Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Allmänt

"Götgatsbacken kan få radhus"

Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Enligt DN 08.02.2012 ska det bli radhus på taket i 60-talshuset i korsningen Götgatan/S:t Paulsgatan: http://www.dn.se/sthlm/gotgatsbacken-kan-fa-radhus

Förvisso logiskt med radhus när det nuvarande huset delvis har ett platt tak och det hela är en tillbyggnad men är just radhus på tak Sthlms nya form av favoritbebyggelse, lite "landet-kvar-i-stan-känsla" s a s? Som sagt, ibland passar den formen väldigt bra men man får samtidigt en känsla av att en vanlig påbyggnad/höjning av nuvarande volym per automatik fortfarande(?) är för störande, "för stort intrång" etc. Radhusen kanske ger bättre ljusförhållanden och plats för en miniträdgård men har de blivit "standardideal" i en stad som fortfarande kämpar med sitt storstadskomplex?
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
(Inom parentes: "Här finns ett högt 60-talshus omgärdat av ett lågt hus, men också en gammal nedfart till Söderledstunneln som stängdes när Sverige gick över till högertrafik 1967"

Det här är helt fel, det gick aldrig att komma fram till dåvarande Södergatan den vägen och jag fattar inte varifrån A Sundström fått det ifrån!?)
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Johan Eriksson skrev:

(Inom parentes: "Här finns ett högt 60-talshus omgärdat av ett lågt hus, men också en gammal nedfart till Söderledstunneln som stängdes när Sverige gick över till högertrafik 1967"

Det här är helt fel, det gick aldrig att komma fram till dåvarande Södergatan den vägen och jag fattar inte varifrån A Sundström fått det ifrån!?)


Han blandar nog ihop det med Hornsgatan, vars nerfartsramper används än idag. Det tycks ha funnits en trappa på platsen (enligt SL-kartan 1966) och den kan kanske ha stängts när Södergatan blev trafikled.
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008

 > Allmänt
"Götgatsbacken kan få radhus"

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.