Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Uppmuntrade i vår närhet, alt: "de(t) närmar sig!"

Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Off-track då det inte rör Sthlm men väldigt på spåret om man blickar framåt sommaren här hemma med....

Video: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Banet-seg-vei-102..

Mer info: http://www.bybanen.no/

Första nya systemet i Norden där en innerstadsspårvägslinje lagts ned (denna 31.12.1965) för att nu återuppstå i identisk sträckning! (-och ännu längre i etapper)

Alltså 2 öppningsdatum för nya/förlängda moderna spårvägslinjer att hålla reda på när ljuset återvänt... -Grattis Bergen! ;-)
Senast ändrad 15 februari 2010 21:09
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Sträckningen må vara gammal, men vagnarna och stationsdesignen ser ut att vara modern och bra.

Jag tror att det blir hela tre förlängda spårvägslinjer som öppnar i sommar i Norden: Stockholm, Bergen och Norrköping.
__________________
Profilbild
Johan Eriksson
342 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Du har helt rätt Rasmus, det är tre spv-öppningar i sommar låt vara att bara två av dem innebär helt ny reguljär och modern trafik. Intressant att notera är att den redan befintliga museilinjen i Bergen redan inspirerat till tre nya förlängningar och som inte är samprojekterade med den nya Bybanen utan kan stå på egna ben som ett möljövänligt och mycket ytsnålt alternativ på de smala gatorna i Sentrum!:

http://www.besporvei.net/pdf_filer/bt_20071107_side38_39.pdf

och: http://www.besporvei.net/pdf_filer/bt_20071109_Trikkens_gjenskomst.pdf

Båda spårvägarna har samma spårvidd och kan i teorin köra på varandras linjer men de har olika trafikuppgifter. "Bybanen" är en lång stomlinje från Sentrum via de sydostliga stadsdelarna och senare förorter för att sluta vid Flygplatsen (när linjen är färdigbyggd), medan museitrikken är betydligt mer "lokal" i innerstan och mestadels på enkelspår med mötesspår.

Bygger man så pass enkelt och i den mindre skalan blir det inte heller lika dyrt och det finns nu gott om exempel globalt där olika storlekar och generationer spårvagnar samtrafikeras och uppskattas för olika kvalitéer. Lissabon och Porto är såna exempel och i Portland USA har man nya mindre ledvagnar på en större slinga i downtown och sedan tvärbaneliknande större ledvagnar på flera förortslinjer för de olika trafikuppgifterna. Kanske även Bergen snart sällar sig till skaran av parallela (men förbundna) nät....

PS Gillar din T-Ringvägen Rasmus ;-)
Senast ändrad 15 februari 2010 21:55
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Norrköping kommer snart skrota sina gammeldags icke-låggolvsvagnar om jag förstår saken rätt. Även Göteborg kommer väl snart göra debut som modern spårvagnsstad (när sista icke-låggolvsvagnen är tagen ur trafik). Jag utgår från att Göteborg skrotar sina gamla vagnar nu när de får leverans av moderna vagnar.

Stockholm är faktiskt den enda spårvägsstaden i Sverige som kör med 100% modern materiel. Bortsett från Lidingös spårvagnar. Lidingö ligger ju inte riktigt i Stockholm, heller...
__________________

Senast ändrad 16 februari 2010 00:25

Uppmuntrade i vår närhet, alt: "de(t) närmar sig!"

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.