Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Nej Malin Lernfelt, YIMBY är ingen S-förening

 
Att läsa Malin Lernfelts ledare i Göteborgsposten kan vara riktigt underhållande när det kommer till stadsbyggnadsfrågor.

Den senaste tiden har Jan Jörnmark och Fastighetsägarnas artikelstorm kring Plan- och Bygglagen svept över närmare tjugo olika medier (bland annat här). De angriper PBL för att vara alldeles för komplicerad och svårtolkad och eftersöker, liksom Inger Holmqvist (plandirektör i Stockholms län), en haverikommission snarare än en ynka utredning av lagen. De eftersöker, liksom Inger Holmqvist, en lagstiftning som har "transparens, enkelhet och förutsägbarhet". Det är knappast för mycket begärt av en så viktig lag. Men Malin Lernfelt, som representerar en liberal tidning, angrep snarare just denna formulering, vilket är lite förvånande. De flesta andra liberala organisationer brukar annars eftersträva just enkla och förutsägbara lagar.

I dagens ledare i Göteborgsposten ställer sig Malin Lernfelt frågan om YIMBY är en s-förening. Johannes Åsberg, som är drivande bakom YIMBY Göteborg, är en mycket aktiv socialdemokrat och det gör tydligen YIMBY Göteborg till en "testbana för socialdemokraternas stadsplanering". Att YIMBY skulle vara en s-förening gör nog många av våra medlemmar, inklusive mig själv, väldigt förvånade. Bland medlemmarna återfinns bland annat aktiva moderater, centerpartister och miljöpartister som tillsammans med många andra politiska viljor ändå kan enas i stadsbyggnadsfrågor.

Vi är alla överens om att vi måste börja bygga socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara städer i form av tät blandstad. Vi är förenade i viljan att bryta upp mot en föråldrad stadsplanering som lett till segregation och bilberoende. Vi är helt enkelt trötta på att se samma dåliga lösningar om och om igen.

Vi är inte partipolitiskt bundna eftersom de frågor vi driver går över blockgränserna. En långsiktigt hållbar stadsplanering måste sträcka sig utanför mandatperioderna. Därför tar YIMBY inte ställning i ideologiskt laddade frågor, som t.ex. hyresreglering/marknadshyror.

Tanken om att vi är en testbana för stadsplanering är dock korrekt, men den riktar sig inte till ett enskilt parti eller block; den riktar sig till framtiden. Malin Lernfelt erkänner att hon håller med oss i det mesta. Hon är varmt välkommen!

Svar till Malin Lernfelt från:
Johannes Åsberg, YIMBY Göteborg
Anders Gardebring, YIMBY Stockholm
Gå med i YIMBY Uppsala
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.