagens system till detta? Finns det sådana städer med strikta hyresregleringar? (har själv ingen aning) Hur ska dessa personer som jag pratar om hamna i Gullbergsvass? De bor ju idag kvar hemma, bor i periferin redan idag eller flyttar till en annan stad. Det är det sistnämnda som jag personligen tycker är det största problemet.

Jag vet inte vad jag tycker om fri hyressättning men hur jag än vrider och vänder på det så kommer jag inte på ett mer effektivt sätt och jag tycker iallafall att det är värt ett försök.
Senast ändrad 23 september 2009 23:46
Niklas S
203 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2009
Jag tycker denna diskussion har fått en alldeles för politisk dimension.

En kort sista kommentar och sedan kan vi vara överens om att vi inte är överens.

I Oslo och Norge överlag finns väldigt få hyreslägenheter och det är ett dåligt exempel på dom bra sidor som trots allt existerar för fri hyressättning. Vad jag förstått är bostadsbristen ett faktum även i Oslo.

Jag står fast vid min åsikt att fri hyressättning inte är något för Sverige.

Någon annan får gärna ta vid och fortsätta debatten men jag drar mig ur.
__________________
"The most terrifying thing is to accept a building completely"
"Evil is knowing better, but willingly build worse"

 > Allmänt
Fri hyressättning på försök?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.