Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

Operation

Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Något som skulle vara intressant är att ha ett seminarium om Uppsalas utveckling. Tänkte att om man sammanförde Yimbysar, några från stadsbyggnadskontoret, några från vårda Uppsala och andra intresserade så skulle en livlig debatt att uppstå...

Man skulle kunna diskutera allt från arkitetur och konsthus till utvecklingsområden och förtätning.

Jag tror att många nya ideer skulle kunna komma fram och kanske skulle vi finna någon förståelse för varandras åsikter - För vi är ju alla förenade i att vi tycker om Uppsala.

Problemet är väl logistiken med lokal och kontakter... Men men...

Tänkte bara höra om det finns något intresse överhuvudtaget för en sådan debatt?
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Det finns kanske ett relativt stort intresse för en debatt när våren kommer. För egen del är jag ganska intresserad av vad Upplandsmuseet har att säga, men man kan även ta med t.ex. Handelskammaren för att göra diskussionen lite mer balanserad.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Ja Upplansmuseet och Handelskammaren är ju också bra att ha med... Jag tror att ju fler olika intressegrupper som är med desto intressantare debatt kommer att uppstå...

Det skulle vara kul om man kunde hitta någon gemensam nämnare på vad och hur staden bör utvecklas...

För egentligen tror jag att vi är mer lika än olika i våra åsikter...

Vi är endast låsta av våran egen fantasilöshet...
Senast ändrad 9 januari 2010 22:36

 > Städer
 > Uppsala
Operation

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.