Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

Resvanors effekt på hälsan

Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Här är några länkar om resvanors effekt på hälsan.

Helsingborgs Dagblad: Bilpendlare riskerar hjärtinfarkt

Inte bilen under milen
Åttio procent av befolkningen över 30 år är otillräckligt fysiskt aktiva varav 15-30 procent är helt fysiskt inaktiva.

Socialstyrelsen: Folkhälsorapport 2009
I åldrarna 16-84 år är hälften av männen och nästan 40 procent av kvinnorna överviktiga eller feta. Fetma förkortar i genomsnitt livet med 6-7 år.

Barns rörelsefrihet byggs bort
Allt färre går eller cyklar till skolan, från över 90 procent av 7-9 åringarna på 1970-talet till under 80 procent på 1990-talet. När Vägverket undersökte hur många barn upp till 15 år som gick eller cyklade till skolan 2006 var andelen bara 58 procent.

DN: "Sluta skjutsa barnen till skolan"
Trafikmiljön utanför många svenska skolor och förskolor är farlig. Rådet till föräldrar: Sluta skjutsa barnen till skolan.

Ecoprofile: Trafikbuller dödar 50 000 européer om åretEcoprofile: De flesta rör sig inom tio kilometer


Se även kampanjsajten Inte Bilen Under Milen som körs av Gröna Bilister och Sjukgymnasternas riksförbund.
Senast ändrad 16 juli 2010 17:22
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Erik Sandblom, regeringen har initierat till proposition 2008/09:35 om Framtidens infrastruktur för att främja aktiv transport i Stadsplaneringen och hos väghållare som lokala Gatubolag och Vägverket.

Se mer i länken nedan:
http://www.regeringen.se/sb/d/10384/a/100236

Fil.Dr.Johan Faskungers rapport:
Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet ,med underrubriken:En kunskapssammanställning för regeringsuppdraget
"Byggd miljö och fysisk aktivitet"
utgiven av Statens Folkhälsoinstitut i Oktober 2007.

-Jag läste om den i Svenskan och beställde denna rapport som innehåller en rad internationella jämförelser mellan Stadsplanerare i danska Odense och Holländska städer med Sverige och lokala skillnader som mellan Lund,Växjö och Linköping som tre goda föredömen i Stadsplaneringen i att främja Aktiv transport för respektive stads invånare.

Igår (sent omsider) fick jag ett svarsmail från en handläggare på Näringsdepartementet, det är bara 2 månader sedan jag skrev ett mail angående
ett ärende i projektering av en väg som jag är engagerad i att det också skall byggas en riktig Gång- och cykelbana längsmed denna förbifart av R27 Viared-Kråkered,väster om Borås.
Då jag ursprungligen kommer från Borås så anser jag att när en ny väg,en förbifart av R27 projekteras av Vägverket Region väst så skall den även ha en riktig Gång- och cykelbana längsmed denna förbifart.

Mot bakgrund av regeringens prop. 2008/09:35 så är det dessutom så att Vägverket agerar mot regeringens intentioner i att främja Aktiv transport i projekteringen av nya vägar.

Får se om det endast är tomma ord från Näringsdepartementet eller om de faktiskt gör något åt saken i detta ärende av projekterade R27 Viared-Kråkered.

Då jag har under de senaste 2-åren skrivit brev i detta ärende till: Stadsbyggnadskontoret i Borås som också är avoga mot att bygga ut tvärförbindelser för cyklister i Borås,fd.projektledaren på Vägverket i Göteborg för denna förbifart av R27 som jag fick märkliga argument från mot en GC-bana längsmed förbifart R27,fd. GD Ingemar Skogö vars sekreterare svarade med att vi har tillsatt en Konsult som utreder det ni föreslår d.v.s "locket lades på",Vägverkets Miljödirektör Lars Nilsson som svarar vettigt men kan förstås inte göra så mycket i en så stor organisation,Näringsdepartementet,Cykelfrämjandet (som jag inte fick något svarsbrev från över huvudtaget!),nuvarande projektledare på Vägverket i Göteborg.

Men tackvare regeringens prop.2008/09:35 så inser man i vartfall att utvecklingen går på detta område - åt rätt håll!
Senast ändrad 9 juli 2009 22:45
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Mikael Andersson skrev:

Igår (sent omsider) fick jag ett svarsmail från en handläggare på Näringsdepartementet, det är bara 2 månader sedan jag skrev ett mail angående
ett ärende i projektering av en väg som jag är engagerad i att det också skall byggas en riktig Gång- och cykelbana längsmed denna förbifart av R27 Viared-Kråkered,väster om Borås.Det är bra att det byggs en gc-väg längs den nya vägen, men jag tror inte det medverkar till aktiv transport i någon större utsträckning. Aktiv transport innebär trots allt att man inte tar bilen så ofta. Att utöka vägnätet medför därför inte mer aktiv transport. Hälften av bilresorna i Svierge är kortare än fem kilometer och hälften av befolkningen bor inom fem kilometer från sina arbeten. För att främja aktiv transport måste man därför arbeta med att överföra dessa bilresor till gång och cykel. Vägutbyggnader går åt fel håll eftersom de permanentar en omfattande bilism även för korta resor.

Ecoprofile: De flesta rör sig inom tio kilometer
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
USAs transportminister Ray Lahood skriver på sin blogg:

Transportation is a public health issue; DOT doing its part to keep kids moving
Earlier this year, First Lady Michelle Obama established Let's Move, a program with the ambitious and important goal of ending childhood obesity within a generation. And yesterday, a conference called "Keeping Kids Moving" examined the ways transportation policy can help America achieve that goal.

The sad truth is this: today, 32% of children in the US are overweight or obese. That means one in every three of our nation's children are at risk for serious health conditions like diabetes, asthma, heart disease, and stroke.

That's why Dwayne Proctor, Director of the Robert Wood Johnson Foundation Childhood Obesity Team, sounded the alarm in his opening remarks: "This could be the first generation in America to live sicker and die younger than their parents."

America is beginning to understand that childhood obesity is a national problem. And we need to look for solutions wherever we can find them.

At DOT, we know transportation can be part of the solution, because the way people travel shapes our communities and affects our levels of physical activity. We recognize that transportation is a public health issue.


 > Infrastruktur
 > Cykling
Resvanors effekt på hälsan

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.