Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Allmänt
 > Småhus

Amerikanskt perspektiv på svensk småhusindustri, Sweden - land of modern, land of prefab

Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Råkade på en blogg av en amerikansk arkitekt om småhus med samtida design där ett flertal inlägg behandlar svensk småhustillverkning, som man imponeras mycket av, dels pga av det större intresset för modern design (läs nyfunkis den som vill) här, dels för den mer utvecklade prefabproduktionen här.
Uppenbarligen är svensk småhustillverkning effektiv; skulle det gå att utnyttja detta bättre även inom byggandet inne i staden?
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Daniel Anderrson, ja´ Du.

Är inte byggindustrin en av de mest konservativa branscher som finns!

Ta NCC:s test av helt prefabricerade flerfamiljshus i Hallstahammar.
Denna idé var igång under mindre än 1 år!
Skanska hade ett liknande projekt igång, har för mig att även det lades ner.

De enda byggföretag som verkligen vågar tänka nytt är mindre företag.
Något som Boverket har kommit fram till, nu är ju inte Boverket heller något verk som vågar tänka särskilt mycket i nya banor.

Då jag har haft (och alltjämt har) problem med lyhörda lägenheter så har jag för mer än 10-år sedan varit i kontakt med Boverkets så kallade bullerexpert.
Som sade på fullt allvar till mig:"Jag tror inte det är gångbart att ändra byggnormerna så att ingen störs av sina grannar då är det bättre att folk lär sig att ta hänsyn till varandra".Så argumenterade HAN i telefon med mig.

Det var före SOU 1993:65 Handlingsplan mot buller som utreddes av prof.Tor Kihlman på Teknisk Akustik på Chalmers.
Vars förslag till ny minimikrav för nybyggnation av flerfamiljshus i Ljudklass C resulterade i en proposition 1996 som beslutades om att bli ny minimkrav från Boverket från och med 1 Januari 1999.
Fast Ljudklass C är ett lågt krav på förbättrad absorbering av låga ljudfrekvenser där frekvenser strax under 50Hz är som mest störande för det stora flertalet människor.
JM Bygg, bygger som ett exempel alla sin bostadsrättsfastigheter enligt Ljudklass B (något som de tyvärr ej använder i sin marknadsföring)då Ljudklass B är 50% bättre i ljudabsorbering mellan lägenheter än Boverkets minimikrav Ljudklass C.
Ljudklass A-hus har främst hitintills endast byggts som Experimenthus.
Riksbyggen har byggt ett Ljudklass A-hus i Sannegårdshamnen (som enda exempel i Göteborg) där Naturvårdsverkets ackrediterade Ingenjörsbyrån inom ljud Ingenjörsbyrån Ingemanson anlitades av Riksbyggen inför bygget i Sannegårdshamnen.Detta Ljudklass A-hus ligger som första hus till höger (om man kommer med Älvsnabben in mot dess brygga från Lindholmen sett i Sannegårdshamnen).

När det gäller prefabricerade småhus av god kvalité så finns det faktiskt inhemska intressen i dagens USA som vill ha till Greenhouse Buildings.
http://www.greenhomeguide.org/

 > Allmänt
 > Småhus
Amerikanskt perspektiv på svensk småhusindustri, Sweden - land of modern, land of prefab

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.