Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Eriksberg i förvandling

 


Eriksberg kan komma att omvandlas från ett slumrande enklav-kluster i skuggan av Stadsskogen till en levande stadsdel öppen för alla och med en egen dragningskraft. Uppsalahem har valt att ta ett helhetsgrepp på området genom en omfattande medborgardialog som nu har lett till fem olika arkitektförslag. Dessa ställs nu ut i en egen lokal på Granitvägen 6-8 i Eriksberg.

Förslagen bygger på en visionsrapport som tagits fram genom ett flertal workshops där Eriksbergs invånare och intresseorganisationer har deltagit. Uppsalahem har för avsikt att bygga nya bostäder i området och vill ha en så bred förankring för sitt förslag som möjligt. Utöver de workshops som har hållits ställs nu förslagen ut i en egen utställningslokal på Granitvägen 6-8 under januari och februari, öppen för allmänheten. Gå in på projektets hemsida för att läsa mer.

De fem förslagen är:

Tengbom:
Strategisk Arkitektur:
Nyréns:
EGA:
Kjellander Sjöberg:

Besök gärna utställningen. Tyck till!
Gå med i YIMBY Uppsala
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Albert L (25 Januari 2014 12:38):
Det är ett väldigt bra initiativ detta från uppsalahems sida
 0
håkan (26 Januari 2014 18:00):
Fyra av fem förslag har innerstadsmässigt gatunät, vilket kan ge ett flerkärnigt Uppsala. Detta är välbehövligt och glädjande.
 0
Axel H (26 Januari 2014 21:23):
Som sagt väldigt spännande. Hoppas att Uppsalahems gedigna processarbete gör att man lyckas bygga något som folk verkligen vill ha så att planprocessen går smidigt.

Tycker generellt att det ser bra ut bland alla förslag. Är kanske lite extra sugen på Kjellander Sjöbergs förslag.
 0
Anders Eriksson (27 Januari 2014 20:55):
Har de räknat på restider om loopen innebär trafik i gångfart för bussarna? (Plus bytet vid Norbyvägen.)
 0
Anders Eriksson (27 Januari 2014 21:43):
Efter en koll på förslagen måste jag säga att det sistnämnda ändå ger en väldigt inspirerande känsla åtminstone visuellt.

Nyréns skriver stadskärna men det verkar inte riktigt handla om det. Det är mer funkisförort över det. Jag tycker man ska använda rätt ord för rätt saker.
 0
Jan Wiklund (28 Januari 2014 11:25):
Tre av fyra lyckas slita sig ur 1900-talsparadigmet, det är ganska bra. Eller två och en halv - Kjellander Sjöbergs munk runt ett hål har väl bara gått halva vägen?
 0
Alexander Åkerman (29 Januari 2014 23:08):
Skulle gärna kunna tänka mig att bo i det framtida Eriksberg som dessa visioner visar. En del förslag påminner lite om det gytter och den variation som finns i Bo01-området i Malmö - en charmig stadsdel med förutsättningar för ett lokalt liv.
 0
Jan Wiklund (30 Januari 2014 09:54):
Eriksbergs belägenhet går inte att göra så mycket åt. Det är ett stort hål mellan Eriksberg och Uppsala centrum, som kommer att döma Eriksberg till bakvatten länge än.

Det skulle förvisso gå att laga, eftersom Eriksberg ändå ligger förhållandevis centralt. Men det är en operation som kommer att ta många decennier.
 0
Alexander Åkerman (30 Januari 2014 10:10):
@Jan: Fast å andra sidan är läget ganska attraktivt med närhet till stora naturområden som Hågadalen/Nåsten och Stadsskogen dsamtidigt som avståndet in till stan är överkomligt.

Det finns också en del möjligheter att förlänga innerstadsstråk åt detta hållet...
 0
Jan Wiklund (30 Januari 2014 14:05):
Alexander: Kan så vara. Men syftet är ändå att göra mer stad av Eriksberg. Frågan är hur mycket stad det blir. Risken finns att massan blir för liten för att det ska bli underlag för nåt annat än en konsumbutik.

Jag var på ett möte där en av arkitekterna, Ola Kjellander utbredde sig lyriskt över alla verksamheter som skulle finnas i deras förslag. Men någon marknadsundersökning för dessa lokaler fick man inte se. Det måste ju finnas ett visst kundunderlag för att en verksamhet ska bära sig.
 0
Alexander Åkerman (30 Januari 2014 21:32):
Ja Jan, om det är verksamheter du vill få in så har nog Eriksberg inte de bästa förutsättningarna: Ligger avsides, ingen blandning med funktioner och en begränsad genomströmning/tillströmning av människor. Istället är det kanske skogsurbanismen som har sin potential här; träningsnarkomaner, hästnördar, hundrastare och barnfamiljer som söker en "lugn och trygg miljö" mitt emellan stad och natur.

Vad gäller möjligheterna för verksamheter så kommer området inte få så mycket mer än ett basutbud. ICA, apotek, frisör o pizzeria har dom redan. Antagligen tillkommer ett par restauranger och fik med detta förslag. Men med så spridda städer är det väl där de flesta stadsdelar kommer att hamna...
 0
Jan Wiklund (31 Januari 2014 09:00):
Alexander: Vi får vänta på att de stadsdelar som ligger utspridda söderut läggs ner och flyttar till mellan Eriksberg och centrum.
 0
Albert L (1 Februari 2014 15:43):
Jag tror att om man dels vågar exploatera ordentligt, och dels ha ett krav på att det ska finnas lokaler i bottenplan, så kan det leda till ett hyfsat underlag, speciellt längs med norbyvägen, men sen kan ett överskott på lokaler dra ned lokalhyrorna och ge möjlighet för mer ovanliga butiker, som i sig kan dra folk till området. sen skulle nån snabb högeffektiv kollektivtrafik vara bra också
 0
Eric Thärnström (2 Februari 2014 13:13):
Jag tror jag börjar se finessen med "Strategisk Arkitektur"-förslaget: det finns en sammanhängande gatustruktur som knyter ann till det befintliga och kopplar ihop de andra delarna av Eriksberg. EGA har en väldigt avancerad struktur som också kan ha sina fördelar, men SA har ändå en tanke bakom. Om man ska ta planerna på allvar så borde det vara gatustrukturen som läggs fast i ett tidigt skede och att resten anpassas till det.
 0
Für Alle (5 Februari 2014 12:16):
Det är intressant om Uppsala blir först i Sverige med en hipsterenklav i stadens (mer eller mindre) utkant.

Det vanliga är ju annars att tidigare arbetardominerade områden i centrum gentrifieras enligt ett visst mönster, där ungdomar i jakt på "genuinitet" och låga boendekostnader flyttar in och att priserna gradvis stiger.

Gentrifieringen tycks i Uppsala ha tagit fart tidigare än på många andra håll, vilket troligen beror på den ständiga bostadsbristen.

Nu finns det inget mer att gentrifiera i centrala stan. Frågan är då hur det kan bli för Eriksberg. Är det gentrifiering det handlar om där, eller ett ökat tillgängliggörande till en stadsdel som sedan länge varit mer eller mindre svåråtkomlig för studenter, ungdomar med flera.
 0
Jan Wiklund (5 Februari 2014 12:21):
Det är en missuppfattning att gentrifiering sker i områden för att de skulle vara särskilt "genuina" - vad man nu menar med det. Gentrifiering sker för att områdena är centrala, och för att centralitet är attraktivt. Centralitet innebär nämligen att man slipper slösa bort tid och kraft på transportsträckor.

För hundra år sen var centralitet så billigt att även den fattigaste hade råd med det. På grund av perverterade stadsbyggnadsideal under 1900-talet råder det idag brist på det, varför priset går upp så att bara de välbärgade har råd.

Eriksberg är centralt i förhållande till Gottsunda. Så på det sättet kan det kanske bli attraktivt.
 0
Lars Zetterholm (12 Februari 2014 19:16):
Kjellander Sjöberg har bra och tydliga platsbildningar som tar in Norbyvägen med Eriksberg på ett tilltalande sätt som kan ge förutsättningar att bygga vidare på.
Tydligt tänk med loop och distinkta gator, torg och centralt parkstråk.
Förslagen uppfattar jag som tidiga ideer och anslag att gå vidare med och där känns KS förslag mest inlevelsfullt.
Övriga verkar lite sladdriga och svåra att riktigt sätta sig in i. Man verkar mest ha öst på.
 0
Für Alle (13 Februari 2014 18:06):
Jan, Eriksberg är ju förhållandevis centralt för att vara Uppsala, men likväl geografiskt ett skogs/naturnära ytterområde. Det finns som sagt inte mycket kvar i centrala Uppsala att gentrifiera. Jag är ingen expert på gentrifieringsmekanismer, men överkomliga/billiga lokaler tycks ganska genomgående vara en betydelsefull faktor för att processen ska starta. Om man nu vill att den ska göra det. "Genuinitet" bör nog betraktas som en omskrivning för låga fastighetspriser och en viss ålder på byggnadsbeståndet. Det är inte så säkert att det gäller just Eriksberg när allt kommer omkring, eftersom området ska förnyas redan nu och inte heller är särskilt tillgängligt för alla och envar pga bostadsrättspriser och lång bostadskö.
 0
Alexander Åkerman (15 Februari 2014 15:48):
@Jan: Uppsala är nog en av få Svenska städer där utvecklingstakten möjliggör en stadsomvandling som kan påverka alla/ de flesta av tätortens stadsdelar - Att bygga ihop staden och omvandla de mest bilberoende och avlägsna stadsdelarna.

Detta beror förstås på att Uppsala är relativt kompakt till stora delar. Sprawl finns i stort sett bara i söder (Gottsunda, Sunnersta, Norby) och i väster (Stenhagen). Dessa stadsdelar tror jag kan knytas samman med staden. Satelliten Sävja, Nåntuna Bergsbrunna kan kanske utvecklas som ett stationssamhälle, som kan förtätas och urbaniseras efterhand.

Pga att de sprawlande stadsdelarna är så pass få finns potential att kompensera läget med förstklassig kollektivtrafik.
 0
Anders Eriksson (16 Februari 2014 23:20):
Ser man till befolkningstätheten ligger Uppsala på femte plats i landet, efter Malmö, Stockholm, Lund och Märsta (!), om man räknar orter över 10.000 invånare. (Vilket förutom stadsbyggnnaden också kan vara kopplat till boyta/invånare, dvs socioekonomi, åldersfördelning, hur snabbt staden växer, bostadsbehov mm.)

Man får ändå lätt känslan av att relativt många bor ocentralt i Uppsala. Det finns centrala områden som inte är speciellt tätbefolkade, t.ex, Kåbo eller Fålhagen. Det finns samtidigt en hel del flerbostadshus i storleksordningen 3-4 km från centrum. Det är egentligen lite sprawlvarning över det. Om man jämför med t.ex. Norrköping, Malmö, kanske även Örebro är det mer vidsträckt stenstad i de städerna (och även vissa tätbefolkade ytterområden). Samtidigt är det framför allt ytterområdena som driver kollektivtrafikbehoven, t.ex, till/från Rosengård som nu får dubbelledbussar. (Örebro har nog mer låghus i ytterområdena.)

Men bygger man ocentralt får man också mer biltrafik. Det har sagts att utbyggnaden av Stockholms tunnelbana i ytterområdena gav en större biltrafikökning än vad bygget minskade biltrafiken, eftersom den banade väg för längre avstånd, bilinnehav för fritidsbruk och inköp eller till jobb som ligger olägligt i förhållande till tunnelbanans sträckning.
 0
Alexander Åkerman (17 Februari 2014 17:17):
Anders: Tror inte att det nödvändigtvis är avståndet till centrum som orsakar bilresandet i nybyggda stadsdelar. Tror att mycket beror på hur stadsdelen kopplar till sin omgivning och ifall detta ytterområde kan skapa underlag för sin egna handel och sitt egna stadsliv.

Om man vänder på det så tror jag att bilresandet för boende i centrala stadsdelar t.ex Kungsängen för att handla i Boländerna, är ganska vanligt. Folk reser ut ur staden...
 0
Alexander Åkerman (17 Februari 2014 18:08):
Angående stadens form. Jämfört med andra svenska städer känns Uppsala lite som en hybrid mellan Malmö och Stockholm. Södra Uppsala kan kanske liknas vid Stockholms förortsstruktur, vid järva fältet. Naturområden, höghusområden och villaområden. Medan den Norra delen tvingats förhålla sig till den värdefulla jordbruksmarkens begränsande verkan.

Som du säger så har Uppsala antagligen väldigt många stadsdelar med flerfamiljshus i stadens ytterkanter jämfört med andra Svenska städer. Jag gjorde en 3D-karta över boendetätheten där man kan jämföra Uppsala med Umeå, som är en betydligt mer jämntät/gles stad, bortsett från ett par miljonprogramsområden.

Samtidigt tror jag att Uppsala har möjlighet att utvecklas likt köpenhamn, med radiella stadsstråk som sträcker sig långt ut i bebyggelsen (typ Amagerbrogade), där delar mellan stadsstråken kan vara av varierande form. Då tror jag att flerfamiljsområdena i Uppsalas utkanter kan bli till en fördel när dessa stråk utvecklas.

Södra Uppsala behöver antagligen utvecklas med tät bebyggelse längs kollektivtrafikstråken, som i och med denna utveckling behöver uppgraderas. Universitetets campus vid polacksbacken bör förstås också utvecklas till en levande stadsmiljö, med handel som minskar behovet att resa till Boländerna.

3D-kartan över Uppsala: http:​/​/​arcitekten.​blogspot.​se/​20​14/​0​2/​boendetathet-​upp.​.​
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.