Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

Ekebydalen?

Profilbild
Olle Jansson
155 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: December 2009
Nu skall jag, som nyinflyttad, klampa in utan att ta av mig stövlarna. Hhar precis fått kolla på en lägenhet i Eriksberg. Inte riktigt mitt idealområde (påminner lite om teveprogrammet "Kvarteret Skatan" på något sätt) men jag kan tyvärr inte vara kräsen. Det är i alla fall hyfsat cykelavstånd.

Har i vilket fall varit och kollat på den och passerade då förbi/genom en stor slätt som jag gissar heter Ekebydalen som börjar som en strimla vid en rondell nära Stillhetens kapell och sedan lite punktvis används som idrottsplatser och koloniträdgårdar tills det avslutas med något träsk med kärn och sedan övergår till jordbruksmark.

Vad är egentligen vitsen med den här blåsiga slätten egentligen? Är det en så kallad grön lunga eller vad? Dika ut skiten, lämna kvar några av idrottsplatserna, några kolonilotter och bygg hus i två-tre våningar över resten.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Det där är min bakgård! Jag håller till i Sommarro precis intill och undrar också vad man ska med det där fältet till.

Precis nedanför Sommarrohöjden finns idag ett långsträckt fält mellan Ekebyvägen och Karlsrogatan med ett par sportplaner men i övrigt rätt stora gräsfält som knappast används. Vad jag vet så tittar man på att bebygga den nordligaste och sydligaste delen av denna gräsremsa med äldreboenden. Den sydligaste delen ligger precis intill två 8-våningshus och en ny bebyggelse får gärna matcha dem (med kanske 9-10 våningar).

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Ekebyfältet i övrigt delar av Flogsta och Eriksberg på ett väldigt olyckligt sätt, och där borde man kunna göra något i förlängningen. Jag tror dock att man måste börja närmast staden på det fältet och jobba utåt. Ekebybruk kan bli något mer än bara ett sällanköpscentrum och gymnasium, och kan bli ett nytt centrum för ett utvecklat Ekeby.

 > Städer
 > Uppsala
Ekebydalen?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.