Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

Gottsunda centrum

Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Vi har en andra stadskärna som behöver utvecklas. Gottsunda ligger längs en väg till Sunnersta och upplevs som väldigt avlägset trots att det bara ligger runt en kilometer från Ultuna (med framför allt SLU). Planerat efter bästa SCAFT-modell behöver planeringen en verklig kölhalning. Hur kan vi förbättra Gottsunda? (Bild i större format)

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Gottsunda centrum är i princip en liten stormarknad, en kyrka och en gigantisk parkering. Det är väldigt få boende i direkt anslutning till gottsunda centrum och jag tror att nån sorts överdäckning av parkeringen, med bostäder, lite affärer och någon park, skulle göra området mer attraktivt och mer lättillgängligt. gottsunda i övrigt bör få bort hus-i-parkeringsplats-känslan, för att istället få in nya bostäder över parkeringarna. Några delar kan göras riktigt stadsmässigt med butiksgator och tydliga stadsrum. Att stadsbussarna inte åker genom vissa delar av gottsunda på kvällar, bör också ändras.
Axel H
79 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: April 2009
I den detaljplan som ligger uppe har man med ett gammalt förslag från 90-talet. Men trots det så finns det en del att hämta i planen. Jag tycker tex att man gör rätt i att fixa till gatunätet till ett med mer rutnätsstruktur.

http://kartor.uppsala.se/scripts/hsrun.exe/extweb..

Personligen tror jag också att Gottsunda skulle tjäna på att riva hela centrumet och fylla på föreslagen rutnätsstruktur med bostäder där ist och inackordera butikerna i bottenvåningarna. På det sättet kan man få in mer ändamålsenliga lokaler där mindre familjeföretag kan ha råd att hyra och slippa rätta sig efter centrumets öppettider.

En annan idé är att starta en akademi som samfinansieras av universiteten och kommunen. Den ska bestå av grundskola och gymnasieskola där barnen får extraresurser och universiteten försöker skrapa fram de bästa framtida studenterna. Det skulle finnas speciella inriktningar mot tex kemi, historia, matte osv. Precis som man idag har speciallinjer för fotboll och annat. Jag kan tänka mig att det skulle bli ett lyft för stadsdelen om alla elever i Uppsala vill bli antagna på den akademin. Det är dock en känslig fråga om man tolkar det hela som en elitverksamhet. Men det behöver man inte göra tycker jag.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Jag hade gärna sett en rakare sträckning för Hugo Alfvéns väg med en tydlig Y-korsning vid Musikvägen och sedan en rak sträckning mot Dag Hammarskjölds väg. Med en rak sträckning från norr kan man få ett tydligare samband med Gottsunda Centrum, "målet på vägen". Sedan bygger man upp ett stadsrum kring Hugo Alfvéns väg med byggnader närmast vägen (naturligtvis funktionsblandade) men gör vägen tillräckligt bred för att rymma en spårvagnssträckning (som det skissas på i översiktsplanen).

Vad gäller centrumet är jag inte helt säker på att jag vill riva bort allting. Centrumet kommer att renoveras inom en snar framtid och det känns lite onödigt att riva något nybyggt. Däremot tror jag på att göra något med parkeringen, som att gräva ner den eller minska den. Spårvagnarna får gärna rulla förbi entrén i norr.

En akademi kommer sannolikt att uppfattas som en elitsatsning, men det skulle vara positivt med en större närvaro av t.ex. SLU. Föreställ er en spårvagn som rullar genom hela Campus Ultuna och plockar upp passagerare som vill komma till Gottsunda, den nya stadsdelen för kulturupplevelser. Jag tror att det kan vara enormt värdefullt.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Ett förslag på omvandling av Gottsunda.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Tanken är att Hugo Alfvéns väg bryts ner i raka stråk som kan bli en del av en ny stadsväv. Väven kan sedan expandera både västerut och in i de befintliga delarna. En reservation från min sida är att kvarteren på bilden blev för stora och att stadsväven kan bli ännu mer finkornig.

Ett upplägg för att genomföra omvandlingen är att först och främst bygga om Hugo Alfvéns väg och upprätta en plan för gatustrukturen. Därefter delar man upp området i mindre tomter där ett kvarter utan problem kan bestå av upp till ett dussin tomter. En restriktion för byggnadernas utformning är att de måste gå till tomtgränsen i sidled (d.v.s sitta ihop med varandra så att kvarteren blir slutna). En blandning av funktioner görs möjlig, kanske med en BC-märkning (Bostäder och Centrumverksamhet). Sen är det bara att lägga ut tomterna "till salu" till s.k. fria byggrupper. Det kan vara ett upplägg som både tilltalar Gottsundaborna själva och som Stadsbyggnadskontoret på försök kan gå med på.

Vad säger ni?
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Det man borde göra är att försöka länka gottsunda centrum med bandstolsvägen - där det idag redan finns ett antal affärer. Det skulle kunna bli en stark stadskärna i gottsunda med mycket affärer, restauranger och ett riktigt stadsliv. Försök få till en stadsliknande stad kring det stråket, samt en lämplig övergång över Hugo Alfvéns väg. Över parkeringen vid gottsunda centrum bör byggas en liten gå stad, med små mini kvarter med butiker, torg och en liten trädgårdspark.

Jag tror inte att det blir lyckat med att bara försöka slänga upp kvarterstad bara så där, som på bilden... Tror mycket mer på att omvandla existerande bebyggelse till mer stadsliknande stad...
Johan Andersson
23 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Juli 2009
Om Gottsunda har ett downtown är det där Bandstolsvägen och Hugo Alfvéns väg möts. Där finns några olika sorters verksamheter, det passerar mycket folk, bilar och bussar, och det är där det hängs. Det bör man bygga vidare på, i små steg, med hus längs Hugo Alfvéns väg som börjar omvandlingen från genomfartsled till stadsgata. Plats längs vägen finns det ju som nu bara är små skogspartier, gräsmattor att gena över och parkeringshus.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Min tanke var att den befintliga infrastrukturen (Valthornsvägen och Hugo Alfvéns Väg) skulle omvandlas. I mitt förslag rivs inga byggnader, det är bara vägarna som läggs om. Det är i sig lite sjukt att infrastrukturen ska ta så mycket plats...

Tanken var också just att koppla ihop Bandstolsvägen och centrumet. Nu ser jag att det kunde gjorts mycket bättre, men principen är som Johan säger att försöka omvandla Hugo Alfvéns genomfartsled till en stadsgata. Sen vill jag ha in kopplingen till Ultuna. Förslaget utgår också från att verksamheten på Gottsunda hålls intakt. Jag vidhåller att det känns väldigt bortkastat att bygga om Gottsunda Centrum igen efter att det precis (snart) byggts om.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Eric Thärnström skrev:

Jag vidhåller att det känns väldigt bortkastat att bygga om Gottsunda Centrum igen efter att det precis (snart) byggts om.


Jag fattar det som så att det är mitt förslag med en överdäckning av parkeringen vid gottsunda centrum du menar? Själv ser jag inte att den nuvarande omdaningen av gottsunda centrum är ett hinder för mitt förslag snarare ett kompliment, då man tillför bostäder (och blandstad) nära centrumet och förhoppningsvis gör området tryggare kvällstid.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Jo, jag förstår det och det borde vara målsättningen att parkeringen byggs om, men jag tror ändå att man gör mest nytta i nutid om man försöker omvandla vägsystemet runt omkring först så att de olika delarna binds ihop. Även om kvartersstruktur inte är det bästa måste något göras om Bandstolsvägen och Centrum ska kunna kopplas samman. Det är också där emellan som man kan få den tydligaste stråkbildningen (mellan två punkter) som sedan kan utvecklas.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Jag förstår fortfarande inte resonemanget att man måste göra det ena före det andra... Det är två helt skilda förslag och inget av dom hindrar det andra, snarare tvärt om...

Förslaget om att bygga över parkeringen innebär ju dessutom möjligheter att länka bandstolsvägen och Gottsunda centrum på ett snyggt och stadsmässigt sett.

Vidare förstår jag inte ditt resonemang om att infrastrukturen tar så stor plats... (kan finnas en viss poäng med hur hugoalfvéns väg och vägen bakom Gottsunda centrum dragits). Men det är inte vägarna i sig, utan de döda ytorna runt omkring som tar plats. Sett liv till dessa ytor, så lär infrastrukturens negativa påverkan ta mindre plats...
Axel H
79 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: April 2009
Jag tycker Eriks skiss ser bra ut. Det kan dock vara vettigt att, som du säger, inte ha så stora kvarter för att underlätta för fotgängarna. Sen är det redan sagt att Hugo Alfvéns väg måste utföras mer som en stasgata, gärna som allé eller esplanad.

Jag kan tycka att ett av de största nackdelarna med Gottsunda är att kontakten med övriga staden är så vag. Norbyvägen slutar i ingenting och Slädvägen från Valsätraskolan känns verkligen inte som en infart till "stadens andra stadskärna". Det känns som att man hela tiden tar en bakväg in till Gottsunda. Därför är det viktigt att det blir en rak och tydlig infart till GC från Ultuna. I framtiden förlänger man den vägen mot Sävja och vidare till en egen påfart till E4.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Det är på alla sätt billigare att lägga om Hugo Alfvéns väg och Valthornsvägen och bygga där istället för att bygga över parkeringen. I valet och kvalet vilket man gör först (det här kommer ändå ta åtskilliga år) ger det större effekt för Gottsunda som helhet att bryta centrumets isolering genom att koppla det till sin omgivning. Där ingår en omläggning av vägarna norr om centrumet, kanske en förlängning av Blomdahls väg tvärs över Musikvägen ner till Vackra Birgers väg och en omgestaltning av kopplingen mellan Vackra Birgers väg och Valthornsvägen så att Centrum kan kopplas till sin omgivning. Då kan verksamheterna börja sprida sig ut i området. Får vi en bra koppling till Bandstolsvägen så har vi en perfekt stråkbildning också.

Jag håller helt med Axel om Gottsundas tillgänglighet. Jag är mer och mer villig att stödja utbyggnaden av Bergsbrunna så att vi får en pendeltågsstation och en på/avfart till E4:an så att vi sedan kan få en rak tvärförbindelse till Gottsunda via Nåntuna och Ultuna. Jag har hört att förbindelsen Gottsunda - Ultuna faktiskt redan är finansierad så det är bara en tidsfråga.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Imorgon lördag kommer det bli en inofficiell stadsvandring i Gottsunda. Vi möts vid Gottsunda Centrums norra entré kl. 14 på lördag och därifrån tar vi en promenad runt i området och bollar idéer. Vi ska också passa på att ta bilder inför visionsarbetet för Gottsundas utveckling.

Vi kommer att vara delaktiga i ett seminarium kallat "Gottsunda Högre" någon gång i januari. Det är vi, Gottsunda Factory och NCM som ska presentera våra idéer för hur Gottsunda kan utvecklas ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Varje part håller ett föredrag i 15 minuter och därefter blir det fri debatt. Jag föreslår att vi till dess formar ett konkret förslag till hur Gottsunda skulle kunna utvecklas i framtiden så att vi får en diskussion.

 > Städer
 > Uppsala
Gottsunda centrum

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.