Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

Förtäta villamattan!

Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Villorna är en av de mest åtråvärda och livskvalitegivande bostadsformerna. Men villamattorna har samtidigt den miljömässiga nackdelen av att de är glesbefolkade. När man försöker att förtäta villaområden genom att bebygga de få obebyggda tomter som finns kvar i dom så möts man av mer protester än vid andra områden. Hur ska vi då kunna förtäta dom?

Beakta följande problem:

Problem 1: Det är dyrt med första bostaden - unga lever längre med sina föräldrar.

Problem 2: Många villaägare har skulder upp till öronen

Problem 3: Många villatomter har döda ytor, som varken används eller ens tittas på.

Första problemet kan lösas genom billiga hyresrätter. För att dessa ska vara attraktiva för fattiga och unga bör dom ligga på cykelavstånd till centrum/skola etc... Men problemet är att det inte finns särskillt många obebyggda tomter såpass centralt.

Därför skulle man kunna titta på redan bebyggda villatomter. Där de flesta tomter har döda ytor som inte används, där man skulle kunna slå upp en liten hyresbostad (vanligtvis storleken av 1 rok). Det kan till och med vara uppe på garagetaket.

Om man då skulle låta villaägare kunna sälja av en liten tomtyta åt tillexempel Uppsalahem. Uppsalahem slår upp en friggebodsliknande bostad där och hyr ut den för en liten peng. Villaägaren och uppsalahem får båda utdelning från hyran, Samtidigt som hyresboenden är ansvarig att sköta sig gentemot villaägaren.

På detta sätt får villaägaren mer pengar (genom försäljning av mark och inkomst i form av hyra) och kan därmed lättare klara av sin ekonomi. Uppsalahem får in pengar från nya bostäder och en ny människa får en billig bostad.

Om nu villaägaren vill ha tillbaka den bit mark han en gång sålde till Uppsalahem, ska han ha rätten att köpa tillbaka denna till överenskommet pris. Uppsalahem flyttar då på sitt hyreshus...

Ett annat alternativ vore att skapa möjlighet för villaägare att sälja av en liten del av tomten, där det kan byggas ett litet bostadshus/ eller hyrehus. Men utan att villaägaren ska ha rätt att köpa tillbaka tomten.

Jag vet inte hur genomförbart detta är (främst hur stor viljan bland villägare är), Men det har potentialen att iaf i vissa villaområden väsentligt höja invånarantalet och därmed skapa liv i dessa områden och samtidigt bidra till en miljövänligare stad.
Senast ändrad 16 oktober 2009 19:02
Henrik Ottosson
46 Inlägg
Ort: Uppsala (Ulleråker), Gick med: Maj 2009
Min direkta känsla är att detta (tyvärr) inte skulle få så stor genklang - kanske ett tjogtal villaägare skulle haka på. Att förtäta villaområden är en svår uppgift. Jag kan dock se att man bygger högre på mark som ligger alldeles i närheten av villaområden, Exvis de delar av Kåbo som ligger mellan Artellerigatan och Döbelnsgatan. Här skulle någon av de trista 3-våningslådorna i gammalfunkis kunna rivas för att ge plats åt lite högre hus (8-10 våningar) i snyggare arkitektur.
Insprängt bland villaområden brukar oxå finnas ganska mycket meningslös gärdesmark, som man i och för sig brukar slåss med näbbar och klor för att behålla som hundrastplatser.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
En mindre åtgärd för att öka incitamenten att uppföra hyresbostäder på sin tomt är att premiera sådana bygglovsansökningar hos Stadsbyggnadskontoret framför t.ex. utbyggda verandor. Det skadar nog inte heller att gå ut med det i media och tala om det för allmänheten i rimlig omfattning. Mig veterligen är det inte förbjudet, det är bara det att väldigt få vet om det.

En idé angående Kåbo: Döpelnsgatan har väldigt mycket utrymme mellan filerna. Där kan man uppföra ett antal lamellhus, exempelvis på det här sättet.

 > Städer
 > Uppsala
Förtäta villamattan!

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.