Utskrift från uppsala.yimby.se
....

UNT om översiktsplanen

 
Tät blandstad? Nej tack, säger UNT. Dagens ledare visar att 60-talets stadsplanering lever vidare i journalistikens medvetande. 50 år av konsekvensbeskrivningar har ännu inte nått fram.

Ledaren tar fram en klassisk paradox hos människors efterfrågan: Ett lugnt boende i ett centralt läge. Sedan den äldre kvartersstrukturen brutits upp för att ge utrymme för "utblickar" och "siktlinjer" har det blivit väldigt svårt att bygga lägenheter med en så kallad "tyst sida", d.v.s. att ljudnivån är under 55 decibel utanför fönstren till hälften av rummen. Med ny forskning som visar på de skadliga effekterna av buller är det inte konstigt att "lugnt boende" är efterfrågat. Med de högre ljudnivåerna i centrum orsakade av biltrafik blir det naturligtvis svårare att bygga bostäder som passar människors behov av lugn och ro.

Problemet är bara att om vi ska bygga i "lugna lägen" (d.v.s. långt från centrums buller) kommer det leda till en ökad utglesning som i sin tur leder till en ökad bilanvändning som leder till ännu högre ljudnivåer i centrum. Medan vi bygger nya bostäder som uppfyller dagens krav kommer de äldre att successivt hamna över kravgränserna. Vi kan efterfråga spårvagnstrafik ut till periferin, spårtrafik som är mycket tystare än bilar, men att bygga en mil nya spår till områden där bilen ändå dominerar är knappast lika effektivt som att bygga en mil nya spår mellan Uppsalas två stadskärnor (glöm inte Gottsunda) som lätt täcker in tusentals resande. Det går att bygga centrala lägenheter som uppfyller dagens bullerkrav, och om vi inte vill göra det värre för de som redan har en bostad måste vi bygga tätare.

Ledaren tar också upp innerstadens expansion i Librobäck och Kungsängen och menar att innerstaden måste expandera. Det är självklart, och där håller vi med. Men innerstaden måste också förtätas ytterligare. Ledaren tar upp bristen på affärsverksamheter i centrum men missar vad det verkligen är brist på: bostäder. Det finns gott om kontor och affärer i centrum men en brist på bostäder vilket gör att centrum upplevs som väldigt otryggt efter arbetstid. Där är kvarteret Torget och Suttung glädjeämnen som tillför mer liv i de centrala delarna. Sen har UNT förstås rätt som pekar på bostadsområdet Kungsängen som fortfarande saknar den funktionsblandning som skulle kunna göra området attraktivt även i framtiden.

Är politikernas kappvändning kring Seminarieparken en ny brytpunkt i stadsplaneringen? Knappast. Det är inget märkvärdigt att opinionen står upp för en fungerande park och en vacker miljö när alternativet är vita putspalats. Kvarteret Torget, Suttung, Alfhem, Blåsenhus och Uppsala Entré visar tydligt att det fortfarande går att förtäta i innerstaden och det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Översiktsplanen visar faktiskt på flera positiva trender för Uppsalas utveckling. Naturligtvis kommer dessa att ifrågasättas men det finns all anledning att stå upp för de trender som faktiskt kan hjälpa Uppsala att bli en levande och hållbar storstad i framtiden.
Gå med i YIMBY Uppsala
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Axel H (5 December 2009 10:06):
När jag läser ledaren slås jag av hur lite substans det är i den. "Vi behöver mer handel i centrum", "det går inte att förtäta innerstaden", "det ställer höga krav på stadsplaneringen" och "det kommer säkert att möta protester. Men det beror helt på hur bebyggelsen görs". Vad jag undrar innerst inne är vad skribenten egentligen har skrivit och kanske framför allt varför? Vad vill skribenten med sin ledare? Den är ju nästan komiskt intetsägande.
 0
Alexander Åkerman (5 December 2009 14:45):
Kan hålla med om att atikeln lämnar vissa frågetecken. Däremot måste jag säga att det borde göras något åt miljön i uppsala. Min magkänsla säger att Buller och ljusföroreningar har ökat på sistone. Att det är svårt att lyssna på mp3 i normal volym i många delar av centrala uppsala märkte jag igår -Trots att man inte går längs en bilväg...

Men buller finns överallt i stan. I Hågadalen, stadsskogen och i andra naturområden hörs buller från de stora trafiklederna. Det man borde göra är att försöka få tystare gator och dämpa alla stora trafikleder så gott det går. Inne i staden bör bullrets förstärkning i form av eko mellan byggnaderna begränsas. Läste om detta projekt nyligen: http:​/​/​www.​mynewsdesk.​com/​se/​view/​pressrelease/​bullerp.​.​

Mycket intressant, dock knappt påbörjat...

Jag kom också på en smart idé att minska ljusföroreningarna. Då gatorna gapar tomma större delen av nätterna borde man drastiskt kunna minska överflödigt ljus genom att sätta rörelsesensorer på gatlysena. Detta kräver ju en annan lysteknik, som inte behöver tio minuter för att börja lysa.

Sen måste det ju finnas något sett att lysa upp Studenternas utan att som nu ge en gigantisk vit ljusfläck på himlen.
 0
Henrik Ottosson (5 December 2009 18:10):
Ledaren kanske just ville rikta uppmärksamheten på att översiktsplanen är ute på remiss utan att ta ställning för något egentligen. Det viktiga nu är ju just att debatten kommer igång, och UNT vill mycket sannolikt se att debatten förs på deras debatt- och insändarsidor. Fast än så länge finns inte en enda debattartikel eller insändare om översiktsplanen (om jag inte missminner mig).
Så fatta tangentbordet och skicka in något till UNT!
 0
Axel H (6 December 2009 13:33):
Ja, det är viktigt att debatten kommer igång. Men jag kan inte säga att ledaren gör något bra jobb för det. Det är ju knappast den enda översiktsplanen som är diffus. Nåväl, som du säger vore det på sin plats att vi från YIMBY gör en insats för debatten. Så mer förslag i översiktsplantråden!
 0
Henrik Ottosson (6 December 2009 18:05):
Kommunen ger information med efterföljande diskussion om översiktsplanen imorgon måndag kl 19:00 - 21:30 på UKK. Jag kan kanske, kanske gå.
Oxå en möjlighet att göra sin röst hörd.
 0
Eric Thärnström (7 December 2009 10:02):
Har vi ett gäng skribenter på gång?

Vi kan nog göra ett bättre jobb än ledaren när det gäller att få igång debatten. Några som är intresserade på att hänga på?

Jag kommer kanske till mötet ikväll, men kan inte lova något.
 0
Eric Thärnström (7 December 2009 10:05):
Som svar på tal finns det också en insändare i UNT om ämnet:
http:​/​/​www2.​unt.​se/​pages/​1,1826,MC=​2-​AV_​ID=​990​970​,0​0​.​h.​.​

Dyk gärna in på deras blogg och diskutera vidare! Det här är viktigt!
 0
Axel H (7 December 2009 12:26):
Jag är intresserad av att hänga på. Hoppas de får lite fart på bloggen!
 0
Axel H (7 December 2009 12:26):
Hänga på att skriva menar jag då. Jag kommer inte kunna närvara på UKK ikväll...
 0
Eric Thärnström (7 December 2009 20:28):
Jag kastade in ett inlägg på deras blogg precis. Alla tjänar på livfulla bloggar.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.