Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Låt Lilla Lidngöbron landa i högt läge på Lidingösidan – spårdragning via Lidingö centrum då möjlig

Thomas Lange
5 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: September 2011
Ur samrådsyttrande angående Lilla Lidingöbron, inlämnat till Lidingö stad av Stockholms Spårvägar.

Genom att låta Lilla Lidingöbron angöra Lidingö i ett högt läge kan en förhållandevis enkel omdragning av Lidingöbanan göras från Bodals station via Lidingö Centrum (och Stadshuset) och Torsviks torg, som också är lämpliga lägen för hållplatser. Merkostnaden för en bro med angöring av Lidingö i högt läge torde vara marginell och kunna motiveras utifrån perspektivet att bron ska kunna användas i 120 år enligt Lidingö stads egna utredningar.

Vid en banomdragning (som möjliggörs med en bro i ett högt läge) frigörs den befintliga banvallen från Bodal/Baggeby till brofästet för Gamla Lidingöbron – detta innebär goda möjligheter för exploatering av attraktiva bostäder eller verksamhets­lokaler i tilltalande läge och måttlig skala. Detta blir en betydande pluspost i kalkylen.

Genom att bygga sträckan via Lidingö Centrum kostnadseffektivt med internationellt beprövad teknik kan spårutbyggnaden också bli samhällsekonomiskt lönsam. En omvänd beräknings- och anbudsteknik enligt fransk modell föreslås.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Illustration Robert Hellesen och Hans Lefvert
__________________
En del blir sämre men på ett bättre sätt. Annat blir bättre men på ett sämre sätt.
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Inte alls en dum idé. Lidingö centrum behöver stärkas mha "spårfaktor". Det som är där idag saknar all karaktär av centrum.

Nu tycker jag att det är dumt att tunnelbanan inte förlängs till Lidingö, men även då ser jag ju gärna att lidingöbanan och tunnelbanan får byte vid centrum. Kanske är den möjligheten stängd redan.

Låt Lilla Lidngöbron landa i högt läge på Lidingösidan – spårdragning via Lidingö centrum då möjlig

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.