Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

Hur bör man rösta?

Martin Berg
2 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: September 2009
Jag inser att frågan i rubriken kanske både är svår att ge ett svar på och något yimby som helhet inte vill ta i eftersom vi är partipolitiskt obundna.

Men jag tänkte ändå det vore kul att höra lite tankar om vilka partier som tycker vad i stadsplaneringen.

Jag läste lite hos miljöpartiet om att de vill göra staden tät, men det stod också att man vill bevara parker och skog, och då blev jag misstänksam på vad som exakt menas där. Miljöpartiet är för övrigt generellt för en bilfri stad, men jag har iaf hört individuella miljöpartister uttrycka hat mot höga hus, så jag vet inte hur det hänger ihop. Centerpartiet tycks vara för att bygga högt, men de verkar samtidigt vilja lägga byggandet på småorterna, vilket är helt idiotiskt eftersom de få som vill bo där inte vill att nån annan ska bo där.

Så det är vad jag fått ut än så länge, skulle vara kul att höra om ni andra fått fram något mer konkret. Allra hellst direkt från våra lokala politiker.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Spårvagnar är en intressant fråga med blocköverskridande svar. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill utreda spårvagnar och börja bygga 2014. Kristdemokraterna är inne på samma spår (...) och vill utreda en omvandling av stombusslinjerna till spårvagn. Centerpartiet ställer sig tveksamma, men vill hellre se spårtaxi. Folkpartiet är oklart. Moderaterna har sagt sitt i översiktsplanen: frågan ska besvaras först 2015.

Jag frågade några representanter i valstugorna om höga hus och fick lite varierande svar. Centerpartiet vill ha riktigt höga "vackra" hus i stadens utkanter, främst i de södra delarna, men menar samtidigt att de då också kräver ett större avstånd mellan varandra. Folkpartiet vill främst skydda siktlinjerna mot Slottet och Domkyrkan, men ser gärna högre hus där de inte skymmer sikten. Moderaterna säger rakt nej till högre hus i stadskärnan, annars oklart. Kristdemokraterna och Socialdemokraterna oklart. Vänsterpartiet och Miljöpartiet ser hellre att man bygger på befintliga hus med ett par våningar. Dessa svar kommer dock från representanter och behöver inte spegla hela partiets åsikter.

Vad gäller arkitektur har Maria Gardfjell (MP) uttryckt en vilja att upprätta gestaltningsprogram för de olika stadsdelstorgen i stan. Folkpartiet vill något liknande och vill tvinga byggherrarna att satsa mer på arkitekturen. Centerpartiet vill som bekant att de höga husen ska vara vackra också.

När det kommer till hyresrätter så är alla partier överens om att de måste bli fler, men de har olika mål för hur många fler. Den gängse uppfattningen tycks vara att hälften av allt som byggs ska vara hyresrätter. Alliansen har hittills försökt gå i den riktningen genom att "önska" att 30% av alla bostäder i nya exploateringsprojekt ska vara hyresrätter. Det är förstås en förbättring mot 100% bostadsrätter. De rödgröna kräver dock 50% i nybyggda områden.

Det är vad jag har fått ihop hittills. Fler bidrag?

 > Städer
 > Uppsala
Hur bör man rösta?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.