Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Regeringen snabbutreder planprocessen

 

PBL....

Att PBL (Plan- och bygglagen) inte fungerar har vi i YIMBY konstaterat länge och vi har efterlyst en haverikommission. Efter att ha mötts av fullständigt oförståelse när vi var i Almedalen första gången 2009 kan man lugnt konstatera att frågan numera finns på den högsta politiska agendan, något som inte minns märktes just på årets Almedalsvecka där bostadsbrist och PBL stod högt på agendan.

Nu verkar regeringen vilja ta tag i saken och uppger att man kraftigt vill korta de långa plantiderna för nybyggen.

En utredare har därför fått i uppdrag att snabbutreda frågan och regeringen vill ha resultatet redan till valborg. Bostadsminister Stefan Attefall vill särskilt att byggprocesserna i Tyskland och Storbritannien studeras extra noga.Det här är naturligtvis ytterst välkommet, dagens situation med eskalerande bostadsbrist, ohållbara produktionskostnader och priser, gynnandet av ett fåtal oligopolaktörer och den likriktade bostadsproduktionen måste åtgärdas. Politiskt har man nu äntligen börjat att förstå detta.

Det gäller dock att samtidigt höja ett varningens finger. PBL behöver en ordentlig reform. Det räcker inte att bara ta bort några steg i processen och tro att sedan allting blir frid och fröjd. Om byggbolagen ges fria tyglar är risken överhängande att vi får mer av mindre lyckade, men för byggbolagen enkelt genomförbara, projekt som Märsta Port i Sigtuna:


2012. På riktigt.

Speciellt oroväckande är att bostadministern säger:
Kan man kanske gena i den här planprocessen, hoppa över steg, om man bygger till exempel likartat med hur det ser ut i övriga delen av det här området.

Mer av likartade förortsområden är ju kanske inte vad Sverige är i störst behov av så det gäller att hålla tungan rätt i munnen. Bostadsministern måste förstås lyssna både vad byggbolagen säger men minst lika viktigt är vad allmänheten faktiskt vill ha för miljöer att leva och verka i. En stad är inte en produkt i stil med en bil eller en smartphone.

Vi tror att en väg framåt är att återigen arbeta med stadsplaner som lägger ut de långsiktiga strategierna. När en stadsplan finns på plats blir processen att ta fram ett enskilt hus avsvärt enklare utan att man behöver ge avkall på kvalitetskrav och demokratiskt inflytande. 

Vi har tagit fram en idéstudie till stadsplan för Stockholm - Lindhagen 2.0 - som regeringens utredare mer än gärna får ta idéer från...
Gå med i YIMBY Uppsala
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Denna artikel är publicerad både här och på Yimby Malmö och Yimby Stockholm.
Kommentarerna nedan är från alla dessa siter.
 0
Andreas Larsson (16 November 2012 09:49):
En anledning till att Plan- & bygglagen är så viktig är för att Boverkets krav är alldeles för lågt satta. Från och med 2020 kommer hårda EU-krav att gälla för nya byggnader, redan från 2018 kommer dessa krav att gälla för offentliga byggnader. Ska byggbranschen ha en chans att anpassa sig så behöver de börja redan nu.

I övrigt så byggs det idag på kommunal nivå upp ett massivt försvar av Plan- och bygglagen.

Roten till bostadsbristen finns dessutom främst på andra håll:

* Vi har en bostadsbubbla som stänger ute många, antingen för att de inte har råd eller för att de inte vill köpa en bostad under rådande priser.
* Vi har skatteregler och en kortsiktighet i marknaden som missgynnar hyresrätter.
* Vi har en befolkningstillväxt orsakad av en generös invandringspolitik, detta har under några få decennier ökat vår befolkning med en miljon människor.
* Vi har en byggbransch som inte vet vad de håller på med: http:​/​/​www.​di.​se/​artiklar/​20​12/​8/​28/​debatt-​darfor-​ar-​b.​.​ Allt strul med enstegstätade putsfasader har också bidragit till att många dragit sig ur byggbranschen. Hur kan man godkänna en så obeprövad byggteknik?
* Vi har brist på lämplig mark i storstäderna, redan på 80-talet diskuterade riksdagen om man skulle införa investeringsstopp i Stockholm eftersom staden växte på ett sätt som inte var hållbart.

Sen finns det givetvis också andra faktorer som spelar in. Dock är det ytterst viktigt att man kan sätta exempelvis höga energikrav när man bygger nytt.

Folks vana att ha en bil spelar också in. Jag vet fastigheter där man planerat för färre bilar men det har slutat med klagomål och svårighet att hitta köpare.
+3
Martin Ekdahl (16 November 2012 13:12):
Låter i grova drag som ett bra förslag från bostadsministern. Här i Tyskland går ju byggande i expressfart. Det har jag märkt enbart under de ynka dryga fyra år som jag bott här i Rostock. Gamla ödekåkar renoveras eller ersätts av nya hus. Tomma tomter bebyggs och gluggar i kvarteren tätas igen med nya byggnader. Killen med fastigheten på andra sidan vägen byggde nyligen en extra våning på sitt hus, för egen hand och utan att bromsas upp av krånglande byråkrati. Vi svenskar har blivit lite övernoga med alla processer. Intentionerna är säkert goda, men med katastrofalt resultat för de som står utanför och väntar på bostad.
+1
Oscar A (16 November 2012 21:28):
Ja en tydlig stadsplan med kvartersstruktur är vad som behövs!
+1
Anders Anttonen (17 November 2012 13:24):
Mer saklighet på samråden vore kanske bra. Mindre känslomässighet och mer fakta. Känslomässiga utspel av berörda parter på samråden såsom; -Tänk på barnen! -Nu naggas det i våra parker!... borde kunna avstyras på ett sakligt sätt.
 0
Andreas Larsson (17 November 2012 14:21):
Martin Ekdahl: Att bara bygga fler bostäder utan att förstå helheten är mer katastrofalt än att ha bostadsbrist.

Det är inte en hållbar trend att bara bygga mer och mer. Stockholm fick exempelvis bottenbetyg av Boverket och Naturvårdsverket redan för 12 år sedan. Efter det så har situationen bara förvärrats. Stockholm bör inte växa mer, egentligen borde man satt stopp på 80-talet.
+1
Kami Petersen (17 November 2012 14:27):
Tja, å andra sidan stannar nu annat viktigt arbete upp. Hoppas det är värt det: http:​/​/​www.​boverket.​se/​Om-​Boverket/​Nyheter/​Byggreglern.​.​

Är det säkert att man inte jämför det kanske snabbaste projektet som byggts i Tyskland med det långsammaste i Sverige. Jag håller med om att det borde gå att korta processen. Men sedan NCC skrev sin insändare talar hela byggvärlden om hur bra det är i Tyskland. Än så länge har jag inte hört någon som fördjupar resonemanget dock. Var kan man hitta stora antal obebyggda fastigheter som både saknar detaljplan men ändå har intilliggande hus att kopiera undrar jag?

En skillnad är att vi i våra innerstäder har relativt få lucktomter jämfört med Tyskland och dess historia av krig och planekonomi. Och där vi har det finns det oftast gamla stadsplaner att söka bygglov mot. Det är egentligen mest om man vill pröva möjligheten att bygga mer än vad en sådan stadsplan tillåter som det måste till en ny plan. Dvs om byggrätten ska öka. Och här kommer det kanske vanligaste skälet: parkering. Få gamla stadsplaner medger att hela tomten underbyggs med garage, vilket krävs med dagens bilfokus och parkeringsnormer. Därtill ska ju nämnas att p-kraven kraftigt försämrar ekonomin, i synnerhet för de mindre. Till slut hatar svenska byggbolag lucktomter i befintlig miljö pga de är för små och inte passar industrialiserade processer. Så frågan är vilka som är de verkliga problemen, egentligen... Men visst, lyckas man sänka sådana trösklar som dagens p-krav och minska risken i det administrativa skedet kan vi kanske på sikt se små aktörer som vågar tar sig an de små infillhusen, och börja utmana oligopolet. projekten.

Martin Ekdahl: skulle gärna höra lite mer om byggandet i Tyskland om du har tid att fördjupa dig.
+2
Martin Ekdahl (18 November 2012 11:53):
Andreas Larsson:

Vart anser du att alla människor skall bo då - på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt?
+4
Fredrik (19 November 2012 00:56):
"Stockholm bör inte växa mer, egentligen borde man satt stopp på 80-talet."

Varför skulle inte en så liten stad som Stockholm kunna växa mer, förutsatt att det görs på ett smart sätt (dvs inte som hittills med förorter, motorleder etc)? Ett sånt radikalt påstående bör backas upp med lite argument.

Städer växer och utvecklas, det ligger i deras natur. Tyvärr har själva staden Stockholm inte vuxit (nämnvärt) på väldigt länge, trots att folk efterfrågar stadsmiljöer som aldrig förr.
+3
Niklas Öhrström (19 November 2012 14:03):
Andreas Larsson:
"Att bara bygga fler bostäder utan att förstå helheten är mer katastrofalt än att ha bostadsbrist."

Vad som är värst kan man förstås diskutera. Som det är nu kommer bostadsbristen tvinga många stockholmare att flytta, gissningsvis många till Berlin eller London (ungefär 40-45% av ökningen beror på födelseöverskott medan 15% beror på inflyttning från resten av Sverige). Men det är ju ett konstruerat problem så¨det känns rätt onödigt.

Men det är oerhört viktigt med en helthetsbild. Med dagens detaljplaner går det knappast att planera staden ur ett helhetsperspektiv. Istället plottras det här och var med punkthusförtätning där det ligger punkthus och lamellhusförtätning där det redan finns lamellhus (eftersom ett områdes "karaktär" inte får ändras).

På 1800-talet när staden (den del av Stockholm som är stad och inte förort) byggdes, skedde det genom övergripande stadsplaner. Man hade en översiktsbild, men det var just en översikt, som angav vad som var offentlig mark (gator, torg och parker) och privat (kvartersmark). Med enkla tilläggsbestämmelser kunde man reglera bygghöjd och ev markutnyttjande.

Det var väldigt enkelt och det resultatet är något av det mest populära man idag hittar i Sverige. Att fler regler från Boverket skulle ge något positivt ställer jag mig mycket tveksam till. Vilka skulle dessa regler vara?

Ditt tal om att "Stockholm bör inte växa mer, egentligen borde man satt stopp på 80-talet." får mig att inse att du varken bor i Stockholm eller har barn som växer upp här. Det är ett mycket oseriöst påstående som du inte backar upp med någon form av argumentation.
+2
Jan Wiklund (19 November 2012 16:08):
Vi kanske ska tolka Andreas positivt. Stockholm bör inte växa mer - till ytan. De som bor längst ut har redan tillräckligt långt, och pendlingsavstånden i Stockholm är längre än i Norrbottens inland.
+1
Niklas Öhrström (19 November 2012 20:21):
Jan Wiklund:
Skulle gärna tolka honom så men det blir svårt när han skriver att

"Det är inte en hållbar trend att bara bygga mer och mer."

Om man inte lägger emfatisk betoning på "bara"...
+1
Zep (20 November 2012 10:05):
Allt som lever växer
+1
Åke T (1 December 2012 00:14):
Varför skulle han inte bo i Stockholm? För att stadens befolkning minskade under 60-70-tal och inte var tillbaka på 1960 års nivå förrän ca 2005?

Nåja, förortskommunerna ökade. Och mycket av det som byggdes kom att ligga i halvdåliga kollektitrafiklägen. Hur mycket av detta som skulle ha blivit bättre om det "fått" ligga i Stockholms stad istället, dvs närmare stan och antagligen ofta med bättre kollektivtrafik och kortare avstånd, må vara osagt. Med tanke på restider och andra faktorer hade det kanske varit en poäng att satsa mer på närförorterna redan från början. Att låta ytterförorterna expandera har naturligtvis drivit upp pendlingsavstånd, restider och även utsläpp från ökad bilism. Och denna trafik kan mycket väl bidra till upplevelsen att det är trångt i stan och att det är mycket folk.
 0
Oskar Nygren (3 December 2012 01:55):
Få men enkla regler. standard bygg/miljökrav. Exploateringsgrad beroende på område (höjd, tomtyta). Samt ett krav på att varje hus ska vara unikt och ritat efter kontexten. Kan man bestämma så? Då borde det i alla fall bli varierat.
 0
Bertil (5 December 2012 23:51):
Måste bli bättre samarbete mellan kommunen och länsstyrelsen

För att strandnära bebyggelse skall kunna utvecklas så bör tillämpningen av länsstyrelsernas överprövningar ses över ordentligt så att det inte blir så att kommunen beviljar strandskyddsdispens för den person som sökt det och sedan får han ett avslag av länsstyrelsen ett par veckor senare, då blir man ju lurad, föst glad och sedan ledsen . Så får det inte gå till. Kommunen och länsstyrelsen måste börja samarbeta bättre. Det är ju som att köpa en vara och sedan så tar de av han varan, utan att få pengarna tillbaka.
 0
Bertil (5 December 2012 23:51):
Det är så här den nya strandskyddslagen fungerar

Kommunerna ska ansvara för strandskyddet och ge dispens Men alla dispenser granskas av länsstyrelsen och över länsstyrelsen granskar Naturvårdsverket och Boverket och en massa friluftsföreningar. Kommunerna vill ju sköta sig och det innebär att det blir mycket svårt att få en dispens av kommunen. Chansen att få dispens beviljad efter alla överprövningar är ungefär 1 %.
 0
Bertil (5 December 2012 23:52):
En kompromiss mellan allemansrätten och strandskyddet

Strandskyddet är en viktig del i bevarandet av allemansrätten men
för att det ska kunna fungera mycket bättre krävs det större
möjligheter till variation och anpassning av dess tillämpning och
utformning. Ett bättre utformat strandskydd gynnar inte minst
glesbygden och dess förutsättningar för att folk inte ska flytta i
från landsbygden. Det är viktigt att bevara attraktionskraften för
att slippa att folk flyttar där i från. Det är bra att vi får
folk som bor och handlar i våra affärer som annars måste stänga
och flytta till större städer vore ju synd.
 0
Bertil (6 December 2012 00:27):
Nya strandskyddslagen har blivit restruktivare

Den nya lagstiftningen och den nya praxisen som kom 2009. Har inneburit en skärpning för de flesta när det gäller byggande inom strandskydd. Förr beslutade kommunerna och endast överklagans ärenden gick vidare till länsstyrelsen och vidare uppåt. Men nu ska alla dispenser vidare till länsstyrelsen. Det betyder att kommunerna har blivit restriktiva i sina bedömningar.
 0
Jan Wiklund (7 December 2012 10:23):
Bertil: Det behövs ett strandskydd som ger allmänheten tillträde till stranden. Men stranden kan gärna bestå av en 10 m bred kaj eller strandgata vilket är förbjudet idag.

Det är absurt att Strömgatan, en attraktiv plats där statsministern bor, är förbjuden att kopiera med förespegling att man måste skydda stränder.
 0
Bertil (30 December 2012 20:37):
Detta borde vara en lag för stugägare!

Det finns flera personer som faktiskt vill att länsstyrelsen ska få större befogenheter att ta bort stängsel ända ned till vattnet för de som har stugor vid vattnet. Använd stängslet ca 5 meter runt stugan istället så att folk kan få gå längs med stranden. Eller åtminstone skyldighet att få sätta upp en grind så att man kan passera obehindrat längs stränderna.

Det borde verkligen bildas en lag som säger att allmänheten ska få gå längst stranden och det ska finnas ett förbud att få sätta upp privat skyltar på bryggor eller vid strandkanten och liknande, det ser så illa ut med en massa förbud. Framför ett öppnare Sverige med mer kompromisser för oss människor som vill gå och vara längst stränderna. Stugägarna får ju inte mindre mark för det. De äger ju sjötomterna lika mycket för det, fast de har endast staket längs sina stugor, det räcker.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.