Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

Västra infarten till Uppsala

Johan Andersson
23 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Juli 2009
Naturskyddsföreningen i UNT Debatt: Förbifart - eller Hållbar Entré?

Ett välkommet inlägg. Luthagsesplanaden blir ju trafikled helt i onödan mitt i stan.
Henrik Nilsson
109 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Maj 2008
Jag misstror per automatik allt som Naturskyddsföreningen säger.

Men infarten som stadsgata låter vettigt, förutsatt att man inte medvetet begränsar kapaciteten genom för få filer eller liknande samt bombarderar med hinder som fartgupp.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Det finns många trafikleder som med fördel skulle kunna byggas om till stadsgator. Tycho Hedens väg och Råbyvägen är kanske den mest uppenbara trafikslummen vi har i stan. Angående 55:an så visst, det kan finnas poänger i detta. Kanske framförallt att en massa mark tillgängligörs för stadsbebyggelse. Det skulle också vara kul om detta skulle leda till mer liv på Luthagsesplanaden och kanske längs S:t Johannesgatan vid studentstaden med underlag för butikstråk och andra verksamheter.

Sen är det ju ett känt problem att trafikverket endast bistår med pengar till motorvägsslum och aldrig till något som skulle gynna stadsbebyggelsen. Frågan att väga städernas attraktivitet mot möjligheten att färdas smärtfritt genom landet borde kanske ses över lite...

 > Städer
 > Uppsala
Västra infarten till Uppsala

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.