Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Återanvändning av gamla spår i Uppsala

Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Det finns en hel del gamla järnvägsspår i centrala Uppsala, framför allt i Boländerna och Kungsängen. Enkelspår, oftast, men de kan ju användas för det. Sträckningen som går från Centralstationen och går in på Kungsängsesplanaden kan man gott förlänga över ån och sedan förgrena med en gren upp för backen till Dag Hammarskjölds väg och en annan söderut mot Ulleråker och Ultuna.

Spåren genom Boländerna kan så småningom ge sträckningar ut till Fyrislund, med en massa arbetsplatser. En inte helt dum stomlinje, egentligen.

Finns det några andra dolda spår någonstans?
Senast ändrad 18 juli 2012 23:23
David Magnusson
37 Inlägg
Ort: Lund, Gick med: Februari 2009
Förr i världen gick ett smalspår igenom Strandbodkilen ner till Fyrisån. Utöver det har det funnits industribanor till gamla tegelbruk som legat runtom och så Uppsala-Enköpings järnväg som fanns kvar till 1980 och nu är gång/cykelbana.


1952 års lantmäterikarta över Uppsala:
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&documentAccessCode=RAK_%3ARAK_J133-11I7a54

Spåret genom Boländerna är ingen dum idé men annars får man nog se till att bygga upp ett (duo)spårnät från grunden =)
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Det jag tänkte med enkelspåren var att man skulle lägga till ett nytt bredvid, så att det blir dubbelspårigt. Om det får plats, vill säga.

Dessa gamla spår finns väl inte kvar?
David Magnusson
37 Inlägg
Ort: Lund, Gick med: Februari 2009
Är helt för en sådan bana även om den nog ligger rätt långt in i tiden. Åtminstone de nuvarande detaljplanerna verkar mest gå ut på att planera in identitetslösa villaområden i Sävja.

Uppsala är en gammal järnvägsknut och det är väl inte helt orimligt att tänka sig att Lännabanan finge bli en riktig snabbspårs/spårvägslinje. Kunde kanske kunna förlängas till Norrtälje eller varför inte en avgrening mot Kårsta för att förenkla för alla som vill resa mellan nordöstra Stockholm och Uppsala? Istället för att som idag byta inne i Stockholm eller åka buss till Märsta och byta.


Enköpingsbanan finns det planer på att lägga in ett kommunalt reservat för med sträckning vid Stenhagen, men den linjen ligger nog tyvärr minst trettio år in i tiden.
Axel H
79 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: April 2009
Just i Boländerna verkar det ju (peppar, peppar) kunna bli spårbilar inom en överskådlig framtid. Det tror jag är det ultimata transportmedlet i ett industriområde med handel. Väldigt få kommer att klaga på intrånget dessutom.

Kom precis över den här rapporten:
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Extern..

Låter väldigt intressant tycker jag, men är tveksam till om det är ett bra system för hela staden...

Som motvikt kan jag rekomendera:
www.vti.se/3381.epibrw

Om ni inte redan läst dessa.

Vill passa på att tacka, såhär i första inlägget.
Tack för att ni startade en YIMBY uppsala. Det behövs!
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Välkommen, Axel! Vi är naturligtvis glada över att du hittat hit!

Spårtaxi har inte samma stordriftsfördelar som spårvagn eller buss, men i ljuset av dina argument förefaller det ju som att spårtaxi faktiskt skulle vara något just för Boländerna. Jag är ändå lite intresserad av att se ett fungerande spårtaxisystem i verkligheten. Det finns testbanor på väldigt många håll, men ett riktigt system som kan utvärderas vore egentligen inte fel. Debatten kring spårtaxisystem är väldigt infekterad, och jag är väldigt skeptisk men jag vill ändå vara pragmatisk och se ett praktiskt system.

Lännakatten kan gott bli uppgraderad och permanentad. En kontinuerlig pendeltågslinje är väl det minsta man kan begära i.o.m. utbyggnadsplanerna för Marielund.

Enköpingsbanan borde redan vara byggd, men Uppsala är ju långbänkarnas stad.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Jag skissade på ett par spårvagnslösningar genom staden. De är kanske inte främst tänkta för persontransporter och därför går de ut i industriområdena.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Den lila linjen är gamla Uppsala - Enköpingsbanan som nämndes tidigare.

Jag tror faktiskt på sträckningen Centrum - Kungsängen - Ulleråker - Ultuna - Gottsunda som en linje som täcker in både bostäder och arbetsplatser, och kan bli en bra pendlingslinje. Dessutom knyter den ihop Centrum med Gottsunda, vilket Gottsunda kan vara i behov av, och det skapar också en direkt koppling mellan Ultuna (med arbetsplatser och utvecklingsindustri) och Gottsunda (med bostäder och kommers). Sträckningen blir på runt 7-8 kilometer.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Här en liten nederländsk idé om att transportera varor inom städerna med spårvagn. Ett system som kanske skulle funka för varuleveranser t.ex. till Gottsunda Centrum (därav den lilla avstickaren på min bild) eller för att frakta varor till Ultuna som inte är alltför skrymmande.
Axel H
79 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: April 2009
Finns det några reella planer på att göra Lännakatten till pendellinje? Det skulle ju kunna funka tycker man. I kommunens prognos tror de att det kommer att bo drygt 8000 i det sk Almungeområdet. Lägger man dessutom till att man kan göra ett stopp inne stan, tex vid Årsta där det finns både bostäder och versamheter, så borde man väl kunna få upp någon slags kundunderlag?
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Det har diskuterats många gånger, och brukar komma upp titt som tätt när man pratar om spår. När Uppsala Entré var på tapeten tryckte oppositionen på att Lennakatten ska kunna göras om till pendeltåg. Jag tycker att det är en bra idé, eftersom spåret redan ligger där. Man kan kanske utvidga spåret ytterligare i framtiden.

Om Marielund byggs ut vore det inte fel med reguljär trafik på den här sträckan. Det skulle avlasta bilvägarna ordentligt eftersom resenärerna skulle komma hela vägen in till Resecentrum. Jag är inte så positiv till utbyggnaden i Marielund eftersom den ökar bilberoendet, men samtidigt finns det en efterfrågan på den typen av bostäder. Med fler boende blir det mer lönsamt att starta reguljär spårtrafik och då kan bilberoendet (även för de som redan bor där) minska. Jag skulle nästan vilja villkora utbyggnaden mot att spårtrafiken tas upp igen.
Carl Mohlin
4 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: November 2009
Högst prioriterat bör vara att snarast införa signalprioritering för regional- och stadsbussar för att öka framkomligheten i centrala Uppsala. Det skulle främst öka punktligheten och sannolikt även minska restiden.

Därefter bör det beslutas vilka två eller tre spårvägslinjer som först ska byggas. En lämplig sträcka kan vara Gränby C-Vaksalagatan-Resecentrum-Bäverns gränd-Akademiska sjukhuset. En annan lämplig sträcka kan vara Flogsta-Luthagsesplanaden-Ekonomikum-Polishuset-Kungsgatan-Resecentrum.

Spårtaxi ser jag som en flumidé som applåderas av högeralliansen då den genom att befinna sig ovanför markplan inte är i vägen för för den så högt aktade biltrafiken. Hur många kommer släpa hem sin nyinköpta tv eller bokhylla från Boländerna mha spårtaxi?

Märkligt att högeralliansen i Uppsala inte satsar på spårväg till skillnad mot högeralliansen i Stockholm som både bygger ut Tvärbanan och bygger Spårväg city.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Det är annars ganska beklagligt att Miljöpartiet känner sig så tvungna att driva på för spårtaxi. Det gör att de viktiga satsningarna på stombusslinjer och därefter spårvagnar kommer i skymundan. Att moderaterna sen inte verkar vidare intresserade av spår överhuvudtaget är... illa. De har, liksom Centerpartiet, mycket att lära av sina kollegor i Stockholm.
David Magnusson
37 Inlägg
Ort: Lund, Gick med: Februari 2009
Ett stråk som borde vara optimalt för spårtrafik är S:t Olofsgatan. Banverket och kommunen har kommit överens om att den kommande tunneln skall anpassas för spårtrafik. Som betydelse som bilväg är den rätt överflödig, både Luthagsleden och Vaksalagatan finns som alternativ ifall denna väg skulle slås igen för biltrafik. Här kanske man kan använda tunneln för spårtrafik/busstrafik/taxi och leda spårtrafik under järnvägen till Vaksalagatan genom Storgatan?
Carl Mohlin
4 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: November 2009
Eric Thärnström skrev:

Det är annars ganska beklagligt att Miljöpartiet känner sig så tvungna att driva på för spårtaxi. Det gör att de viktiga satsningarna på stombusslinjer och därefter spårvagnar kommer i skymundan. Att moderaterna sen inte verkar vidare intresserade av spår överhuvudtaget är... illa. De har, liksom Centerpartiet, mycket att lära av sina kollegor i Stockholm.


Nu ändrade sig ju Miljöpartiet i januari vilket innebär att oppositionen och Kd är för spårväg. Eller om man så vill, det står 4-3 i partier för resp. emot spårväg.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Det är mycket positivt att totalt fyra partier nu är för spårvagn. Samtidigt har de ingen majoritet i antalet mandat. När ska Folkpartiet och Centerpartiet vakna i frågan? Det är dock positivt att debatten verkligen kommit igång. Då förbättras opinionsläget. Man kan bara hoppas på att soffliggarna (M) vaknar tids nog.

Återanvändning av gamla spår i Uppsala

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.