Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

Handelskammarens vision 2030 (UNT 090823)

Profilbild
Magnus Åkerman
1 Inlägg
Ort: Uppsala (City-Fålhagen), Gick med: Augusti 2009
Rusta för ekonomisk framgång!

Den 27 juni 2008 efterlyste Handelskammaren i UNT ett ja till Uppsalas utveckling. Vi hoppas det pågående visionsarbetet inför 2030 skall ge detta utfall. Kommunens vilja och mål är alltid viktiga för företagen, och därmed för Uppsalas vidare tillväxt, bärkraft och välstånd.

En av de viktigaste orsakerna till städers uppkomst och tillväxt är ekonomisk. Stadens täthet ger ökad kritisk massa, som i sin tur sänker transaktionskostnader, ökar utbytet av varor, tankar och idéer. Staden utgör helt enkelt ett effektivare sätt att organisera människans tillvaro. Detta är en fundamental aspekt som tenderar att komma bort bland alla gröna, sköna och estetiska aspekter på stadsutveckling.

Forskare på området (Florida, Glaeser, Jacobs, Stiller m fl) är alla överens om att tillväxt och ekonomisk välmåga är ett viktigt mått på framgång för städer. Om vi vill skapa en vision av någon reell betydelse för Uppsala i framtiden måste denna alltså sikta på att rusta staden för morgondagens ekonomiska framgång. Då skapas resurser för välstånd, möjligheten till en tilltalande stadsmiljö och allt det andra vi eftersträvar.

Sambandet ekonomi-framgång är ju tydligt påvisbart. Det är den ekonomiska utvecklingen som drivit fram Tysklands städer efter kriget till dagens moderna industri-, bildnings- och kulturcentra. Motsvarande pågår för fullt i Englands förfallna industristäder och nu allt tydligare i Central- och Östeuropa. I utvecklingsländerna är takten ofta mångfalt större. Där växer miljonstäderna.

Det är denna konkurrens vår vision måste kunna möta – som vinnare. Därför blir näringslivets framgång allt mer kritisk för en stads och regions utveckling. Framgångsrika företag ger regionen ett inflöde av människor och resurser, något som skapar välstånd åt alla genom attraktiva arbetstillfällen, ökade skatteintäkter och nya, spännande företag. Där de bästa utvecklingsmöjligheterna finns, dit flyttar entreprenörer och kreatörer! Detsamma gäller ju även akademiskt, kulturellt och offentligt entreprenörskap.

Visionen måste därför ta sikte på att sammantaget skapa en stad som bejakar företagsamhet utifrån de stora styrkor vi har. Och de måste kompletteras med nya.

Det krävs en stark och enig politik som enas kring och driver visionen. Ett nära samarbete mellan kommun och näringsliv ger den stadsmiljö majoriteten efterfrågar och bidrar därmed till kommunens ekonomiska tillväxt. Vi måste också sannolikt prioritera bort områden utan potential.

Skola, utbildning och annan kärnverksamhet måste vara i toppklass, de lokala kommunikationerna förstklassiga, förvaltningarna smidiga och tillväxtbejakande mm.

Andra förutsättningar ges av den ekonomiska geografin. Stockholm, Sveriges största och mest kvalificerade marknad, ligger 35 minuter bort. Goda kommunikationer är naturligtvis en grundförutsättning, men det krävs mer. Uppsala kan idag ofta komplettera Stockholm, men Uppsala har – och måste bygga än fler – unika positioner att erbjuda Stockholm. Här bör vi tydligare sikta på ett partnerskapsförhållande. (Handelskamrarna fusionerade redan 2006.)

Vi bör därför aktivt planera för att skapa en stadsmiljö som attraherar den typ av näringsliv och andra verksamheter vi vill se här 2030 och framgent. Är Uppsala tillräckligt intressant för t ex moderna IKT-företag, tjänsteföretag och internationella huvudkontor?

En tredje nivå är t ex trender, teknikutveckling, konkurrens och t ex ungdomens preferenser. Följer vi trenderna – och får det i så fall tillräckligt genomslag i det vi gör? Är vi öppna för teknikutvecklingen och drar vi tillräckligt snabbt nytta av den? Tar vi konkurrensen på allvar eller slår vi oss till ro på gamla lagrar?

En tydlig riktning mot framtiden måste pekas ut. Självklart skall vi värna den historiska stadskärnan och visst måste ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv ligga till grund. Men samtidigt är det både nödvändigt för kommunikationer, handel, ekonomisk och social aktivitet att förtäta staden. I andra änden faller miljöfördelar, bättre kollektivtrafikunderlag, trivsel och andra fördelar ut.

Vi måste bygga stad! I centrala Stockholm med malmarna bor c:a 500 000 personer. Det utbredda Uppsala har på samma yta drygt 140 000 invånare. Därför måste heliga kor slaktas för att vi skall nå den kritiska täthet som skapar underlag för viktiga inslag såsom livaktiga stadsdelscentra, dyra spårvagnar, häftigt folkliv och attraktiva målpunkter på korta tidsavstånd från varandra. Det är till framgångsrika städer människor och företag över hela jorden söker sig.

Säg ja till Uppsalas tillväxt, underlätta den och se företagen och marknaden som partners i att förverkliga en framtid i välstånd för både vår och kommande generationer! Varför inte använda fokusgrupper från centrala branscher i stadsplaneringen? Kan vi inte låta UF och unga företagares röster väga tungt i visionsarbetet? Kan vi inte välja fem framgångsexempel på lika många kontinenter för att ta till oss vad som bevisligen går att göra?

Visioner behövs. Två hinder avgör om de blir verklighet – de kan vara ekonomiskt eller politiskt ogenomförbara. Handelskammaren föreslår att vi undanröjer båda. Då kommer Uppsala att kunna forma ett starkt erbjudande till både Sverige och världen!


Ann-Christin Norrström
Länsförsäkringar Uppsala
Ordförande Handelskammaren

Håkan Englund
Phadia AB

Torbjörn Eriksson
Zetterbergs Industri AB

Bo Falk
EFM Sverige AB

Göran Hedman
Sparbanken i Enköping

Birgitta Holmlund
Krusenberg Herrgård AB

Yngve Kihlström
Ahlford Advokatbyrå AB

Solweig Lindéll Sohlberg
Mäklarhuset Nordström & Partners MNP AB

Ann-Kristin Lyttkens
Lyttkens & Partners AB

Lars Svensson
Sh Bygg Förvaltning AB

Mats Lindquist
Regionchef Handelskammaren i Uppsala län
Henrik Ottosson
46 Inlägg
Ort: Uppsala (Ulleråker), Gick med: Maj 2009

En mycket bra och uttömmande artikel! Gratulerar till ett riktigt bra jobb!
Dags att sätta igång och börja arbetet med att forma morgondagens esprifyllda Uppsala.
Vilka fem städer som framgångsexempel på de fem olika kontinenterna väljer vi?
Kanske realistiskt att välja städer som är strax större än Uppsala; Mina förslag i USA är Ann Arbor (Michigan) eller Madison (Wisconsin) = Mad City. Högteknologiska städer med riktigt bra universitet, och som inte direkt "flyter samman" i någon ännu större stad.

 > Städer
 > Uppsala
Handelskammarens vision 2030 (UNT 090823)

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.