Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

Mikaelsplan

Profilbild
Mikael Vikström
2 Inlägg
Ort: Uppsala (Stenhagen), Gick med: December 2012
Jag såg för några dagar sedan en kort artikel i UNT om planerna att bebygga Mikaelsplan i centrala staden. Hittade en länk till artikeln som tyvärr saknar skissen som fans med i pappersupplagan. Jag förväntar mig att det här förmodligen blir en het potatis eftersom en park i centrala staden kan komma att bebyggas.

Konceptskissen som fanns i tidningen visade att man tänkt sig bygga två huskomplex i ungefärlig C-form som skulle rama in Mikaelsplan och lämna plats för Mikaelskyrkan och en stor entré till den kvarvarande parken. Personligen tycker jag förslaget verkar intressant. Huskropparna gör ofrånkomligen att parken får mer karaktär av innergård, vilket kan verka utestängande. Samtidigt föreslås en bred entré som borde vara inbjudande och man får en ny avskärmning från både trafiken på Kungsgatan och järnvägen som passerar precis bakom parken.

Skall bli intressant att se var en faktiskt planering leder.

Visa karta
Axel H
79 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: April 2009
Jag läste också artikeln och det verkar som att man tror sig kunna skapa en park innanför halvslutna kvarter vilket jag inte alls tror på. Däremot är det ju en mycket strategisk plats som borde utvecklas från en alkispark till något bättre. Kanske vore rimligare att ha hård exploatering mot Luthagsesplanaden och lämna allt söder om kyrkan som en välbehövlig park?
Profilbild
Mikael Vikström
2 Inlägg
Ort: Uppsala (Stenhagen), Gick med: December 2012
Problemet med Mikaelsplan av idag skulle dock bestå i en sådan utveckling. Men med ett bullerplank mot spår, men framför allt mot Kungsgatan skulle man kunna få en lugnare park samtidigt som man inte skapar en innergård genom att utelämna det ena huskomplexet. Bullerplank är sällan vackra, men jag har svårt att se att Mikaelsplan skall kunna fungera väl som park utan att ha någon isolering mot den trafikintensiva Kungsgatan.
Axel H
79 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: April 2009
Det kan nog vara bra med någon typ av bullerskydd för att göra parken trevligare. En vackrare lösning kanske kan vara bullerplank mot järnvägen och en halvhög mur mot Kungsgatan med tydliga öppningar. Det skulle göra parken mer användbar än om den omslöts av hus och betydligt vackrare än om den omslöts av bullerplank bara.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Jag tycker att det är dumt att bygga bort en park med en sådan potential. Att parken skulle kännas inbjudande tror jag inte på och dessutom ser husen ut att skugga parken till stora delar. Tycker att man borde göra som Axel H föreslår. Med ändringen att bygga en, för Uppsala klassisk, tvåvåningslänga mellan parken och Kungsgatan med plats för butiker, kontor och ett litet café. Det skulle stärka Kungsgatan som stråk, men samtidigt inte förta parken som offentligt rum och dessutom inte skugga parken särskilt mycket. Ett bullerplank mot järnvägen skulle kunna vara lite högre och dubbla som en offentlig klättervägg. alt. Bouldervägg.

Tycker att det är tragiskt att se hur planeringen av Råbyvägen tycks vara obefintlig. Ambitionen att göra den till stadsgata är självfallet bra. Men har någon analys gjorts av hur gatunätet kan bindas samman och därmed expandera innerstaden? Korsningen med Svartbäcksgatan och Kungsgatan (där ett av stadens största g/c stråk korsar ett par av stadens största bilstråk) har potential att radikalt öka förutsättningarna för stadskärnans expansion. Dels genom att stärka Kungsgatan som stråk, vilket i sin tur skulle minska gatans barriäreffekt och dels genom att förlänga stadsstråket Svartbäcksgatan mot svartbäcken.

Har skrivit lite om min syn på vad som borde göras med Råbyvägen, även om mina tankar har utvecklats lite sen dess, tänkte kanske spendera jullovet med att illustrera ett förslag på hur området borde planera. Går att läsa här: http://arcitekten.blogspot.se/2012/12/tveksamt-morker-i-uppsala.html

 > Städer
 > Uppsala
Mikaelsplan

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.