Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Förbifart Stockholm

Sida 2 av 23
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Anders G, oavsett hur mycket kollektivtrafiken byggs ut så måste du ändå inse att trängselskatten är nödvändig i vilket fall. Jag tror inte att utbyggnad av den kan ensamt lösa trafikproblemen på Essingeleden. Så oavsett om kollektivtrafiken byggs ut eller inte så kan man minska köerna på essingeleden genom avgifter, vilket skulle gynna motorister som har brottom men kan betala. Då kommer fler att börja pendla, vilket passar bra då citybanan färdigställs. Igentligen behöver man inte bygga ut så mycket mer för just detta syfte. Trängselskatt ökar incitamenten för en mer ekonomisk rörlighet. Mindre onödiga resor och mer sammåkning. Något som du också verkar ha missat är att busstrafiken mellan norrort och söderort får högre beläggning, fast kräver inte så hemskt dyra investeringar.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007

Anders. Jag tror du missuppfattat mig lite..
Jag är inte emot trängselskatten! Jag menade bara att den inte fungerade som åtgärd om man inte samtidigt också ökade just kollektivtrafiksutbudet.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Jag menar att trängselskatt på essingeleden kan ta bort köerna och är att föredra oavsett om kollektivtrafikutbudet är konstant eller ökande. Visst vore det dock bra om den utökades.
Profilbild
Jonas Frejd
77 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: Januari 2008
Trängselskatten har visat sig fungera betydligt bättre än vad jag och många med mig trodde innan den lanserades, den har dock en del tillkortakommanden fortfarande.

För att återknyta till förbifarter så anser jag att på prioriteringslistan för trafikåtgärder så bör (som vi alla verkar vara överens om) kollektivtrafik med spårbunden trafik i spetsen vara nummer ett.
Därefter ser jag Österleden som en viktig förbifart som skulle fullborda en ringled runt staden. Den skulle förmodligen leda bort många av de bilar på Essingeleden som idag åker från Värmdö/Nacka till norra innerstan, västerort och norrort.

Förbifart Stockholm ligger väldigt långt ner på min prioriteringslista, det har ropats högljutt om att det är viktigt för Mälarregionens utveckling och det är kanske möjligt att en boende i Västerås på väg till Södertälje tjänar på det, men är det ekonomiskt försvarbart? Självklart inte.
Michael Bergström
5 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2008
Hej. Första inlägget. Tolka välvilligt. ;)

Enligt flera sakkunniga är Förbifarten ett av få projekt av den kalibern som ligger på plus rent samhällsekonomiskt. Den ligger inte på ett stort plus, men till skillnad från exempelvis många järnvägsprojekt ligger den ändå alltså på plus.

Man kan få känslan av somliga att det inte finns någon vits med att bygga förbifarten enbart av skälet att Essingeleden bara kommer att avlastas för en tid. Men förbifarten kommer förmodligen bidra till en utveckling av Mälardalen och i förlängningen intjänade transportkostnader för hela det svenska riket. Den kommer även att ge en viss möjlighet till befolkningsökning i Stockholm (vilket jag som Stockholmare tycker är positivt utan att vilja förringa betydelsen av utveckling för hela landet).

Vid en viss nivå kommer som vanligt efterfrågan av väg möta utbudet av väg. Då bildas trängsel. Men detta är ju inget argument för att inte bygga ut väginfrastruktur. Tvärtom.

Det finns en hel del, som jag uppfattar det, bilfientliga personer inom nätverket. ;) Jag är inte en av dem. Samtidigt är jag en stor vän av kollektiva färdmedel. Jag ser det som något av en falsk dikotomi. Plötsligen är alla övertygade om att bilen (eller dess efterträdare) inte har någon plats i det framtida samhället. Sådana tvärsäkra förutsägningar ställer jag mig alltid tveksam till. Bilen må inte ha en framtid med dagens förbränningsmotorer, men elbilen (i någon form) tror jag har en god framtid. Min åsikt är i vart fall att bilen ger en oöverträffad frihetskänsla som i många fall har varit och troligen kommer att förbli en viktig motor (excuse the pun) i en modern ekonomi.

Vägar är något speciella eftersom staten har monopol på att bygga dem. Men staten bör därför eftersträva att möta en efterfrågan som faktiskt finns. Att inte möta efterfrågan genom att planekonomiskt bestämma att bilåkande inte är framtiden skulle nog kosta en väldigt stor slant. Men visst, tror folk att det är vad samhället behöver ska väl inte jag vara den som är den.

Sen är inte jag heller övertygad om att just den planlagda varianten av förbifart är den bästa. Men som alltid måste det någon gång tas ett beslut.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007

Hej Michael!
Jag själv är inte heller bilfientlig. Bilen är en självklar och nödvändig del av samhället. Speciellt i glesbyggd är den oerhört viktig, och den har också sin plats i staden. Förhållandena ändras dock något när du skall bygga städer, och speciellt när du skall bygga stora städer. Nu senast har ju t.ex. stadshusmajoriteten höjt parkeringsnormen i Stockholm så att nybyggda stadsområden (vilket är oerhört glädjande att man så smått börjat bygga igen) måste ha minst en parkeringsplats per lägenhet. Det är naturligtvis helt absurt. Dels därför att det bara är ungefär hälften av alla hushåll i Stockholms innerstad idag som faktiskt har bil, och således så inför man nu en aktiv policy för att få fler att åka bil. Problemet som uppstår är ju just att stadens täthet omöjliggör att alla kör bil överallt. Det är inte fysiskt möjligt att kombinera en tät stad med att alla åker bil. Således måste täta städer planeras utifrån en kärna av kollektivtrafik. Bilen har också sin plats, men staden får problem om den blir det primära transportmedlet till och från arbetet och till och från nöjen för en för stor del av befolkningen.
Förbifarten är i huvudsak en förortsled. Den kommer göra det lättare att exploatera områden långt utanför Stockholm. Exploateringen kommer att bli av låg densitet då markpriserna är billiga och kollektivtrafiken obefintlig i dessa nya områden. Sprawl breder ut sig, vägarna korkas igen återigen.
Det finns ett vägprojekt i Stockholm som jag ser som avsevärt vettigare (även om det också naturligtvis måste utredas förutsättningslöst). Det är ringleden. Jag ser mycket hellre att man bygger klart en hel ringled, för att på så sätt kunna leda om och runt trafiken i ett redan exploaterat område, och områden i direkt närhet till exploaterade områden, vilket således möjliggör en hög exploateringsnivå, än att få se nya villamator breda ut sig på bekostnad av en massa natur.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

Senast ändrad 28 juli 2008 00:09
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Appropå Östereden, enligt vägverket så kommer det mest realistiska alternativet(D) att minska belastningen på Essingeleden med hela 5%. Ganska marginellt, alltså.
http://www.vv.se/filer/Underlagsrapport..
Senast ändrad 31 juli 2008 16:25
Profilbild
Jonas Frejd
77 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: Januari 2008
Jag skummade igenom rapporten men fick inte klart för mig om man utgår från att alt. D kommer att minska trafiken på Essingelden med 5% med de nuvarande siffrorna eller om det är en framtidskalkyl?
Om det senare är fallet så är 5% en gynnsam siffra eftersom bilismen beräknas öka i stort.
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Eftersom bilismen beräknas öka i stort ja. Det är väl liksom där man har gjort ngt generalfel i hur man tänker...
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Nima Djohari-Taimouri

Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2008
Tyvärr så får vi här höra en hel del irrelevanta motargument till "Förbifarten" här på forumet.
Bland annat så sägs det att det enda argumentet som anhängarna har är "att det skulle avlasta Essingeleden", och ett annat är att ett byggande av en förbindelse mellan norra och södra stan på något sätt skulle ledda till fortsatt utbredande av suburban sprawl och byggande på bredden.
Båda dessa påståenden är felaktiga och bitvis irrelevanta.

För det första så är det iofs inte för att avlasta Essingeleden som vi borde bygga en nord-sydlig förbindelse ungefär en mil utanför stan, nej, det är för att det faktiskt finns ett behov av en sådan förbindelse. Märk att jag säger förbindelse, alltså så menar jag inte att det nödvändigtvis behöver vara en bauta motorväg som byggs. Dock så måste man ju faktiskt fundera på rimligheten med att den närmsta nord-sydliga förbindelsen över Mälaren i västlig riktning efter Essingeleden ligger så långt bort som 55:ans sträcka mellan Strängnäs och Enköping (färjan mellan Botkyrka och Ekerö räknas inte av flera anledningar). Som om det inte bor Stockholmare väster om Essingeleden, Stockholmare som skulle vilja transportera sig emellan Västerort och Söderort? Och som om inte någon form av väg ändå är en bra lösning? Förstås så behövs öven kollektivtrafik på tvären även på detta avstånd från centrum, förslaget om en ringlinje för Tunnelbanan är hur bra som helst. Dock så är ju någon form av väg även nödvändig, och då måste man ställa sig frågan vilken trafikdensitet denna väg behöver. Det är dessa behov som borde vara centrala i diskussionen, inte en eventuell avlastning av andra delar av infrastrukturen, och en förbindelse i höjd med "Förbifarten" löser både "akuta" transport och pendlingsproblem idag, och en del sociala problem imorgon (just denna Berlinmur som Mälaren tyvärr är).

Och sen detta om "sprawl". Den föreslagna sträckningen går ju igenom redan exploaterade områden. Hur skulle detta innebära en utbredning av suburban sprawl? Visserligen är ju vissa av områdena "Förbifarten" ska gå igenom "sprawl" idag, men borde inte denna nord-sydliga förbindelse kunna bli en utgångspunkt för en förtätning av dessa områden, så att man på sikt avskaffar deras status som just "sprawl"? Motståndarna i dessa områden håller ju på med en form av NIMBYism, ingen ska få komma och förstöra deras slummriga villa/radhusidyll. Men varför håller YIMBY på med denna NIMBYism, ja rentutav BANANAism? Alla sorters förbindelser, även trafikleder, leder ju till att bryta uppdelningen i små isolerade enklaver som ju är ett av dom största symptomen av "sprawl"!
Tommy Hallberg
17 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Förbifarten behövs om vi vill utveckla Stockholm till den stad hon fötjänar att vara. Den dagen förbifarten är färdig och öppen så kommer all trafik från länets södra kommuner åka snabbare, enklare, och smidigare till Arlanda och motorvägarna E18 västra samt östra likaså de som bor i länets norra västra och östra delar kommer att i samma utsträckning kunna ta oss ner till länets södra delar samt ut på E20 mot gbg eller ner mot helsingborg malmö bättre.

Förbifarten öppnar upp för en ökad utveckling av Stockholms ytterområden. Stockholms innerstad får mindre avgaser då essingeleden har tappat sitt syfte att leda trafiken från söder till norr och tvärt om. Det bästa vore om man sprängde bort essingebroarna helt när förbifarten var klar och byggde småbroar med kollektivtrafik som mål men även biltrafiken fick köra på när förbifarten var klar. Bara bullret är öronbedövande från gröndals terrassen och ormberget. Vägar under jord är något som borde propageras för ju mer bilvägar under jord runt om och i stockholm desto bättre utveckling och ytor för att staden med orterna kan utvecklas till det bättre.

Sprawl finns i ytterområderna men det är inte bara negativt ju Sprawl är attraktivt för vissa alla vill inte bo i tättbebuggda områden och de som vil utveckla sprawl kan ju göra det lättare när en led med tarfikplatser leder dem till dessa platser och då lättare integreras med tätorterna eller närorterna.

Håller med Nima-D-T i detta dock men ej i det andra på ett annat forum, att det är ju helt knäppt att vår andra förbindelse ligger i enköping eller i strängnäs på riksväg 55. Det är inte många som tänker på det men det är helt korrekt. Planen är att det ska vara en sex filig motorväg tre körfälter norr och tre fält syd med en hastighet på 90 kilometer vilket är jättebra en bra hastighet och breda tunnelrör vilket minskar önödiga och riskfyllda omkörningar. Denna led orde ha vart byggd för 30 år sedan då Dennis paketet las fram¨på bordet till fälldin
Senast ändrad 5 augusti 2008 01:50
Profilbild
Jonas Frejd
77 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: Januari 2008
Utan att gå in djupare på Förbifartens för och emot så har väl egentligen inte YIMBY tagit officiell ställning (ja/nej) till förbifarten, vad vi har sagt är att det finns vikigare prioriteringar på infrastrukturområdet i dagsläget.
Tommy Hallberg
17 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Vad jag kan läsa mellan raderna så tycks det läsas att det är av en skepsis art att bygga förbifarten, bara en känsla som jag får när jag läser inläggen.

Det borde vara bland topp 5 prioriteringarna som Stockholms stad, landsting och regering borde sätta till stånd att få ner spaden i marken då detta är en högst angelägen prioritet, nya vägar kommer ALLTID att behövas och då är ju vägar under jord som ska prioriteras i första hand. Att inte tycka att detta ska vara i prio toppen är för mig en gåta. Bilisme ökas den kommer inte minkas även o tvärbanor byggs till höger och vänster jag är för en byggnation av förbifarten östra länken södertörnsleden och såklart norra länken, varför? väar i tunnlar är det bästa väginvesteringarna man kan göra. För det andra skulle dem här vägprojekten redan ha vart byggda och klara för 20-30 år sedan.

Ny dragning av e18 förbi hjulsta korset och en sänkning under rinkeby borde också vara av högtsa prio. Bygger man ut en stad på höjden o bredden ökas folkmängden med ett gbg till 2030 så är det högst oansvrigt att inte bygga vägar i samma utsträckning, visst kollektivtrafiken ska byggas ut självklrt också men så även vägarna och det är positivt att se att denna högermaffia som sitter och styr detta land kan göra en sak rätt nämligen ge pengarna tillbaks till bilisterna som betalar trängselskatt. Förorterna kommer tt växa radikalt då alla inte vill bo i tättbebyggda områden utan vill bo i utkanten, det är bra att Stockholm byggs ihop med solna sundbybrg sollentuna nacka o.s.v. men så även norrtälje väsby kungsängen o.s.v. Då behövs breddningar av e4an och nya vägar. lika mycket som kollektivtarfiken behöver byggas ut. Carl Cederskiöld gjorde en hyfsad plan på vår infrastruktur fram till 2030 om än det fattas en del så var det godkänt hoppas bara maffia tvålen renfältet fattar det med. Bygg förbifarten NU snarast det räddar en trafikkollaps i förväg
Senast ändrad 5 augusti 2008 03:06
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Det är korrekt ja. Yimby har inte tagit ställning i frågan om förbifarten. Det är ingenting som det heller är troligt att vi kommer att göra. Meningarna om den är för skilda inom nätverket helt enkelt.
Angående sprawl så är det någonting som Yimby öppet kritiserar. Förtätning och stadsmässighet är vad vi strävar efter. Utnyttja ytorna effektivt, placera många människor på liten yta. Visst, en del gillar inte att bo så och det får vi acceptera. Men idag är situationen sådan att det finns mycket mindre stadsmiljö än det finns efterfrågan. Att i en sådan situation inte bygga mer stad är naturligtvis inte en särskilt bra idé om Stockholm skall kunna vara konkurrenskraftigt.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Tommy Hallberg
17 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Det behövs sprawl kommuner som ligger i ytterområden växer dem med och det är bra att det byggs mycket bostäder där jag är för en folkökning inte bara i city med närorterna utan över hela länet. Det ska inte koncentreras på liten yta bara, visst det är bra att det förtätas i city med närorterna men det är lika bra att förorterna byggs ihop med varandra som jag förespråkar. Huddinge tyresö, nacka, solna, sundbyberg sollentuna är närorter idag och inte förorter då deras plan är att bygga ihop med stockholm city. Förorter som väsby, täby, järfälla ekerö osv, är också i behov att deras kommune växer och det är absolut en yimbyist i mina ögon att förespråka byggnation även där för folk som bor där men även de som vill bo där och kommer att flytta dit.

Kollektivtrafiken såsom tunnelbanan borde det satsas mer på än tvärbanan. Jag förespråkar en tunnelbana ut till tyresö, sollentuna, jakobsberg med barkarby handelsplats som stationer, nacka, täby, arninge osv och spåren går i majoritet under jord. Det är ju visserligen dyrt med tunnelbana men absolut mer nödvändigt än tvärbana.

Tvärbanan är en bra lösning för innerstaden medans tunnelbanan måste byggas ut i förorterna. lika mycket kollektivtrafiken behövs byggas ut måste även dem felande länkarna inom vägarna byggas bort under jord. Miljarder till tunnelbane utbyggnad och väginvensteringar nu såsom förbifarten och ringleden runt stockholm. Bil är nog den största friheten som finns och det är bekvämt och behändigt jag tror att även om vi hade en bra kollektivtrafik som är utbyggd så skulle vi fortfarande se folket som bor i ineerstaden sätta sig i sina bilar. Jag älskar inte bara city utan jag älskar HELA Stockholm och då menar jag hela länet. Hela länets kommuner måste växa.
Senast ändrad 5 augusti 2008 11:24
Profilbild
Anders Gardebring
3334 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Själv tycker jag att det är oerhört befriande att bo i innerstaden så att jag slipper krångla med bil
Alla är vi olika, men visst har bilen en självklar plats även i innerstaden.
Däremot kan inte alla åka bil till allting hela tiden, det omöjliggör av rent fysiska aspekter den täta staden. Titta bara på Manhattan där det bara är runt 25% av hushållen som äger en bil (och alla dessa använder den naturligtvis inte dagligen).
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

Senast ändrad 5 augusti 2008 12:04
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Kapacitetsproblemet borde kunna lösas på två sätt:

1. Se till att man kan ta sig enkelt kollektivt mellan norra och södra sidan utan att passera T-centralen.
Antingen genom att med tre fyra spår utåt från Essingesnittet både norrut och söderut - det är torftigt att spårvägen inte ingår som del i ett system utan är nån sorts solitär.
Eller genom att man bygger med en lättare sorts t-bana som går diagonalt och på tvären i hela det halvcentrala bandet.

2. Bygg för all del gärna några fler broar över Mälaren. Det är otroligt att det inte finns någon mellan Essingen och Strängnäs. Men det behöver inte vara motorvägar. Eller rättare sagt: det är destruktivt om det är motorvägar. Sådana splittrar stan mer än de binder ihop. Det ska givetvis vara vanliga broar typ Västerbron, eller ännu hellre Vasabron.

Vi får inte glömma Anders Hagsons slutsats: det kraftfullaste verktyget politikerna har för att glesa ut och skapa sprawl är att bygga snabba vägar. Alltså borde sådana vara anatema i yimbysammanhang.
Senast ändrad 6 augusti 2008 13:14
Profilbild
Tore Kullgren
973 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
En högbro från Trafikplats Fittja över Slagsta holme till Rödsten, med anslutning till Ekerövägen, skulle ge ett rejält lyft åt Ekerö tätort, och öppna en ny nord-syd-förbindelse mellan Essingeleden och Strängnäs. Den skulle förmodligen inte kosta mer än en miljard.

Dessutom skulle en sådan här bro kunna bära järnväg eller spårväg för sträckan Tumba-Hågelby-Alby-Ekerö.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 6 augusti 2008 18:38
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Guess what vägverket say about Förbifarten och utglesning.

Förbifart Stockholm öppnar möjligheter för en flerkärnig Stockholmsregion, vilket motverkar en utglesning av regionen och minskar trafik-ökningen i Stockholms centrala delar.http://www.vv.se/filer/8216/89165_forbi..

Profilbild
Gustav Svärd
721 Inlägg
Ort: Stockholm (Bandhagen), Gick med: Oktober 2007
Logiken lyser med sin frånvaro hos VV. Varför skulle det ha andra effekter i Stockholm än överallt annars? Förbifarten kommer leda till mer byggande i ytterförorterna och nya ännu yttre förorter.

En ny kontakt över mälarsnittet behövs, ja, men en motorväg för trafik ytterförort-ytterförort? nej. Jag skulle hellre se en bro som ersätter Slagstafärjan (och möjligtvis uppgradering av vägarna genom/över Ekerö).
__________________
Medlem sedan starten 2007.
Talesperson för nätverket YIMBY Stockholm

Senast ändrad 25 augusti 2008 09:45
Sida 2 av 23

 > Infrastruktur
Förbifart Stockholm

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.