Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

Hur sköter sig kommunen?

Axel H
79 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: April 2009
Idag i UNT står det att läsa att Uppsala kommun inte är felfria som planerade organ och lägger således fram ett förslag att bilda en samhällsbyggarnämnd för att samordna samhällsplaneringen.

http://www.unt.se/startsidan/uppsala-ska-bli-batt..

Bra tycker jag, det låter vettigt iaf...
Vad tror ni?
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Uppsala (långbänkarnas stad) är i stort behov av en bättre organisation. Det är helt klart: Vi kan inte ha handläggningstider på minst 2 år för detaljplaner om vi ska kunna ha en befolkningstillväxt på 2% per år och dessutom minska bostadsbristen. Om det handlar om att ersätta ett antal nämnder av idag med en ny samlad nämnd är det mycket positivt. Då måste problemen lösas inom nämnden och ledtiderna kan förkortas avsevärt. En sammanhållen Samhällsbyggnadsnämnd kan vara något positivt.

Samtidigt kommer inte en ny nämnd att förändra problemen som finns inom tjänstemannaterritoriet Stadsbyggnadskontoret. Där behövs en mycket större flexibilitet.

 > Städer
 > Uppsala
Hur sköter sig kommunen?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.