Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Volvos 'framtidsbuss' för BRT

Profilbild
Daniel Jonsson
144 Inlägg
Ort: Stockholm (Enskede), Gick med: Februari 2008
Jag trillade förbi invigningen av Cityterminalens utfart söderut idag där också Volvos 'framtidsbuss' visades. Den är designad för BRT inom EU-projektet EBSF (European Bus System of the Future). Tänkte att någon här kanske är intresserad av BRT, så ni får lite mobilkamerabilder.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Ståtlig invigning


Visa karta


Själva utfarten söderut påstods kunna spara upp emot 15 minuters köande för de 400-linjer som kör hela vägen in dit, dubblera kapaciteten på Cityterminalen och möjliggöra för långa och höga (dubbeldäckare!) bussar att trafikera busstationen. Inte illa för att vara 20 meter asfalt. Representanten från Cityterminalen menade att de försökt få till det i 23 år men att det gått först nu, jag gissar att det är lättare att få igenom saker när SL trafikerar terminalen. Om man gillar rekord på lång tid för att göra enkla saker i Stockholm är det där en bra kandidat iaf.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Christer Wennerholm och Ulla Hamilton i motljus. Mycket kändistätt.


Det som gör själva bussen speciell är att framhjulen är flyttade längst fram i varsitt främre hörn. Föraren sitter i mitten mellan hjulen. Axelavståndet blir då väldigt långt (7,3 meter), vilket gör bussen mer svårmanövrerad men gör det möjligt att lasta fler passagerare. Dörrarna på bussen är ENORMA.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Hela sidan på bussen går att öppna.


Bussens möblering är framtagen i ett samarbete mellan Chalmers och Volvo där man med hjälp av en datorsimulering sett till att alla kan stiga på och nå den plats de vill sitta på så snabbt som möjligt. Det är påstigning genom alla dörrar, vilket inte riktigt är kompatibelt med SLs nuvarande viseringssystem.

Annars är det tunt med nyheter för att vara en framtidsvision. Föraren kan låsa de utfällbara sätena på barnvagnsplatserna i infälld position för att på så vis omöjliggöra att sitta där.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Under rusningen kan föraren låsa de utfällbara sätena på barnvagnsplatsen i uppfällt läge


Det var nog allt som var framtidsvisionen. Snabb lastning, låsbara fällsäten. Föraren sitter i mitten. Den går på diesel och är typ lika lång som alla andra ledbussar. Det finns inga säkerhetsbälten i framtidsbussen, sannolikt eftersom det skulle påverka lastningstiden negativt. Reggad för 50 sittande och 77 stående passagerare, att jämföra med Volvo B9S "trängselbussen" som oftast är 55+39 eller de gamla fina blå Scania Omnilink som skramlar omkring på bl a Linje 4 i Stockholm som väl är 46+57 eller nåt sånt. Den stora kapacitetsvinsten får man anta ligger i att den ska kunna lastas snabbare.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Fönstren i bussen gjorde det möjligt att se staden utanför. Som brukligt är.


Bussen lär ha trafikerat två turer på 446C i eftermiddag (utan visering då), men jag vet inte hur det har gått. Jag åkte bara nån kort testrunda.
Senast ändrad 10 december 2012 18:12

Volvos 'framtidsbuss' för BRT

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.