Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

gamla regementet... (vid polacksbacken)

Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Strax söder om akademiska sjukhuset och bara några minuter ifrån centrum finns idag resterna av ett gammalt regemente (Samma regemente som figurerat i kultfilmen "Repmånad")... Sedan försvarsmakten flyttade ut har universitetet och en del företagsverksamhet flyttat in. Man kan säga att området är monofunktionellt - det saknar bostäder! Det har också en förbluffande stor yta av parkeringar.

Uppsala är en stad som behöver nya bostäder - ca 1200 nya bostäder/år. Man skulle lätt kunna få in över 1200 nya bostäder bara genom förtätning i gluntenområdet och dessutom kunna anlägga nya parker! I hela regementes området skulle man nog kunna få in uppemot 2000 bostäder ~6000 invånare på en mycket liten yta.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Här har jag gjort en liten idéskiss på hur gluntenområdet kan förtätas. Det gröna är nyanlagd parkmark, det gråa är nya huskroppar. De runda huskropparna är parkeringstorn som ersätter de parkeringarna som har bebyggts. Ett litet torg bildas också framför rüdbeck-laboratoriet.

Den lilla dalgången mellan gluntenområdet och sten-sture-skogen där det ligger lite kolonilotter idag har potentialen att bli uppsalas vackraste park! Om man dessutom får in mycket bostäder intill, så kommer det antagligen kunna bli en av de livligaste parkerna också! Polacksbackan har stor potential att utvecklas. Delar av den kan bli högkvalitativ park, i andra delar kan man anlägga en liten fotbollsplan (och isbana på vintern).

Jag tror att detta kan bli ett riktigt trevligt område med en intressant blandning mellan gammal och ny arkitektur. Ett tryggt område med nära till natur (fyrisån, stadsskogen, sten-sture-skogen) och samtidigt nära till centrum. Ett område med en del affärsverksamheter, någon restaurang och något café - kanske också en ny skola? Ett område med en stor befolkningsbredd - studenter, barnfamiljer, karriärister, äldre, rika och mindre rika...

Vad tycker ni om detta?

 > Städer
 > Uppsala
gamla regementet... (vid polacksbacken)

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.