Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Städer

Stadsläkning i Gävle

Profilbild
Jonas Fredö
4 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: December 2011
http://www.gavle.se/Bygga-bo--miljo/Kommunens-planarbete/detaljplaner/Soder-666---kv-Mumman/http://www.gavle.se/PageFiles/30280/Gestaltningsprinciper.pdf

Hittade denna planbeskrivning på Gävle kommuns hemsida. Tycker själv att detta är ett bra byggprojekt som man inte ser allt för oftast. Två negativa sidor finns dock. att kvarteret/kvarteren är till för äldreboende, dock med inslag av kontor. det andra är att samma byggherre får sätta prägeln på hela kvarteret.I övrigt känns det som att det passar väldigt bra på söder i Gävle, lite off-side handelsstråken.
__________________
JonasF

Senast ändrad 29 december 2011 12:11
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Byggplanerna är det häftigaste som har hänt i Gävle sedan andra halvan av 1980-talet.

Värt att notera är detta:

I översiktsplanen (2009) så har ett antal "lucktomter" (tomter utan annan användning än parkeringsplats eller liknande) pekats ut på Norr och Söder tillsammans med några "strategiska områden" (t.ex. kvarter där förändrad markanvändning kan medge ny bostadsbebyggelse). I utställningshandlingen uppgick antalet möjliga bostäder på lucktomterna till ca 400 (inklusive de 66 lägenheterna vid CH som då redan var under byggnad) vilket motsvarar vanlig innerstadsbebyggelse i 6-7 våningar. Vid kommunfullmäktiges antagande bantades dock dessa 400 (eller 340) lägenheter ner till mellan 100 och 200 lägenheter - dvs. 2-3 våningar, samma radhusmässiga bebyggelsetyp som på Alderholmen!

Realoptions planer för dessa två kvarter på Söder berör inte en lucktomt utan ett av de strategiska områdena (småindustri och möbelaffär) och är således inte värderad i översiktsplanen. Detaljplanen medger dock en exploatering på upp till omkring 52 600 m2 vilket (av planbeskrivningen att döma) förmodligen kommer att landa på omkring 45 000 m2 när man bestämt sig exakt för hur ytorna ska disponeras. Schablonmässigt innebär det omkring 450 lägenheter, men då avgår förstås en del ytor till förskola, kontor, gemensamma ytor för seniorlägenheterna och förhoppningsvis även en butikslokal eller två. Men sug på den: på ynka två kvarter på Söder vill en exploatör bygga dubbelt så många innerstadslägenheter som kommunen tänkt sig totalt fram till 2025!

Det finns alltså, trots översiktsplanen, en efterfrågan på tätt, innerstadsmässigt byggande i Gävle. Om det här projektet går igenom som planerat så är det förhoppningsvis en signal till politikerna, marknaden och medborgarna att det är dags att höja exploateringsnivån för stadens övriga lucktomter och strategiska områden, från radhus till innerstad. Så kanske vi slipper fler märkliga halvmesyrer som kv. Fiskverket (Brunnsgatan 58-60) och Alderholmen.
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.

 > Städer
Stadsläkning i Gävle

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.