Utskrift från uppsala.yimby.se
....

En verklig blandstadssatsning

 

Illustration: White Arkitekter

En liten strimma av hopp för Uppsalas utveckling till en tät blandstad har kommit till ytan. Det så kallade Kraftledningsstråket håller på att revideras till Fyrislundsstråket; en stadsdel med 2000 bostäder, kontor, handel, kvartersstad och niovåningshus. Såret mellan Sala backe och Årsta ska läkas med små kvarter, blandade verksamheter och mångfaceterad arkitektur. Det bådar gott för både Sala backes och Årstas framtid.

Kraftledningsstråket var tidigare tänkt som ett bostadsområde med 500 bostäder i stora kvarter med låg exploateringsgrad (se "Programsamråd" i länken ovan). Byggnadsnämnden har nu tänkt om och vill istället se fler bostäder, fler användningsområden och större variation i hushöjderna. För att få en så blandad stadsmiljö som möjligt vill man också dela upp kvarteren i mindre delar och släppa in flera mindre byggare. De stora drakarna kommer alltså att få lite hälsosam konkurrens.


Förslag till ny kvartersstruktur.

Inför utvecklingen av området kommer Fyrislundsgatan att omvandlas till en stadsgata med egna stråk för kollektivtrafiken och fler övergångar. De planskilda korsningarna försvinner, cykelvägar passerar gatan och den nya bebyggelsen ska komma närmare. Omvandlingen är samtidigt ett miljöargument då den väntas leda till mindre genomfartstrafik och en naturligt sänkt hastighet.

När programmet är antaget påbörjas detaljplaneringen i etapper. I programmet ges riktlinjer för hur byggenskapen ska utformas. Olika verksamheter ska tillåtas överlappa varandra både i plan och höjd så att de eventuella byggherrarna blir friare i utformningen av husen. Blandade boendeformer är också önskvärt och kommer sannolikt att beaktas vid marktilldelningen. Det ställer höga krav på Fastighetskontoret som måste kunna hantera flera olika intressenter samtidigt. Även ett bra program kan falla på krånglig praktisk hantering.

 
Alternativa placeringar av affärslokaler och kontor.

Sett ur ett historiskt perspektiv är programmet något av en återgång till de stadsplaner som upprättades på 1800-talet, där infrastrukturen och generella riktlinjer för byggnadsutformningen låg fast, men där de enskilda projekten tilläts variera inom kvarteren. Så kommer förhoppningsvis även Fyrislundsstråket att utvecklas, även om det försvåras av den nitiska detaljplaneprocess som följer. Vi får se hur serviceinriktat Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret kan vara.

Hela programmet kan läsas här.
Gå med i YIMBY Uppsala
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders Norén (24 November 2010 15:11):
Om jag förstår materialet rätt hölls samrådet i februari-mars 2008 och programmet har sedan reviderats och planeras att antas av kommunstyrelsen i december 2010. Se t.ex. Tjänsteskrivelsen på angiven länk (dnr. 2003/20007-1).

Nästa steg blir antagligen utställning.
 0
Eric Thärnström (24 November 2010 15:41):
Det är till och med så att programmet blir helt klart efter kommunstyrelsens antagande... Miss av mig, och inlägget är nu reviderat.

Nu följer fastighetsbildningar och därefter detaljplaneprocesserna (och därefter bygglov) innan något byggs. Det dröjer ett antal år innan något kan förverkligas, men nu finns i alla fall en spelplan med tydliga spelregler att gå efter.
 0
Olle Jansson (24 November 2010 17:15):
Tycker överlag att det är både ett bra, spännande och intressant förslag. Det ger ett konkret helhetsgrepp på ett relativt stort område med ambition för stadsläkning (inte mitt ord) som kan och kanske bör utföras över tid. Positivt att dra upp planer för gatutrum på förhand. Nu gäller det bara att kommunen klarar av att hålla fast vid sin plan och inte falla till föga till punkhus-strösslande.

Sedan finns det säkerligen goda möjligheter att bygga på andra sidan vägen också, när de privata ägarna (som jag förstår det mestadels bostadsrätter) ser och kanske förstår vinsterna med att sälja sina parkeringar och sin impediment-mark till hugade spekulanter.
 0
Jarl H (24 November 2010 20:02):
Det ser spännande och bra ut!!! Riktig stad och inte trist förort. Spontant tror jag att de högre husen passar bäst i norra änden. I kraftledningsstråkets fortsättning söder om Fålhagsleden borde det finnas möjlighet att höja hushöjden ytterligare.

Fast mindre genomfartstrafik och en naturligt sänkt hastighet?

Tja, tror de att man även kan minska trafiken på Tycho Hedens samtidigt på samma sätt så tror jag de är lite naiva. Sänkt hastighet är möjligt, men jag tror inte trafiken kommer minska. Så länge staden växer och brer ut sig kommer inte biltrafiken minska bara för att man sänker hastigheter.

Jag är absolut ingen slentrianbilförare, jag promenerar eller cyklar mycket hellre. Men då jag kör bil i stan (ibland måste jag transportera passagerare eller last), visar färddatorn oftast snitthastigheter på 10 - 20 km/h. Jag har svårt att tro att miljön skulle bli bättre för att jag körde ännu långsammare och stannade ännu oftare. (Bränsleförbrukningen i stan är redan det dubbla jämfört med landsväg...)

Som kuriosa kan jag påpeka att det var 70 km/h på Fyrislundsgatan fram till för ungefär 20 år sedan, liksom på delar av Vaksalagatan, Kungsgatan och Stålgatan!
 0
Niklas (25 November 2010 02:05):
Jättebra! Och nödvändigt. Ska Uppsala bli Sveriges fjärde storstad krävs att de centrala delarna blir större. Skulle nog tippa på att Gävle i dagsläget ligger före Uppsala på den punkten. Iom Fyrislundsgatan så ändras det förhållandet radikalt.
 0
Anders Norén (25 November 2010 11:27):
Niklas: Nja. Det är bara att titta på kedjornas och bankernas placering i Gävle så ser man att koncentrationen till Stortorget är oerhörd och att en lokal utan entré mot Stortorget är B- eller C-läge. Gävles kommersiella centrum har, med hänsyn till de indikatorerna, krympt med åtminstone 50 % de senaste 20 åren. Det räcker med att röra sig ett eller två kvarter bort från Stortorget för att hitta lokaler som stått tomma i åratal. Jämför sedan med Uppsala. Uppsala kommun har dessutom som mål i översiktsplanen att både innerstaden och det kommersiella centrum ska utvidgas - i Gävle finns inga sådana mål utan i kommunens senaste handelsutredning föreslås tvärtom en ökad koncentration av handeln till Stortorget. (Som fördjupning hade det varit intressant att ha tillgång till siffror över handelns omsättningsutveckling i förhållande till köpkraftsutvecklingen de senaste 20 åren, men tyvärr har jag inte det.)

Som jag brukar säga: om Uppsala varit Gävle hade domkyrkan ansetts ligga en bit utanför stan.
 0
Mattias Carlsson (25 November 2010 19:13):
"Fast mindre genomfartstrafik och en naturligt sänkt hastighet? "

Det vore i alla fall en bra början om man hade en väldigt restriktiv parkeringsnorm. Nu har man dock rekommenderat 0,9 p-platser per lägenhet (alla under mark), vilket måste ses som ganska högt i ett så centrumnära läge.

(http:​/​/​kartor.​uppsala.​se/​scripts/​hsrun.​exe/​extwebb/​dyn.​.​\staticweb\diarkdoc\&quitSession=True&FileFormat=.pdf, s.23)

Man vill ha alla boendeparkeringar under mark, vilket är bra då man undviker stora parkeringsytor i området, men som också kommer leda till att kostnaderna för att bygga lägenheterna drivs upp.

Varför inte frångå principen om en miniminorm för parkering och låta byggherrarna själva välja hur många parkeringsplatser de vill bygga? Då får de som vill ha en parkeringsplats betala för det när man köper lägenhet, medan de som vill klara sig utan bil slipper betala för dyra parkeringsgarage. Man skulle till och med kunna sätta en maxnorm på hur många p-platser som får byggas för att undvika för mycket biltrafik i området.
 0
Eric Thärnström (26 November 2010 16:06):
Det här vore ju ett ypperligt tillfälle att frångå parkeringsnormen och låta byggherrarna bestämma. De borde ha bättre koll på behovet hos sina potentiella hyresgäster. Normen är ju ett golv för antalet p-platser, inte en norm i dess rätta bemärkelse. Förbättrade kommunikationer genom kollektivtrafik borde ändra förutsättningarna något vad gäller behovet av biltransporter.

Den stora poängen med Fyrislundsstråket annars är ju förbindelserna mellan Sala Backe och Årsta. Nu blir det dryga dussinet kopplingar som kommer kännas mer inbjudande än det öppna fält som finns där idag.
 0
Alexander Åkerman (30 November 2010 19:33):
Detta ser lovande ut!
 0
Palle_P (7 December 2010 13:43):
Skulle väl vara en vettig tanke att överväga spårväg parallellt med kraftledningsstråket. Blir då förutsättningar för en ringlinje Uppsala C - Vaksalagatan - Gränby och åter via Salabacke/Fålhagen. Denna skulle kunna gå både med- och moturs vid dubbelspårsdrift och ger även utrymme för framtida modifieringar av nätet vid behov (jämför linjerna i Örgryte/Göteborg där ändstationerna Kålltorp och Torp ligger alldeles intill varandra och tillsammans bildar en ring som integrerar ett sammanhängande område).
 0
Eric Thärnström (10 December 2010 14:16):
Finns det någon tredje målpunkt som kan bilda ett tredje hörn i en sådan triangel? Uppsala C är en given knutpunkt och Gränby kan bli det ("Uppsalas andra centrum"), men finns det någon naturlig knutpunkt söder om Kraftledningsstråket? Det skulle höja attraktiviteten i den sträckan.
 0
Jarl H (10 December 2010 20:31):
Tredje målpunkt? Ikea, Bauhaus, Elgiganten etc ligger ju precis där kraftledningsstråket slutar. Mycket folk, stormarknader, bilar, rondeller etc.

Det är nog den delen av Uppsalas utveckling jag tycker sämst om.
 0
Eric Thärnström (12 December 2010 15:17):
Kraftledningsstråket fortsätter egentligen hela vägen fram till IKEA (som finansierade en del av nedgrävningen) så det skulle kunna vara en målpunkt. Hur kan kopplingen till centrum utformas? Ska den gå via Fålhagsleden, Bolandsgatan eller någon annanstans?
 0
Alexander Åkerman (15 December 2010 22:28):
Det skulle vara intressant om man gjorde om Tycho Hedens väg till en stadsgata/boulevard och gjorde något liknande där... (Även om det skulle vara politiskt inkorrekt med tanke på den rådande vurmen om massbilismen)

Men det skulle helt klart öppna för mer liv i de östra delarna av stadskärnan och dessutom läka ett litet sår i staden.
 0
Jimmy G (19 December 2010 18:01):
Ser väldigt intressant ut på skisserna. Svårigheten blir väl kanske att få ett samband med centrala Uppsala, så man uppfattar att Uppsalas centrum växer. Risken är annars att det blir ytterligare ett stadsdelscentrum "utanför stan", som man normalt inte besöker när man ska "in till stan". Här utgör ju villaområden, renodlade bostadsområden och en motorväg en formidabel barriär. Kollektivtrafik av hög kvalitet krävs...

Sen gäller det att förtätning och ny bebyggelse i första hand sker västerut, inte österut. Annars sväljer bebyggelsen snart också den nya förbifarten och så blir man tvungen att bygga ytterligare en E4:a ännu längre österut om 20 år.. Förhoppningsvis sätter bullernormer och andra regler stopp för en sådan utveckling..
 0
Lars Zetterholm (31 December 2010 12:24):
Ett intressant inlägg i dagens UNT:
"En av de viktigaste åtgärderna för att minska brottsligheten och öka tryggheten handlar i stället om den rumsliga utformningen av städer, bostadsområden och byggnader. Det kan exempelvis handla om en mix av bostäder, arbetsplatser och affärslokaler, bra belysning samt naturliga mötesplatser vilket leder till att människor på ett naturligt sätt genom sin närvaro skapar trygghet."
Självklart kan man tycka men intressant är också vilka som undertecknat artikeln. Medvetet fast troligare omedvetet är de Yimbyister eller kanske de är jambyister?... :) se
http:​/​/​www.​unt.​se/​debatt/​otryggare-​att-​vara-​inhagnad-​1.​.​
 0
Eric Thärnström (4 Januari 2011 15:02):
Jane Jacobs var kritisk till gated communities redan på 60-talet. Kul att ett byggbolag äntligen vill ge henne lite bekräftelse.

Vad gäller Elake Måns/UNT:s ledarredaktion kan man fråga sig vilket som är värst. Är det att de inte kan stava eller är de att de inte vågar fråga vad vi tycker om Blåsenhus utan istället klistrar på en egen åsikt? "Professionell journalistisk bearbetning" är tydligen ett väldigt vitt begrepp.
 0
Kristian Högberg (30 Januari 2011 15:28):
Ett bra förslag för utveckling av staden. Det finns dock en del att beakta.
Det kan vara positivt att kommunen äger en stor del av marken som föreslås exploateras då det kan vara enklare att genomföra den vision som är framtagen då. Som markägare har man större möjlighet att påverka utformningen.
Det vore en fördel om man gör en tydligare koppling av gatunätet mellan Sala Backe och Årsta än vad som gjorts i planprogrammet, alltså förlänger de gator som går från Sala Backe så att de fortsätter längre in i Årsta. På så sätt skapar man en bättre genomströmning mellan områdena och eventuellt även längre väster och österut i staden. Det kan dock vara svårt att genomföra utan att riva befintliga byggnader.
Något som kan vara negativt för utvecklingen av verksamheter i bottenvåningar kan vara närheten till Gränby centrum då det finns en risk att denna handelsplats konkurrerar ut eventuella framtida verksamheter i Östra Sala backe. Gränby centrum skulle dock även kunna fungera som ett komplement.
Den åkermark som planeras omvandlas till parkområde bör även bebyggas med en del hus, om möjligt, då denna park, på grund av dess stora yta och perifera läge, förmodligen skulle bli relativt outnyttjad annars.
 0
Jarl (23 Mars 2011 10:16):
Uppdaterat på kommunens hemsida:
http:​/​/​www.​uppsala.​se/​ostrasalabacke
 0
Lars Zetterholm (22 September 2011 17:48):
Ett intressant arbete har startat där kommunen och de åtta företag som utsetts efter en markanvisningstäving under hösten skall börja en serie workshops med studiebesök, etc. för att skapa grundförutsättningar för hur stadsdelen skall utvecklas till en tät blandstad.
Ambitionerna verkar högt satta på flera plan. Det skall bli intressant att se vad som kommer ut av detta.
 0
Oskar Hansson (13 September 2012 18:13):
Om ni vill locka hit mer folk så borde ni verkligen tänka på att bygga FLER höghus i salabacke eftersom att det är så många som redan vill bo här och istället för att folket ska få köa för en lägenhet så bygger ni höghus för alla slags människor och gör satt Sala Backe gör Uppsala trippelt så stort som det inte hade varit utan Uppsalas bästa stadsdel! Fler personer här i Salabacke skadar inte ! Inte mer höghus heller för den delen !!
 0
Olle Jansson (15 September 2012 09:09):
Yimby bygger inget själva, Oskar, men jag får väl tolka det som en mer allmän uppmaning. En förhoppning som i alla fall jag har är att bebyggelsen längst Fyrislundsgatan blir av en sådan omfattning att grönområdena inne i de centrala delarna av Sala Backe kan och bör bevaras för att de faktiskt kommer människor till del och används. De gånger jag passerat igenom - vilket i och för sig inte hänt på ett tag - så har det nästan alltid varit helt öde och övergivet.

Det finns ett användningsområde för stora grönytor inne i städer men då måste tätheten med människor runt omkring vara så pass hög att de inte bara blir öde fält.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.