Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Allmänt

P-normen

Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Varifrån kommer p-normen? Borde den överhuvudtaget finnas och hur ska den då se ut?
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
PBL Kap 3 §15:6 Lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon i skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna. Om tomter tas i anspråk för bebyggelse som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för barnstuga, skola eller annan jämförlig verksamhet, skall det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse på tomten eller på utrymmen i närheten av denna. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att anordna både parkering och friyta, skall i första hand friyta anordnas.

Enligt PBL är det alltså viktigare med friyta än parkering, fortfarande ingen p-norm i sikte...
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Update: Nuvarande p-norm har inte beslutats av kommunfullmäktige utan härrör från ett beslut i byggnadsnämnden 1996.
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Mattias Bolander
478 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Tyck till om parkering i centrala Göteborghttp://www.goteborg.se/wps/portal/Aktuellt?WCM_GL..

"För att förbättra parkeringssituationen i centrala Göteborg genomför Trafikkontoret och Parkeringsbolaget nu en stor kundundersökning. Undersökningen ska användas som underlag för hur parkeringssituationen ska utvecklas de närmaste åren. Därför vill vi gärna höra din åsikt.
•Hur tycker du att parkeringen i centrala Göteborg fungerar?
•Vilken typ av parkeringsplats föredrar du?
•Hur vill du betala för att det ska kännas bekvämt?
•Vilka är dina största parkeringsbekymmer?"

OBS: Enkäten öppnar den 18 okt.
Senast ändrad 15 oktober 2010 11:26
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Nya PBL gäller från och med maj 2011. Plan- och bygglag (2010:900) Jag vet att många yimbisar tycker hela PBL är jättedumt men jag har inte läst in mig på det. Hur anser Yimby att PBL ska vara?

Här är några utdrag. Mitt förslag är att stryka som framgår

Fjärde kapitlet - hela 13 § borde strykas
13 § I en detaljplan får kommunen bestämma
1. de krav i fråga om att ordna utrymme för parkering, lastning och lossning som behövs med hänsyn till 8 kap. 9 § första stycket 4,
2. placeringen och utformningen av parkeringsplatser, och
3. att viss mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering.

Åttonde kapitlet
9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. Tomten ska ordnas så att

1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon,
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt
utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon,

5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och
6. risken för olycksfall begränsas.

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.

10 § Det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och lossning och om friyta i 9 § första stycket 4 och andra stycket ska i skälig utsträckning också tillämpas om tomten är bebyggd.

Mina kommentarer: I fjärde kapitlet tycker jag hela 13 § kan strykas, för det täcks av trafikfrågan i 8 kap 9 § 2 stycket. I åttonde kapitlet tycker jag fjärde stycket kan strykas, för det täcks också av 8 kap 9 § 2 stycket.

Vad tycker ni andra? För eller senare tycker jag det vore bra om Yimby sa något lite mer konkret om PBL.
Senast ändrad 16 oktober 2010 17:42
Profilbild
Mattias Bolander
478 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Mattias Bolander skrev:

Tyck till om parkering i centrala Göteborghttp://www.goteborg.se/wps/portal/Aktuellt?WCM_GL..

"För att förbättra parkeringssituationen i centrala Göteborg genomför Trafikkontoret och Parkeringsbolaget nu en stor kundundersökning. Undersökningen ska användas som underlag för hur parkeringssituationen ska utvecklas de närmaste åren. Därför vill vi gärna höra din åsikt.
•Hur tycker du att parkeringen i centrala Göteborg fungerar?
•Vilken typ av parkeringsplats föredrar du?
•Hur vill du betala för att det ska kännas bekvämt?
•Vilka är dina största parkeringsbekymmer?"

OBS: Enkäten öppnar den 18 okt.Jag påminner om parkerings-enkäten på min länk ovan. De 300 första som svarar får dessutom en biocheck.

 > Allmänt
P-normen

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.