Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

Nationsstaden

Sida 1 av 2
12>
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Nationsområdet i västra Uppsala: en stad i staden?

Väster om centrum finns nationskvarteren. Sex av nationerna trängs mellan Sysslomansgatan och Kyrkogårdsgatan, Skolgatan och S:t Olofsgatan. Här härskar studenterna. Men behöver det vara så? Det finns ett missnöje över att staden är delad i två delar: den akademiska och den borgerliga sidan. En stor förklaring är att den akademiska världen är geografiskt avskild från den borgerliga. Något som är speciellt för Uppsala men ändå något som delar staden. Nationskvarteren borde öppnas för fler besökare.

I praktiken är kvarteren lika offentliga som alla andra, men det finns inte mycket för en icke-student i området. Det är synd. Området har lite samma karaktär som Svartbäcksgatan mellan Skolgatan och S:t Olofsgatan. Skillnaden är brist på restauranger, caféer och små butiker. Här finns dock mycket utrymme.

Vad kan vi göra i nationskvarteren?
Henrik Ottosson
46 Inlägg
Ort: Uppsala (Ulleråker), Gick med: Maj 2009
Det blev inte så mycket liv i den här tråden, tyvärr. Den är mycket viktig! Att på ett bra sätt integrera nationskvarteren med övriga Uppsala är enligt min mening en av de faktorer som kommer att särskilja Uppsala från andra mellanstora svenska städer och göra Uppsala till en riktigt lockande stad. Man bör leta efter parkeringsplatser i området som kan bebyggas. En sådan finns i korsningen Rundelsgräns-Svartmangatan, bakom huset som inrymmer Moderata ungdomsförbundets lokaler. Det är en halvt nedgrävd parkeringsplats med plåttak som ingen blir glad av att se. Bygg en snygg låg paviljong som inrymmer kafeer, restauranger och något galleri och affärer. Lite helt nya typer av restauranger, exvis ett litet osigt hak för okonomiyaki (japanska studenters motsvarighet till pizza).
Sedan kan ju bottenplanen i de hus som byggdes på 50, 60, och 70-talen med fördel byggas om för affärsverksamheter.
Om man lyckas mixa studentlivet med "vanligt" liv och därtill krydda med rejält mycket nytt internationellt så har man ett vinnande koncept. Ingen annan svensk stad kan erbjuda detta, inte ens Sthlm!
Henrik Ottosson
46 Inlägg
Ort: Uppsala (Ulleråker), Gick med: Maj 2009
Var just och kollade på den halvt nedgrävda parkeringen med bl.a. plåttak. En del av taket är trädgård för de som bor i huset intill. Dock borde man kunna anlägga en ny trädgård ovanpå den paviljong som jag föreslog ovan.

Paviljongen skulle kunna inrymma restauranger som får Uppsalas utländska studenter att känna sig hemma, den kan fyllas med restauranger som serverar just det som de normalt äter i sina hemländer - billig och enkel mat såsom exvis okonomiyaki för japanska studenter. Dessa enkla restauranger kommer oxå att locka andra än bara studenter, speciellt eftersom paviljongen skulle ligga nära Sysslomansgatan och övriga centrum.
Axel H
79 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: April 2009
Det skulle onekligen kunna bli riktigt bra i dessa kvarter. Som du är inne på Henrik så kan man få upp riktigt bra blandning pga områdets karaktär. Däremot är jag inte säker på hur det ska gå till. Det är svårt att få restauranger att öppna där när det är så dött. Dessutom ägnas dessa kvarter endast åt studentverksamheter inte bara pga historien utan också av flödet av människor. Det är givetvis en leknmannamässig bedömning, men om man tittar vad som ligger runt området så ser man kyrkogård, universitetsbibliotek, ekonomikum, katedralskolan, observatorielunden, vårdcentral och en fruktansvärd massa studentbostäder. Vilka är det som till 99% cyklar igenom området? studenter! Vilka är det som överhuvudtaget har ärenden i omnejden? studenter! Så min lösning blir antingen att bygga något som lockar folk från hela stan (bio, museum eller dyl) eller så bygger man bostäder på västra sidan mot studentkvarteren. Behöver inte vara i absolut närhet, men så att flödet av människor i området blandas upp av annat än studenter. Förhoppningsvis gör man både och förstås!
Henrik Ottosson
46 Inlägg
Ort: Uppsala (Ulleråker), Gick med: Maj 2009
Jag tror att omvandlingen av Nationskvarteren från att tillhöra "studenter enbart" till att tillhöra "studenter och alla andra" är en process som måste ske sakta över 10-15 år. Även i framtiden kommer det nog vara mestadels studenter som befinner sig i kvarteren - det blir den fortsatt studentikosa karaktären som kommer ge området en speciell dragningskraft.
Bäst är sannolikt att varsamt infoga restauranger och lokaler för kulturell verksamhet i de delar som ligger närmast Sysslomansgatan (den är ju en rimligt livaktig del av centrum), och sedan förlita sig på sakta diffusion av den karaktären till större delen av området.
Är egentligen inte säker på att så mycket mer folk måste bo i området - Luthagen ligger tillräckligt nära. Fast om man vill få in fler boende i närområdet skulle man kunna bygga på några våningar på de 60/70-talshus som finns i närheten av Nationskvarteren. Exvis kvartetet som byggdes där Rappska huset m.m. låg skulle med fördel kunna renoveras och byggas på med 3-4 våningar. Och den trista 2-planslängan där Bowlaget ligger borde byggas på med 5-6 våningar.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Man skulle kunna bygga ett minimalt China Town på själva parkeringen. Det hade varit lite tufft, även om det skulle bryta helt mot omgivningen.

Jag tror att Nationsstaden behöver en distinkt sak som drar mycket folk till en början, så att det skapas folkströmmar. Då bör det finnas gott om lokaler för olika verksamheter som kan haka på.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Området mellan luthagen och skolgatan kan förtätas rejällt... Kvarteren där är sällan helt slutna och hålen i dom skulle läckert kunna fyllas med smala fantasirika torn som höjer sig ett par våningar över övrigbebyggelse. På så sätt får man slutna kvarter med kontinuerliga affärsstråk längs gatorna, samtidigt som arkitekturen i området får en intressant tvist...

Ett helt nytt kvarter kan byggas runt katedralskolans idrottshall och delvis över grusplanen. Om man samtidigt anlägger ett p-hus i källarn på det kvarteret kan man då ta bort parkeringen mellan Biologiska museet och katedralskolan och där anlägga mer park/fotbollsplan - på så sätt ökar parkytorna samtidigt som bebyggelse tillförs...

I själva nationsstaden tror jag det enda man behöver göra för att attrahera lite liv, är att låta bottenplanen i husen kring åtminstone några gator få hysa cafeer och affärer... sen borde man ta bort några av gatuparkeringarna (de ersätts av dom i ovan beskrivna kvarter) , som jag ser mest är ivägen då de utgör murar för gående som vill korsa gatan. Sen kommer det inte att dröja länge innan det blir liv i denna mysiga lilla del av staden...

Men även i detta område så kan man förtäta med fantasifulla hus, men man bör nog i detta område akta sig för att förtäta för mycket... och så tycker jag man bör riva det groteska gula tegelhuset brevid V-Dala och bygga ett nytt slutet kvarter med en liten innergård på tomten.

Jag ser framtiden för detta område som den lite mer "hippa" delen av centrum, där folk dricker EKO-kaffe, är modemedvetet klädda och läser biografier i det gröna gräset på gården...
Axel H
79 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: April 2009
Det vore väldigt bra om man kunde få till ovan nämnda tornhus mellan dagens lameller samtidigt som man sluter kvarteren i bottenplanet för verksamheter. Det skulle vara en stor vinst för området, som idag känns lite upprivet av alla hål i stadsrummet.

För Nationsstaden skulle det också betyda en hel del om angränsande område växte och bildade mer innerstadslik karaktär.

En annan sak som jag tror kan gynna Nationsstaden är slopandet av kårobligatoriet. Vi får se hur det utvecklar sig, men jag inbillar mig att fler "vanliga" skulle våga sig dit om inte området verkligen hade stämpeln "endast studenter" på sig.

På de skisser jag sett över framtida stomlinjenät kan man urskilja att Ekonomikum ska bli en nod i nätet där flera linjer stannar. Det öppnar givetvis för tätare bebyggelse och högre koncentration av handel och service, vilket säkert smittar av sig på Nationsstaden.
Henrik Ottosson
46 Inlägg
Ort: Uppsala (Ulleråker), Gick med: Maj 2009
Handeln i Uppsala City under 2008 ökade med 7,4%, så det borde vara dags att Nationsstaden så sakterliga börjar inlemmas i det som kan kallas Uppsala City.
Läs mer om Uppsala handel på http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=3-AV_ID=967506,00.html?from=puff
Axel H
79 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: April 2009
http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=700-AV_ID=978473..

Här är ett färgsprakande tillskott i området. Inte kanske den stora magneten som jag pratade om tidigare, men väl ett välkommet tillskott!
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Absolut! Alltid kul med nya restauranger. Sen får de gärna söka sig längre in bland nationskvarteren.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Problemet med att få in mer stadsliv i dessa delar är väl bristen på affärslokaler. Jag tror man måste göra en omvandling av vissa gator, så att bottenvåningen innehåller kommersiella ytor...

Sen tror jag också att man måste få ett kontinuerligt affärsstråk, mellan dagens city-kärna och dessa delar. Idag dör stadslivet vid st. eriks torg, där det bildas ett 100-meters glapp med en grå stenmur och en bilparkering, tills man kommer till livfulla sysslomansgatan. Fyrisån är ju också en barriär, som endast överbyggs av ett kontinuerligt affärsstråk längs drottninggatan och lite halvt vid gamla torget.

Jag tror att skälet till att staden väster om ån har halkat lite efter är att man inte låtit utveckla området med ny bebyggelse och renoverade miljöer. Istället har man konserverat detta område för att husen här är äldre och miljön känsligare än öster om ån. Och visst är det en känslig miljö men den är inte så känslig att den inte kan förbättras.


Hursomhelst är möjligheterna enorma i området väster om ån. Den mysiga Trädgårdsgatan, skulle med enkla medel kunna bli ett stråk med uteserveringar, trädgårdar och småbutiker. Det lilla torget mellan Skytteanum och fyristorg, skulle kunna bli en riktig pärla. Slottsbacken ner mot stan skulle kunna bli en fantasifull trädgård med trappor, planteringar, skulpturer, utsiktsplatser och livsnjutande människor. Svandammen skulle kunna bli ett stort torg (med en stor fontänförsedd damm), som uppsalas nöjesliv trängs runt. St.Eriks torg med saluhallen skulle kunna bli Uppsalas matmarknad framför andra. Domkyrkoberget bara väntar på att få liv, med turistiga caféer restauranger, små museer och souvenirbutiker - Uppsalas tuistcentrum. Kvarteren kring sysslomansgatan skulle kunna bli ett område för secondhand shopping. Små klädaffärer, inridningsaffärer, antikaffärer, skivaffärer och bokaffärer. Man borde också försöka sammanlänka Vasaparken, observatorielunden, kyrkogården, engelska parken, Botaniska, slottsbacken och stadsparken till att bli ett mer kontinuerligt parkområde. Där man lättare ska kunna strosa mellan dessa utan behöva gå omvägar eller störas av trafik.

Det Uppsala stad saknar är visioner, för möjligheterna är oändliga! Jag ska försöka ta fram lite konkreta förslag med bilder, på hur man kan försöka utföra ovanstående.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Just S:t Eriks torg kan vara en viktig del i utvecklingen av den västra stadshalvan. Om man gjorde om parkeringsplats S:t Erik till handelstorg S:t Erik kan fler lockas över till "andra sidan". Om man sedan lättar upp Sysslomansgatan och S:t Larsgatan därifrån (Svenska Kyrkans hus får öppna sig lite mer) så kan allt fler lockas in i nationskvarteren.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
St. Eriks torg är i dagsläget en bromskloss för stadslivet.

Det man borde göra är att bygga ett nytt hus där muren bredvid kyrkotrappen är idag. Ett hus med en ny representabel turistbyrå kanske? Domkyrkotrappen bör samtidigt göras om till en trappa i Spanskatrappan-stuk. Den onödiga bilvägen mellan torget (parkeringen) och domkyrkoberget bör tas bort och bli torgyta. Sedan bör trottoarerna breddas och affärer inrättas på torgets Annanordsida. Saluhallen bör få byggas ut med fler restauranger och delikatessdiskar, för att på så sätt bli mer attraktivt. Ett alternativ att binda ihop staden över ån är att bygga en ny gångbro där saluhallen är, på så sätt kan man snabbt gå mellan St. Erikstorg och gågatan - dvs nya vägar för folkströmmen att röra sig...

Annat som borde göras i området är att bygga ett nytt hus på den lilla parkeringen i korsningen St. olofsgatan/sysslomansgatan. Gårdsbebyggelsen bredvid Saluhallen bör kunna utnyttjas bättre...

Ett nytt hus borde också byggas söder om KFUM Borgen så att man får ett tydligt stadsrum mot fyrisån...
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Jag håller helt klart med där: trappan vid Domkyrkan borde göras om. Man kanske kan glasa in den och muren och sätta ett café högst upp på muren? Bilvägen intill muren borde bort och torget kan i samma veva få en ny beläggning. Mycket som kan göras.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Har gjort en liten skiss på hur en ombyggnad av trappan vid St. Eriks torg skulle kunna se ut:


(ursäkta bildkvalitén)

Den bredare trappan öppnar upp vyn mot domkyrkan och gör domkyrkoberget till ett övre torg, där det skulle vara lämpligt med uteserveringar och andra inrättningar.

Ett nytt hus med öppna lokaler både mot gatan och uppe på "domkyrko-berget". Detta skulle kunna vara en lämplig plats för en ny turistinformation.

Jag tror att de historiska delarna av staden är väldigt viktigt för turismen i Uppsala. Om man kan få området att bli mer levande kommer det i slutändan dra till sig mer turister till Uppsala som helhet.
Senast ändrad 3 januari 2010 22:25
Henrik Ottosson
46 Inlägg
Ort: Uppsala (Ulleråker), Gick med: Maj 2009
Riktigt bra Alexander!
Förut har jag inte riktigt hängt med hur du menade när du ville öppna upp här - men med bilden blir det tydligt och man inser oxå hur sluten nuvarande anonyma trappa är (som faktiskt finns där), och hur den avskärmar domkyrkoberget istället för att koppla det med övrig stad. En bred, öppen och långsamt sluttande trappa skulle verkligen vara en vitamininjektion för området.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Henrik Ottosson skrev:

Riktigt bra Alexander!
Förut har jag inte riktigt hängt med hur du menade när du ville öppna upp här - men med bilden blir det tydligt och man inser oxå hur sluten nuvarande anonyma trappa är (som faktiskt finns där), och hur den avskärmar domkyrkoberget istället för att koppla det med övrig stad. En bred, öppen och långsamt sluttande trappa skulle verkligen vara en vitamininjektion för området.


Tackar!

Såg nu att min tidigare beskrivning av detta var lite rörig. Ord kan vara svårtyglade ibland.

Får väl göra bilder i fortsättningen... (:
Jarl Hermansson
15 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Augusti 2009
Nu är jag inte alls med...

Varför ens fundera på att bygga nytt/bygga om i Uppsalas finaste och känsligaste kvarter? Läser någon från Vårda Uppsala det här kommer de hädanefter avfärda Yimby rakt av.

När det gäller Sysslomansgatan så finns det ju redan lokaler lämpliga för butiker i bottenvåningen på Kyrkans hus, där ligger bl.a. Globalen. Hörnet på diagonalen från Ofvandals inhyste tidigare Sparbanken. (Med tanke på kyrkans ekonomi borde det inte vara så svårt att få hyra in sig där, kan man tänka.) Tyvärr verkar dock Sysslomansgatan ligga lite för långt bort, de flesta går inte längre än till gågatans slut.

Ett litet hus (1,5 plan) på parkeringen bredvid Walmstedska gården skulle kanske kunna fungera. Eller varför inte en liten park, dvs en förlängning av den lilla parken som ligger ner mot ån?

I samband med att Saluhallen byggdes upp igen efter branden lade restaurangerna tyvärr beslag på en större del av lokalerna än tidigare. (En del av delikatesshandlarna trivdes så bra i sina tillfälliga lokaler att de valde att stanna där.)

Uppe vid slottet borde man som sagt rensa bort slyn och bland småträden som växer i sluttningen mot Nedre Slottsgatan. När man går gången precis nedanför slottet ser man ju knappt något av staden.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Jarl Hermansson skrev:

Nu är jag inte alls med...

Varför ens fundera på att bygga nytt/bygga om i Uppsalas finaste och känsligaste kvarter? Läser någon från Vårda Uppsala det här kommer de hädanefter avfärda Yimby rakt av.


För att ge kvarteret det liv det förtjänar! Området kring domkyrkan är ett av stadens känsligaste och finaste men tyvärr är det aldeles för folktomt för sitt eget bästa. Självklart kan man inte göra vad som helst där...

På platsen ligger ett uthusförråd från modern tid, en grådaskig mur med en inte särskilt inbjudande trappa uppförd i industriell tid - Är detta uthusförråd, denna tidsotypiska mur med dess inte särskillt inbjudande trappa något oumbärligt för kvarteret i övrigt?

Varför inte ersätta den inte särskillt inbjudande trappen med en mer inbjudande?

Ett argument man skulle kunna förstå är att det föreslagna huset skymmer sikten mot kyrkan. Ja jämfört med muren - som låter passerande att skymta kyrkans koppartak - kommer en viss sikt mot kyrkan att minska. Om man däremot ska se förslaget på det stora hela så öppnar den mer inbjudande trappen för en större helhetsvy mot kyrkan och domkyrkoberget (sett nerifrån gatan).

Min högst personliga åsikt är att mitt illustrerade förslag ger kvarteret en mer välkomponerad helhet.

Angående Vårda Uppsala:

Jag är inte insatt i vad de tycker, men jag har en förutfattad mening om att de har som största mål att konservera varenda litet gruskorn i den historiska staden. Men man kan se det från två synvinklar: -

Ponera att Föreslagen trappa och föreslaget hus skulle ha byggts på ett liknande sätt redan från början för X hundratals år sedan -vilket det mycket väl skulle kunna vara...

Om man då skulle ha rivit detta och ersatt det med dagens mur i artonhundratalsstil samt dagens inte särskillt inbjudande trappa, skulle de i "vårda uppsala" gå igång med domedagsprofetior.

På samma sätt skulle samma människor antagligen gå igång nu på mitt illustrerade förslag, som samtidigt skulle ge dem det de ville ha i den tidigare situationen.

Vad är då deras syfte? Att konservera Staden så att även Uppsalas framtida befolkning ska få växa upp i samma miljö, inkluderat dess alla skavsår och skönhetsfläckar, som vi människor som är födda i slutet av 1900-talet. De vill ju inte ha utveckling. Eller är de renläriga människor som inte vill beblanda samtida arkitektur med medeltida? Kontraster är dock ingenting man ska vara fördomsfullt rädd för.

Jag hoppas att de i vårda uppsala är öppna för en vettig diskussion om hur man kan utveckla och bevara staden på ett värdigt och vättigt sätt.

Man ska inte bevara alla saker enbart för att de är gamla (i detta fall enbart 158 år). Men varför gamla hus är värda att bevara är att de berättar något om vår historia och är därmed en stor del av vår identitet. Vad mitt illustrerade förslag förhoppningsvis skulle kunna innebära är att fler människor tar del av denna historia genom att vistas i och kring dessa gamla byggnader.

Och just därför är jag inte främmande för att bygga till äldre kvarter - Men det kräver som sagt en stor portion omtanke...
Senast ändrad 5 januari 2010 02:40
Sida 1 av 2
12>

 > Städer
 > Uppsala
Nationsstaden

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.