Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

Utbyggnad av cykelnätet

Jesper Hallén
348 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2012
Det skall fortsatt satsas mer pengar på cykelnätets utbyggnad i Göteborg. Dessutom ska det utredas ett cykelresecentrum vid Centralstation under 2009. Det skriver Vårt Göteborg i en artikel.

Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Nu, är det här 6 månader efter Jesper Halléns starttråd om utbyggnad av Cykelnätet i Göteborg.Nåväl, det kan väl ursäktas med att jag nyligen blev medlem.

Göteborgs Stad kommer att få KLIMP-pengar från Staten som, omfattar ett antal 10-tals miljoner kronor.
Men jag har fått veta av Ronnie Ljungh,på stadskansliet att KLIMP-pengarna
skall förbättra cykelnätet och förbindelser mellan existerande Gång-och cykelbanor.

-Jag har nämligen tidigare skrivit brev till Ronnie Ljungh om en idé med en asfalterad riktig Gång- och cykelbana (särskilt för cyklister)mellan Angeredsbron
och Jordfallsbron utmed E6:an eftersom hela Hisingen tillhör Göteborgs Stad.

Idag finns det ingen riktig Gång- och cykelbana mellan Angeredsbron och Jordfallsbrons brofäste på Hisingen.

Nyligen har jag skrivit brev (snigelbrev) till både kommunstyrelsen i Ale kommun samt till Göteborgs Energis styrelse (jag framlade ytterligare en idé till Göteborgs Energis styrelse i mitt brev)om att det ej finns någon riktig Gång-och cykelbana mellan Jordfallsbron och Angeredsbron utmed E6:an.
För det finns ju en riktig Gång- och cykelbana längsmed E6:an ända till Angeredsbron idag från göteborgshållet sett.

Nu, när banaväg byggs med dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan och 4-filsväg mellan de två städerna.
Så kommer det att också byggas en riktig lokalväg mellan alla små samhällen i Ale kommun, något som jag har själv sett när jag har åkt till Nödinge för att se framväxten av dubbelspårig järnväg mellan Nödinge och Nol.
Denna kommande lokalväg mellan Nödinge och Nol (som jag har nu gått på ett antal gånger)så finns det en bred och fin riktig Gång- och cykelbana längsmed denna lokalväg.

-Jag skrev brev till Ale kommunstyrelse eftersom jag inser att jag som en liten kommuninvånare i Göteborg utan politiska kontakter i Göteborgs Stads kommunstyrelse inte kan få till stånd en riktig Gång-och cykelbana längsmed E6:an mellan Jordfallsbrons brofäste på Hisingen till Angeredsbron.

Utan att det har större tyngd om en närliggande kommuns kommunstyrelse önskar en riktig Gång- och cykelbana som gör att deras kommande cykelbana längsmed den nya lokalvägen kan få en vidare sträckning OM det anläggs en en riktig Gång- och cykelbana till Göteborg.

För idag är det så att om man vill cykla mot Kungälv eller mot Bohus eller Nödinge från Göteborg sett då måste man strax före Angeredsbron hitta vägen i Backa så att man kan cykla ut på den gamla E6:an för att på den cykla mot Kungälv.

Det är inte trafiksäkert att cykla på en smal lokalväg som gamla E6:an är idag
på samma lokalväg där bilister också kör.

En asfalterad Gång- och cykelbana mellan Angeredsbron och Jordfallsbron utmed E6:an är en felande länk som det är idag.
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
-Jag gick igår denna sträcka, mellan Angeredsbron och Jordfallsbron, för att undersöka saken.

Det finns en grusväg, bred för att passa för en bil eller en traktor.
Cirka 1km från Jordfallsbron så är det ett inhängnat område för kreatur där gör grusvägen en tvär sväng från sträckningen precis invid E6:an för att på några 100-tals meter gå cirka 50 meter från Göta Älvs Hisingssida där det växer en massa spensliga vackra björkar.

När Banaväg är färdigt 2012 då kommer det att finnas en brev fin riktig Gång- och cykelbana mellan alla småsamhällen i Ale kommun, vilket redan nu går att se om man går mellan Nödinge centrum och Nol.

Den felande länken av riktig Gång- och cykelbana mellan Göteborg och Ale kommun kommer att bli denna grusväg mellan Angeredsbron och Jordfallsbron som båda ligger inom Göteborgs Stads domäner.
Hisingen tillhör Göteborgs Stad.
Senast ändrad 14 juni 2009 01:42
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
En bloggpost och video om hur cykelinfrastrukturen utvecklats i Nederländerna som manar till efterföljd i andra länder:
How the Dutch got their cycling infrastructure.

 > Infrastruktur
 > Cykling
Utbyggnad av cykelnätet

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.