Utskrift från uppsala.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Private-public partnership-metro i Malmö

Niels Bohr
8 Inlägg
Ort: Århus, Gick med: Juli 2010


Ett litet tanke-experiment! Hongkong-baserade MTR (som förutom sitt ägarskap av Hongkongs metro också står för driften av Stockholms tunnelbana) har som affärskoncept att bygga stora bostads- och affärs-komplex i koppling till tunnelbanestationerna de konstruerar - de garanterar stationens kundunderlag från början, så att säga. Kunde samma koncept drivas i Sverige? Jag har bollat med lite siffror i Malmö.

Malmös mark är till stor del ägd av kommunen. Man kunde tänka sig ett partnerskap där MTR åtar sig att bygga och driva metrolinjer i Malmö i utbyte mot stationsnära mark som de kan exploatera. För Malmö stad blir det "gratis" - de förlorar mark men vinner en kraftigt uppgraderad kollektivtrafik.

Jag tänker mig 4 linjer i olika utförande.
Lila linjen är en metrolinje i Köpenhamnskt utförande(förarlös, små vagnar, hög frekvens). De centrala delarna konstrueras under gator enligt cut&cover-metod, medan de perifera (söder om John Ericssons väg) anläggs i högbana. Högbanan slutar söder om Emporia.

Gröna linjen är snarlik den ovanstående. Från Potatisåkern till Annelund är den underjordisk (cut&cover fram till Dammfri och därefter tunnelborrad). Efter Annelund går även denna i högbana genom ett kraftigt ombyggt Rosengård. Högbanan övergår till avskärmade markspår vid Yttre Ringvägen, och fortsätter så hela vägen till Klågerup.

Röda linjen påminner mer om S-tåg och har förare. Denna linje startar i Malmö C övre och kör längs Kontinentalbanan. Efter Fosie fortsätter vartannat tåg på nya markspår längs E22:an till Vellinge och vartannat till Hyllie(evt. på nya spår inklämda i Ringvägen för att inte konkurrera med andra tåg).

Blå linjen liknar den ovanstående. På upprustade spår kör tät trafik mellan Malmö C övre och Lomma.

Genom att jämföra metrosystemet med en karta över Malmö stads ägor, kan man peka ut stationsnära områden som kan "doneras" till MTR(se länken nederst).

56 hektar ägs direkt av kommunen, och 23 är uthyrda av kommunen under så kallad tomträtt. Om man förutsätter att kommunen har möjlighet att "ge bort" alla dessa områden, och att MTR bygger lägenheter med hög exploateringsgrad(500%) på dessa områden, kan man ställa upp följande ekvation:

~800,000 m2(tomtyta som ges till MTR)*5(exploateringstal)=4,000,000 m2.

4,000,000*26,000(snittkostnad för att producera en m2 lägenhet i Malmö exklusive markpris)=104 miljarder

4,000,000*32,000(höftning på vad man kan få betala för att köpa en m2 nyproducerad lägenhet i Malmö)=128 miljarder

128-104=24 miljarder. Slutsats: Ifall MTR kan bygga metrosystemet för t.ex. 20 miljarder(Köpenhamns metro, som är lite mindre, kostade 18 miljarder SEK), får de en ren vinst på 4 miljarder, plus att de får kontrakt på att driva själva systemet. MTR hade i 2012 en omsättning på ca 300 miljarder kronor.

Finns säkert en massa brister och orealistiska delar i mina tankar som jag själv inte uppmärksammat, men tänkte i alla fall dela med mig!

En detaljerad skiss på linjer och tomter kan ses här:
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zvS39v..
Senast ändrad 10 september 2014 17:17
Anders Norén
408 Inlägg
Ort: Olika, Gick med: Juni 2009
Utan att ha något att säga om själva realismen i idén så är det faktiskt så metron i Köpenhamn är finansierad. Metroselskapet exploaterar marken runt stationerna på Amager.
__________________
Bara för att jag har en användare här innebär det inte att jag per automatik vill betraktas som medlem i, och sympatisör med, nätverket Yimby.
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Poängen med såna här PPP-lösningar är annars att man gör ungefär som Enron. Dvs man behöver inte bokföra garanterade utgifter i framtiden som en skuld, och kan på så sätt få bokslutet att se snyggare ut än det är.

En offentlig myndighet får alltid lägre låneränta än ett bolag. Alltså borde det vara bättre att kommunen tar lånet direkt. Men då synsk skulden i bokslutet. Tar bolaget lånet syns det inte, man har bara dragit på sig ett kontrakt som genererar utgifter i all evighet.

Det var detta faktum som gjorde att den konservativa regimen i UK beslöt att sluta upp med såna här avtal.

Enrons VD fick fängelse för påhittet. Det borde politiker också få.
Senast ändrad 11 september 2014 14:34
Niels Bohr
8 Inlägg
Ort: Århus, Gick med: Juli 2010
Okej, visar sig att jag inte var så klar över vad PPP egentligen betyder! Tanken var ju inte att det skulle vara något fuffens med upplägget - det skulle vara ett straight-forward kontrakt som säger att en privat aktör åtar sig att bygga en metro-linje och som "betalning" får mark som de får några förmånliga byggvilkor på (hög tillåten exploateringsgrad). Kanske jag borde ändra titeln?
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
PPP har använts just i betydelsen att ett företag används mer eller mindre som bulvan vid lån och tar betalt för detta.

Men byta byggrätter är förmodligen helt juste och har gjorts många gånger såvitt jag minns. Det drabbar ju inte kommunens (eller statens) budget i framtiden på samma sätt som regelrätt PPP.

Sen får man förstås som alltid fråga sig om det är något man verkligen vill ha byggt. Eller om det blir förhandlingsplanering av det, dvs företaget tvingar igenom förändringar av stadsplanen som kanske inte är så bra sett ur helhetens synvinkel.

Det här är ju problemet med all planering av det slag som är gängse idag. Dvs planerna är så in i detalj bestämda att det blir kaos om något ändras. Detta till skillnad mot artonhundratalets planeringsmodell där det fanns oändlig flexibilitet i kvartersanvändningen men kvarteren i sig var rigitt fastlåsta. Den sortens planering skulle nog ha varit perfekt för den sortens projekt du är ute efter...
Senast ändrad 12 september 2014 11:13

 > Infrastruktur
Private-public partnership-metro i Malmö

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.