Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer
 > Uppsala

Att bygga stadsliv västerut

Sida 1 av 2
12>
David Magnusson
37 Inlägg
Ort: Lund, Gick med: Februari 2009
Uppsala är en stor stad till ytan. Tyvärr upplevs den inte som någon stor stad, mycket därför att stadslivet dör bortom Carolinabacken, vid Ekonomikum/S:t Johannesgatan, ICA Luthagen, vid järnvägen åt öster (utom Vaksalatorg, som dock ligger väldigt nära järnvägen) samt söder om Islandsfallet. Jag tänkte främst p.g.a. den stora utmaningen koncentrera mig på hur man skulle kunna få till ett stadsliv åt väster, dvs bortom Kyrkogatan och Carolina.


Om man tänker sig bygga ut stadslivet åt väster stöter man på problemet att Carolina Rediviva ligger vid Drottninggatans slut och hindrar all utveckling åt väster. På S:t Johannesgatan dör gatan effektivt ungefär vid Johannesgrillen, eller vid gamla tullgränsen på Kyrkogatan. Gamla Kyrkogården mellan Norbyvägen och Kyrkogatan hindrar staden från att växa ut på det hållet.


http://img26.imageshack.us/img26/421/uppsalakartavasterut.jpg

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.
Vad jag tänker mig är att man drar nya vägar (= svart) från Thunbergsgatan över HumC och längs Engelska Parkens västra sida bredvid Kyrkogården. Kommer man västerifrån får man således två vägar att välja på när man skall ta sig vidare in i stan: Antingen fortsätter man längs Thunbergsvägen längs Engelska Parkens södra sida, eller så går man längs den norra sidan. Då får man ett rakt och gent stråk om man skall t.ex. till universitetet. Man kan således välja vilken sida av Carolina man vill runda av och får därmed ett par valmöjligheter och


Lila = nybebyggelse.

S:t Johannesgatan har redan ett centrum till västerut (utanför kartan där Hotell Muttern, en ICA-affär, en blomsterhandel och en secondhand-butik ligger). Bygger man ett fem-sexvåningshus längs Observatorieparkens södra sida med butiker i bottenplan skulle dessa butiker kunna integreras i centrum på ett naturligt sätt. Kungsgärdets vårdcentral ligger på södra sidan av vägen och skulle möjligen kunna omgestaltas med ett liknande hus, men det visar iaf att en sådan förlängning inte skulle sluta i "blindo", utan här finns redan ett litet affärscentrum man med lätthet kan integrera i stadskärnan.Så till Engelska Parken: Det stora problemet är att Carolina ligger som en stoppkloss för stadsbebyggelse bortom Carolinabacken. Min idé här är att runda av Carolina med hus om 4-6 våningar och butiker i bottenplan. Idag är det väldigt ödsligt att gå igenom Engelska Parken i mörkret på grund av att Carolina stoppar upp stadsbebyggelsen. Genom att lägga gatorna som klykor slipper man rutnätseländet på ett ganska smidigt vis (en enfaldig Uppsaladogm som nog gjort med skada än nytta) som stoppas vid Carolina. Längs Thunbergsvägen kan motsvarande 3-6våningshus byggas för att få liv i institutionskvarteret efter stängningsdags. Min idé med ett gatugenombrott mellan Thunbergsvägen och Villavägen beror dels på att jag vill ge den nya gatan längs Kyrkogården en naturlig avslutning i form av en klyka, dels på att behovet av bostäder centralt gjort markpriserna tillräckligt höga för att motivera högre exploatering där det idag står 1800-talsvillor som byggdes i en tid när detta var Uppsalas utkant. Den nya bebyggelsen längs Engelska Parkens kant gör att parken inte blir lika ödslig, och större delen (ca 70%) av parken kan behållas mot att det blir en mer utnyttjad och trevligare stadspark än dagens.


Med tiden kan Thunbergsvägen och den nya gatan förlängas västerut när det så krävs. Det förutsätter förvisso att dagens villor försvinner, men villor är egentligen sådant som hör till lågexploaterade stadsutkanter till och inte till en stad. Det kanske kan tänkas att man gör någon slags kombination, t.ex. affärsliv och utbyggda bostäder i de nuvarande villorna. Möjligheterna är många.

Väl att märka är att de mesta parkerna behålls (större delen av Observatorieparken och Engelska Parken blir kvar, Botaniska Trädgården berörs inte liksom Slottsbacken). Räknas sedan Kyrkogården in står det klart att den förlust av parkområde som sker, kompenseras mer än väl av det rika utbudet på parker i den absoluta närheten. Inte heller påverkas den delen av Carolina som vetter mot Drottninggatan till.


Att skapa stadsliv utanför den nuvarande stadens trånga gränser måste vara prio ett, och då måste stadslivet expandera utåt alla riktningar. Kan man med dessa förutsättningar som råder väster om nuvarande stadskärnan skapa stad vore mycket vunnet för Uppsala.
Axel H
79 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: April 2009
Det är verkligen en utmaning att utveckla staden västerut. Några av dina förslag tycker jag absolut är bra. Men jag tror att det skulle vara svårt att få igenom något. Ett problem är att man bygger i Engelska parken, som så många älskar men sällan vistas i. Ett utmärkt förslag att lägga ett hus längs Dag Hammarskjöldsväg för att kunna skapa iaf ett uns av stadskaraktär i området. Som så mycket annat så krävs det ju enastående arkitektur för att kunna vistas bredvid Carolina, men inget är omöjligt. Gör man plats för verksamheter i bottenplan så kanske dessutom lite liv i parken återuppväcks? En eller två restauranger och nåt galleri eller turistinformation eller bokhandel?

Efter Engelska parken längs med Thunbergsvägen tror jag absolut att det skulle gå att komplettera bebyggelsen med en hel del bostäder och verksamheter. Problemet är väl att UU äger marken (antar jag) och de är väl måttligt intresserade av att sälja marken eftersom pengarna knappast går till universitetet.

Längs med S:t Johannesgatan är det bara att bygga på. Det är väl bara ett mindre imponerande stängsel som avgränsar mot Observatorielunden? Mitt förslag är att dela upp sträckan i två huskroppar och göra ståtliga entréer i hörnen och i mitten av lunden. Johannesgrillen går ju bra så det verkar ju långt ifrån omöjligt att bedriva verksamheter i området.

Ett problem med västra sidan av Uppsala är att man planerar för en "kunskapens väg" längs med Dag Hammarskjöldsväg mellan SLU och Carolina och vidare till Ekonomikum. Det kommer att vara stendött i den delen av stan när alla professorer har gått hem för dagen. Här krävs att man blandar ut ordentligt. Extra mycket här eftersom man har BMC och Ångström som är som tio vanliga kvarter som tar kol på allt vad stadsliv heter.

Som komplement till dina förslag föreslår jag att man bebygger fältet mellan Kåbo och BMC med bostäder med verksamhetslokaler i botten ända in i Stadsskogen och ut till Dag Hammarskjöldsväg. Då kan man kompensera något för all dagverksamhet där.
David Magnusson
37 Inlägg
Ort: Lund, Gick med: Februari 2009
Glömde f.ö. att skriva att kvarteret där Geijersgården ligger (nordväst om Carolina ) måste utvecklas åt sydost, åt den sidan Carolina ligger till. Som jag ser det måste det finnas verksamheter och boende runt om Carolina för att man ska kunna få till ett naturligt stråk som fortsätter bortom Drottninggatan och Carolina. Geijersgården är kulturmärkt, men det går att flytta på just det huset någonannanstans om man skall spara på det.

Idén om att följa Dag Hammarskjölds väg söderut är intressant, den vägen är idag inget annat än en trist motorled fram till Slottet för att sedan brytas av den långsamma biten runt Carolina och Universitetet.


Den mest använda delen av Engelska Parken är den som ligger mittemellan Carolina och Hum-C. Det är inte de delarna närmast Thunbergsvägen eller Kyrogården som utnyttjas flitigast.


Universitetet och kommunen äger den här marken. Universitetet kanske blir intresserade om de får ett par våningar för sina verksamheter och andra våningar används för bostäder? Alltså, så som det fungerar i kvarteret Klostret (mellan Gamla Torget och Klostergatan), där ligger Centralbadet, en restaurang, Dag Hammarskjöldsbiblioteket, statsvetenskapliga och juridiska institutionerna i samma hus.
Henrik Ottosson
46 Inlägg
Ort: Uppsala (Ulleråker), Gick med: Maj 2009
Varför inte bygga på kyrkogården??? Den används ju än mindre än Engelska Parken!

Skämt åsido David M: För några månader sedan vandrade jag genom just Engelska Parken med en välkänd koreansk professor. Han imponerades verkligen av parken och den påminde honom mycket om Harvard Yard, vilken jag kan hålla med om att den gör. Att ge liv åt de klassiska delarna kommer inte vara lätt och det måste göras med yttersta, yttersta varsamhet. Det man möjligtvis kan infoga runt Engelska Parken är en eller två mycket små glasade paviljonger i den absoluta kanten. Paviljonger för gallerier, kafe, någon finare restaurang etc. Det skulle då exvis kunna göras på den lilla grusade parkeringsplatsen bakom Carolina.

Sannolikt/förhoppningsvis ägs marken av UU, och t.o.m. en YIMBY-ist som jag skulle resa agg ordentligt om ditt förslag kom upp på tapeten på allvar, liksom förmodligen/förhoppningsvis 99.99% av alla andra Uppsalabor.

Uppriktigt sagt förstår jag inte vad vissa YIMBYister har emot riktiga parker. Bostadshus "med verksamheter" i bottenplan tycker jag känns genuint banalt i de klassiska miljöerna. YIMBY-Uppsala måste lyckas vara något lite nytänkande.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Den kära Engelska parken, där allsköns ogräs växer. Det är faktiskt en park som fyller sin funktion, åtminstone på vårkanten. Den är dock i behov av häftigare belysning så att folk vågar vistas där efter mörkrets intåg eller under vinterhalvåret. Parken får gärna fräschas upp, men annars fyller den faktiskt sin funktion. Dock finns det ett utrymme som har en väldigt tveksam användning: Området utefter Dag Hammarskjölds väg mellan Carolina och Botaniska. Ett hus där vore inte fel, om inte annat som bullerskärm mot trafikleden Dag Hammarskjölds. Där finns det plats för t.ex. turistinformation och allsköns utställningar som kan spela lite på Uppsalas historia.

Huruvida SVC kommer att byggas ut låter jag vara osagt, men det är ju bra att det finns möjlighet till det, ut mot Thunbergsvägen. Att riva de gamla professorsvillorna sydväst om SVC kommer helt enkelt inte att vara aktuellt såvida inte UU missköter dem något alldeles ohyggligt.

Vidare har vi Observatorieparken. Absolut! Vågar man föreslå studentlägenheter? Det skulle slå högt med "omedelbar närhet till Johannesgrillen".

Det är väldigt problematiskt att bygga ut staden mot sydväst och det är nog ingen som räknar med att staden ska växa ditåt heller. Däremot kommer staden att utvecklas mer åt nordost (helt motsatt riktning) och då blir det intressant att diskutera hur Leches längor och Kvarngärdets träsk kan aktiveras.


Lite klarheter om YIMBY Uppsala: http://uppsala.yimby.se/om-oss/
Henrik Ottosson
46 Inlägg
Ort: Uppsala (Ulleråker), Gick med: Maj 2009
Visst, Engelska Parken ger ett ovårdat intryck, fast om jag inte missminner mig finns det statuter för parken som säger att man ska låta gräset växa upp och att det skall slås (inte klippas). Det är just detta som är det "engelska" - på Wikipedia under Engelsk park står att "den engelska parken har lummig grönska och mjukare och mer naturliga former". Och sannolikt är det frodigheten som gör att parken inte utnyttjas speciellt väl - vem vill sitta bland halvmeterhögt gräs? Sannolikt skulle parkförvaltningen kunna klippa gräset regelbundet, och därmed bidra till att parken blir mer nyttjad. Och den bör givetvis få bättre och häftigare belysning.

Självfallet skall man kunna lägga upp vilda förslag - fast man måste då oxå vara beredd att dessa kritiseras. Och en organisation som vill vara seriös bör oxå själv rensa bort de tokigaste förslagen. I det här specifika fallet har jag väldigt svårt att se/förstå varför man vill bygga väg och "bostadshus med verksamheter i bottenplanet" över Folke Bernadottes minnesmonument, eller varför allen och Karl XIV Johan statyn skall ligga på baksidan av ett bostadshus. Förslaget från David M verkar inte tillräckligt väl genomtänkt.

YIMBY-Uppsala måste bli bättre på att hitta trista parkeringsplatser och outnyttjade gärden och gräsplättar som kan bebyggas, inte förespråka bebyggelse i välplanerade parker. Jag tror knappast att det gagnar YIMBY att bli kända som "park-rivare" som nu lanserar kompletterande efterföljare till rivningshysterin från 60- och 70-talet.

Att en park för tillfället "inte utnyttjas" och/eller att den upplevs som hotfull efter mörkrets infall kan väl ändå inte vara ett skäl till att den kan bebyggas. Rent generellt brukar inte parker vara speciellt välbesökta kvälls och nattetid, och de kan oftast göras mer brukade dagtid genom att lägga en liten byggnad för kafe, restaurang, information etc i deras kant.

Slutligen, det som är universitetsstråket (campusområdet) bör enligt min mening präglas av både liv och rörelse och av lummig grönska, såsom är fallet vid de riktigt bra amerikanska universitetscampusen. Axels förslag om bostäder, företrädesvis studentbostäder, på gärdet mellan Kåbo och BMC vore ett led i detta. Det liknar det jag själv skrev på UNT Debatt i januari (Uppsala is a sleeping beauty). Jag skulle dock vilja se en riktig park på halvan mot Dag Hammarsköld och (student)bostäder på halvan mot Stadsskogen. Parkdelen kommer garanterat utnyttjas av studenter och forskare vid BMC -jag skulle själv gärna vilja ha en trevlig parkbänk och/eller fik med uteservering i närhet av BMC där man i lugn och ro kan läsa en artikel en varm vårdag.
Vad gäller studentbostadshusen bör dessa givetvis ha "lokaler för verksamheter" i bottenplan, och de kan med fördel byggas ganska höga, 10-12 våningar. Ett 12-våningshus på Kåbo-gärdets bakre del kan rimligen inte på något sätt störa Uppsalaprofilen med slottet och domkyrkan.
Henrik Ottosson
46 Inlägg
Ort: Uppsala (Ulleråker), Gick med: Maj 2009
Jag glömde skriva att längs Artellerigatan vid Arkivcentrum finns en stor grusad parkeringsplats som med fördel borde bebyggas med (student)bostadshus med lokaler för verksamheter i bottenplan, såvida inte parkeringsplatsen till helhet kommer att tas i anspråk av den nya Skandionkliniken.
I närhet av Observatorieparken finns sedan Kungsgärdets sjukhus. Sjukhuset bör inrymmas i en mer effektiv (dvs högre) byggnad och den mark som frigörs kan ge plats åt (student)bostäder.
Henrik Ottosson
46 Inlägg
Ort: Uppsala (Ulleråker), Gick med: Maj 2009
... och Folkes Livs enplanslänga från 60-talet kan med fördel ersättas av ett högre hus, med ny lokal för Folkes Livs i botten.
Henrik Ottosson
46 Inlägg
Ort: Uppsala (Ulleråker), Gick med: Maj 2009
Jag cyklade just förbi Folkes Livs m.m., och såg att Hotell Mutternhuset ju oxå borde kunna byggas på med 5-6 våningar. Tillsammans med ett nytt, högre och betydligt snyggare "Folkes Livs" hus och ett högre Kungsgärdets sjukhus skapar man då ett bättre inramat torg kring rondellen. Tomten med Kungsgärdets sjukhus är oxå exceptionellt slösaktigt utnyttjad, med tämligen trista 2- och 3-våningshus från 50-talet.
Jag skulle oxå kunna tänka mig att ersätta Johannesgrillen med ett nytt och högt tornhus, med Johannesgrillen i bottenplan.

Vad gäller stadslivet så dör det ut långt innan St Johannesgatan; det dör ut alldeles söder om Sysslomansgatan, dvs där nationskvarteren början. Det väsentliga för att utveckla staden åt sydväst och ge stadskärnan en kontinuitet är således att få in affärer, restauranger och fik i nationskvarteren.

David Ms förhoppning om att staden utvecklas genom att bebygga Observatorieparken tror jag inte alls mycket på - det kommer bara leda till att man skapar ett ytterligare minicentrum med Johannesgrillen och Folkes Livs som de två ändpunkterna. Knappast något stadsmässigt. Vad gäller Observatorielunden är det ju inte riktigt heller som så att det inte ligger något där David M vill bebygga. För att befolka parken är nog det enklaste att riva bort staketet så att man får enklare access till parken, och sedan anlägga en restaurang i något av husen längs St Johannesgatan.
Henrik Ottosson
46 Inlägg
Ort: Uppsala (Ulleråker), Gick med: Maj 2009
Det är ju definitivt inget nytt att fler studentbostäder behövs i Uppsala, fast speciellt sorgligt är när utländska studenter som inte känner till hur systemet fungerar i Uppsala blir utan bostad. Det påverkar Uppsalas attraktionskraft internationellt som studentstad.
För mer info läs: http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=6-AV_ID=944303,00.html?

Kanske YIMBY-Uppsala kan driva på att det byggs fantasifulla studentbostadshus på delar av Kåbogärdet?
OBS: Inget trist bygge som det som byggdes vid Ekonomikum.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Just det där med studentbostäder är viktigt att ta upp (förtjänar en egen tråd, egentligen). Billiga bostäder med kanske inte alltför höga krav på standard. Det viktigaste är kanske inte heller att de byggs centralt, utan att de byggs nära campusområdena. Kåbogärdet är ett mycket bra ställe att börja på. Personligen kan jag dock tycka att det vore bra med fler områden som man kan bygga på bit för bit, istället för att bygga ett helt område "över en natt".
Axel H
79 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: April 2009
Jag skulle säga att ett mantra för all stadsbyggnad ska vara just små bitar i taget. Jag har väl spytt galla över Hammarby sjöstad tidigare, men det är verkligen ett bra exempel på hur man inte ska göra för att skapa värdefull stad. Genom att bygga allt under samma decennium och dessutom riva i stort sett allt som va där innan (jag vet att det var en massa skit där innan) har man helt raderat ut minsta lilla personlighet som kunde ha gjort stadsdelen trevlig. Det är stadssanering dold under en fasad av miljövänlighet. Ungefär som att köpa ett av utställningsköken på IKEA och sätta in det i sitt eget utan att mäta eller anpassa eller ens ha kvar en liten smörkniv sedan tiden innan. Så vill jag inte ha det!

Jag inser att det svävade iväg helt från ämnet. Men det har väl lite att göra med hur jag tycker att man ska bebygga Kåbogärdet och kanske mest att göra med hur man verkar planera för bebyggandet av Kåbo golfbana. Det ser inte så varierat och dynamiskt ut tyvär, men det är väl ett eget ämne också kanske...
Johan Andersson
23 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Juli 2009
Inte behöver man ge sig på dessa parker för att förbättra läget västerut. Stadslivet försvinner faktiskt tidigare än så. Om- och tillbyggnader från Övre slottsgatan och S:t Eriks torg norrut genom Luthagen kan omsluta parkerna och kyrkogården. Det finns så mycket att förbättra i redan bebyggda områden. Att behöva korsa ett parkstråk gör inget om det är omgivet av stad.
Henrik Ottosson
46 Inlägg
Ort: Uppsala (Ulleråker), Gick med: Maj 2009
Japps, stadslivet försvinner strax sydväst om Sysslomansgatan när man går in bland nationskvarteren. Det som behövs är att försöka få in fler restauranger och annan aktivitet som inte är direkt studentanknuten fast som tillsammans med nationslivet gör att de kvarteren lever upp och blir en del av Uppsala. Idag är de snarast "en stad i staden".

Jag tror dock det mest väsentliga är att det som är stadskärnan idag måste få en högre aktivitetstäthet - det finns för många hus med lägenheter i bottenplan som gör att affärs- och utelivet dör ut alldeles för snabbt. Om man bygger små nya separata "minicentra" så skapar man inte någon tydligare stadskänsla. Man gör det bara än svårare att få till en riktig stadskänsla.
Henrik Ottosson
46 Inlägg
Ort: Uppsala (Ulleråker), Gick med: Maj 2009
Jag tror det vore läge att öppna en debatttråd om hur man kan göra nationskvarteren till en del av Uppsala; att låta denna "stad i staden" omvandlas till en "del av staden".
Jag är dock inte på det klara med hur man öppnar en ny debattråd.
Jarl Hermansson
15 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Augusti 2009
Att bygga på ny mark i området känns inte realistiskt eller ens önskvärt. Att bygga på Muttern med några våningar är däremot en utmärkt idé. Kanske även huset med Folkes Livs kan förnyas.
Om man vill bygga nytt västerut föreslår jag i stället framför Ekonomikum. Det är ungefär 50 meter mellan byggnaden och Kyrkogårdsgatan. Det borde alltså finnas plats för ett långsmalt hus längs med gatan. På baksida, mot Ekonomikum, kan cykelbana etc fortfarande få plats.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Som Henrik säger så finns det ett stort område som har större potential än Engelska Parken: nationskvarteren. Där finns det mycket utrymme för den nostalgiska miljö som så många tycks uppskatta vid Svartbäcksgatan mellan Skolgatan och S:t Olofsgatan. Det är något som kan diskuteras här.

Att bygga framför Ekonomikum låter intressant. Jag föreslår att man bygger mellan Ekonomikum och Luthagsesplanaden också. Man kan göra en vettigare utbyggnad av de nya studentlägenheterna och skapa ett bättre rum mot esplanaden. Där skulle dessutom några affärer kunna gå runt.

Nu kan vyn mot Ekonomikum i sig vara helig för vissa, men det kanske kommer en tid då någon vill gräva ner parkeringen och bygga något roligare där.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Engelska parken, kyrkogården, botaniska, och observatorieparken är en effektiv kloss som hämmar de flesta utbyggnadsmöjligheter västerut. de flesta av utbyggnadsförslagen som visas på kartan ovan är enligt mig inte lämpliga, undantagen är området mellan carolina och botan, samt kanten av observatorieparken och framför ekonomikum. Jag skulle även kunna tänka mig hus som omgjärdar Katedralskolans gymnastiksal, åt skolgatan, rektorsgatan och mot "skolparken" I dessa hus bör man ha parkeringar under jord som ersätter många av gatuparkeringarna i den så kallade "nationsstaden" och katedralskolans parkeringar - detta kommer då att ge mer Parkyta i området.


Problemet med centrum väster om ån är inte att det inte kan byggas ut särkillt mycket. problemet är att det är många kvarter, så kallade sovande kvarter, där det inte finns butiker, caféer, restauranger i den utsträckningen att det bildas ett sammanhållande nät av kommers, vilket är nödvändigt för att människor ska fylla området med liv och rörelse. Stadsliv vill säga. för att få liv i detta område bör ytor i bottenvåningarna öppnas för kommers, samt borde gatuparkeringarna minskas.

Detta område skulle genom en omvandling kunna bli en mysig pittoresk stadsdel där människor och studenter flanerar fritt bland nationer, småbutiker, restauranger och caféer

Centrala uppsala har extremt mycket döda ytor där förtätning kan ske.
David Magnusson
37 Inlägg
Ort: Lund, Gick med: Februari 2009
(jag vet att jag är sent ute med svar! Så går det när man jobbar som en stenget hela hösten fram till jul...)

Som jag ser det är det av vikt att man släpper stormaktstidens hämmande stadsplaneringsideal (inte var det några av stadens borgare som begärde att få avstå mark till rutnätsidealet! Och inte hindrade rutnätskvarteren den stora stadsbranden av år 1702, eftersom stadens borgare hade varit för fattiga för att bygga stenhus i de nya kvarteren...). Här har vi en paradgata som slutar vid en paradbyggnad, dvs Carolina Rediviva. Problemet är att 1. Drottninggatan är den stora huvudgatan väster om Fyrisån. Det är här all kommers och gatulivet utspelar sig. Det går inte att komma ifrån detta, om vi inte skall ta till med ingrepp som får rutnätsregleringen på 1600-talet att blekna i jämförelse. 2. Carolinan och Slottsbacken med Slottet inkluderat utgör stoppklossar för stadslivet. Än värre att kyrkogården och Botaniska trädgården, en gång i tiden stadens utkanter som ingen tänkte att man skulle kunna bygga bortom, gör att det inte är en lätt utmaning att skapa stadsliv bortom Slottsbacken. Hur skall vi kunna komma vidare från dessa monument och förbinda innerstaden med Kåbo och Sommarro, utan att förstöra monumenten alltför mycket?


Problemet är ju att vi de facto har boende och bebyggelse bortom dessa gamla gränsmärken. Då måste vi ta ställning till om vi vill integrera dessa i staden eller acceptera att de lever vidare som enklaver.


Ny bebyggelse behöver inte vara extremt högt: Själv tänker jag mig bebyggelse om max 2-3 våningar närmast monumenten i Engelska Parken. Längs S:t Johannesgatan borde det finnas utrymme för högre bebyggelse om 4-6 våningar. Observatoriet kan ändå knappt skymtas från gatan som det är i nuläget.Ang. nationskvarteren: Är nationerna verkligen ett så stort problem? Sysslomansgatan som levande affärsgata dör väl först vid ICA Luthagen strax innan Luthagsesplanaden. Då har man redan passerat V-Dalabunkern om man kommer gående från Ofvandahls. Trädgårdsgatan med G-H, VG och Östgöta nationer stoppas effektivt av Svandammen och Flustret. Riddartorget hade nog inte haft så mycket mer liv än nu om Stockholms och Värmlands inte funnes där, i.o.m. att Drottninggatan är det stora huvudstråket. S:t Johannesgatan borde ha potential till utveckling, i och med att det är gamla in/utfarten från Enköping. Där vet jag inte om det går att klämma in så många fler affärslokaler om man inte skall bygga om bostäderna på bottenvåningen.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Att vi har en massa parkmark i väst borde ju inte vara något dåligt... Det är ju fina och bevuxna parker vi pratar om. Välbesökta parker har också en stor del i stadslivet. Låt oss försöka utvinna så mycket det går i de parker vi har. Fler människor i dessa parker kommer ju också att öka människoflödet genom de västliga delarna av innerstaden.

Något konkret som skulle kunna göras:

Slottsbacken är i princip ett jätteområde, som knappt används idag - det är till stor del vildväxta buskar i en otillgänglig terräng. Varför inte göra det tillgängligt för en bredare massa?

Bygg trappor och avsatser! Plantera blommor, klängväxter och träd. Bygg lusthus, en liten utomhus teater och varför inte ett café och en restaurang insprängt mitt i backen mellan slottet och svandammen? Det skulle kunna bli Uppsalas hängande trädgård. Tänk er ett slingrande nätverk av trappor och terrasser inbäddade i grönska.

Genom detta fullföljs också den ursprungliga planen att slottet ska ha en trappa och huvudingång ner mot nedre slottsgatan.

Parkerna eller "grönområdena" beskrivs ofta som något som separerar staden och bostadsområden - Men varför inte försöka få dem att bli något positivt, som förenar? En plats där olika sorters människor möts.
Sida 1 av 2
12>

 > Städer
 > Uppsala
Att bygga stadsliv västerut

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.