Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Är du nimby, lille vän?

 
För någon dag sedan gick det i UNT läsa en kort artikel, egentligen ett referat av ett reportage på P4 Uppland, om hur barnen skall få en möjlighet att i högre grad delta och finnas med i det kommunala beslutsfattandet kring våran gemensamma utemiljö.

"Ett första steg är att låta ett hundratal ungdomar göra sin egen k-märkning av kulturmiljöer de tycker är värda att bevara [...] De inbjudna ungdomarna, mellan 13 och 20 år, ska med mobilen ta tre bilder på platser, byggnader eller områden som betyder något för dem personligen, och skicka in dessa."

Det finns givetvis mycket gott att säga om detta initiativ. Barns perspektiv bör och skall tas i beaktande stadsplaneringsfrågor, då detta är frågor som också berör dem. Då barn dessutom ofta används som retoriska slagträn av vuxna ("Won‘t someone please think of the children?") är det bra att barnen även själva får säga vad de tycker om.

Men nog går det att diskutera ramarna för detta projekt? Upplägget, som självfallet styr resultatet, är att barnen skall fotografera saker som de vill bevara. Kunde inte uppgiften istället kunna vara att barnen fick fotografera saker som de vill förändra och förbättra?

Ett andra steg (får vi se ett sådant?) borde således vara att barn med egna ord och bilder fick berätta om platser i deras dagliga liv som de uppfattar som fula, otrygga och tråkiga. För det kan la inte vara så att vi redan bor i de bästa av stadsplanerade världar där alla förändringar endast hotar befintliga värden utan möjligheten att tillföra nya? Det brukar sägas att barnen är vår framtid och nog hoppas vi att den skall bli bättre, om man nu inte är av uppfattningen att miljonprogrammets gångtunnlar under matarleder är värda att bevara, för barnens skull.
Gå med i YIMBY Uppsala
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Eric Thärnström (3 Februari 2010 14:52):
Projektet kan vara konstruktivt så till vida att fler ungdomar engagerar sig för stadsmiljön. Det är viktigt att de underrepresenterade ungdomarna släpps fram i debatten. Men att börja med den mycket konservativa hållningen att inget kan bli bättre och att vi till varje pris måste hitta fler miljöer som måste bevaras är om något oschysst mot ungdomarna. "Nu ska ni skydda de miljöer som vi byggt upp, till varje pris".

Man skulle ha börjat direkt med att fotografera sånt som kan bli bättre. Det handlar inte bara om att peka ut miljöer som inte fungerar; det handlar om att öppna upp för nya konstruktiva förslag. Ge ungdomarna en verklig chans att påverka debatten genom att låta dem skapa något nytt. Det skulle ge bättre vägledning för kommunens stadsplanering.
 0
Alexander Åkerman (3 Februari 2010 17:01):
Jag tycker att det är lite lustig vinkel på projektet... Ungdomar har väl mycket mer att säga om framtiden än om dåtiden... Varför inte låta dem säga någonting om framtiden? Eller bör inte framtiden få fyllas med nya idéer?
 0
Johan Andersson (4 Februari 2010 09:24):
En djärv idé: Varför kan inte Yimby Uppsala driva just det projekt som önskas? Det behöver inte vara så krävande, om man använder webben på rätt sätt. Kontrasten mot kommunens projekt kan bli talande.
 0
Olle Jansson (4 Februari 2010 10:25):
Johan, Yimby i Uppsala är ett litet nätverk med begränsade personalresurser och inflytande. Inte i närheten av Stockholm eller Göteborg (där jag tidigare var aktiv).

Det är dock i grunden en bra idé. Om du är beredd att ta på dig det föga krävande arbetet så kommer vi inte stoppa dig! :)
 0
Eric Thärnström (4 Februari 2010 12:31):
Jag funderade flyktigt i liknande banor förut. Det skulle onekligen vara spännande! Om inte annat en kul grej. Hur skulle man kunna utforma det hela? Vilka är intresserade av att hjälpa till?
 0
Axel H (4 Februari 2010 16:30):
Jag tror att en av poängerna med att låta ungdomar "k-märka" just är att de inte alls har samma preferenser om vad som är bevarandevärt eftersom de i stora delar saknar det historiska perspektivet. Det är något man lär sig i efterhand.

Kul idé att YIMBY frågar ungdomarna själva!
 0
Erik Mohlin (3 Maj 2010 08:51):
Nu drar det igång, följ utvecklingen på http:​/​/​www.​unt.​se/​ungakmarker/​
 0
Anders Norén (11 Maj 2010 12:35):
Projektet uppmärksammas i Arbetarbladet: http:​/​/​arbetarbladet.​se/​kultur/​1.​20​1850​0​-​unga-​k-​marker

Det ska bli intressant att se hur utfallet blir vad beträffar själva deltagandet. Inför framtagandet av Översiktsplan 2025 för Gävle stad så anordnades stadsdelsvisa webbenkäter (som annonserades både per adresserad direktreklam och annonser i tidningarna) där man på en karta fick markera saker som t.ex. "ett fåtal nya bostäder här", "många nya bostäder här", "grönområde som används", "mötesplats som används", "otrygg plats" etc. Deltagandet var tyvärr väldigt litet - presentationen av sammanställningen av svaren pekar nämligen på att det på sin höjd inkom ungefär 10 svar per stadsdel (av ungefär 8 000 invånare) - varför enkätsvaren inte ska tillmätas allt för stor vikt. Jag tror inte att det låga deltagandet bara berodde på ointresse.

Det vore bra om medborgarna kunde delta mer i diskussionen om stadsplaneringen, men frågan är vilken metod som är bäst på att lirka åsikterna ur folk.

Anders
 0
Eric Thärnström (11 Maj 2010 17:37):
När man jobbade med Vision 2030 inför Översiktsplan 2010 använde man sig av väldigt många olika medier under en och samma kampanj. Det fanns en blogg, ett twitterflöde, en serie stadsdelsmöten och en förslagstävling där bästa förslaget fick ett pris. Det var ändå relativt framgångsrikt sett till uppslutningen och renderade en hel del tyckande inför arbetet med översiktsplanen. Problemet är väl att de som kan se mest nytta med utvecklingen är de som också har minst tid. Då måste det finnas goda incitament att delta. Därför är K-märkningstävlingen ett bra initiativ, även om det vrider diskussionen åt fel håll.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.