Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Sluta använda barnen som mänsklig sköld!

 

Idag har det kommit in en insändare i Upsala Nya Tidning skriven av Felicia Fritzson, klass 3B. Hon beskriver djurlivet kring Seminarieparken och dess rekreativa värden för Musikskolan och kringboende. Hon uppmanar också fler att skriva insändare för att stoppa höghusbebyggelsen i parken. Hon avslutar retoriskt med "Bygg någon annanstans eller bygg inte alls!". En välskriven insändare men det är något som inte stämmer.

Sedan det blev känt att NCC kommer gå vidare med sina planer för Seminarieparken har det kommit en strid ström av insändare undertecknade av elever vid Musikskolan i den gamla Seminariebyggnaden. Inget fel i sig; de har minst lika stor rätt att yttra sig som vi övriga. Men är det verkligen Felicia Fritzson som yttrar sig? Eller står det någon annan bakom? I Fritzsons insändare finns en rad klassiska nimbyistiska grepp. En sentimental beskrivning av djurlivet och barnens lek i parken ställs mot byggarnas vilja att krossa och förgöra."Bygg någon annanstans eller inte alls" är nimbyismens mantra. Men som 9-åring borde det tvärtom ligga i Fritzsons intresse att det byggs mer så att hon kan flytta hemifrån om tio år, eller i vart fall inom tjugo år. Ansvarstagande föräldrar borde ha det i åtanke.

"Won't somebody PLEASE think of the children!" är ett vanligt grepp i en debatt när argumenten börjar ta slut. Det är fredligare än våld, men det kan ändå få stora konsekvenser. I fallet Seminarieparken verkar det som att Musikskolan för fram sina elever som en sorts mänsklig sköld i debatten för att förhindra byggprojektet. Man väljer alltså bort möjligheten att argumentera sakligt och för istället fram känsloargument för att vispa upp opinionen. Det är inte att tänka på barnens bästa.

Det finns klara sakliga argument mot att bebygga Seminarieparken så som föreslagits. Det strider t.ex. mot PBL genom att det inte främjar en användning av marken på ett sätt som bäst tar tillvara på våra begränsade resurser (det finns en hårdgjord yta precis intill). Det främjar inte en god stadsmiljö (infrastrukturen blir väldigt bilorienterad). Det tar heller inte hänsyn till platsens estetiska värden (nyfunkis...). Det finns i vart fall tillräckligt starka argument mot bebyggelsen för att inte barnen ska bli inblandade (här är ett argument till).

Undertecknad kan ha fel. Fritzson med flera kan ha tillskansat sig tillräckligt med kunskap för att själva kunna ta ställning i frågan på ett väl underbyggt sätt. Då håller vi alltså på att få en ny generation nimbyister. Förhoppningsvis är så inte fallet. Förhoppningsvis får vi istället en ny generation som förstår att det måste byggas mer någonstans för att fler ska få någonstans att bo. Då återstår ett problem: att nimbyisterna använder barnen som sitt främsta vapen.

Gå med i YIMBY Uppsala
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Alexander Åkerman (13 Juni 2011 21:01):
Tror att det kan vara många barn på skolan som motsätter sig det planerade bygget. Men de två insändare jag sett från skolelever i tidningen känns lite misstänkta. Givetvis har Felicia i klass 3b fått hjälp att stava och skicka in. Men frågan är om hon inte fått hjälp i hur hon formulerar sig också...

Tyvärr tror jag inte att det går att bygga en attraktiv stad utan att "köra över" människor - i detta fall ett barn. Så länge man gör det på ett schyst sätt tycker jag det är OK. Med schyst menar jag att man inte tar ifrån viktiga värden i miljön. I detta fall kan en omvandling betyda att Behålla och utveckla en attraktiv park + införa nya värden och dessutom öppna dessa värden för fler människor.

Det kommer ju fortfarande vara en av Uppsalas mest attraktiva stadsdelar - troligen ännu mer attraktivt än idag...
 0
Jimmy (14 Juni 2011 00:02):
Jag tror inte det är skrivet av en tredjeklassare, åtminstone inte utan tung redigering av någon lärare eller förälder. Antagligen har de också ”förberett” barnen genom att berätta allt hemskt som de dumma byggbolagen vill göra. Barn är väldigt mottagliga för vad vuxna säger.

Fotbollsplanen borde de få ha kvar, och med fler grannar i området blir det dessutom fler kompisar att spela med, och det finns underlag för att bygga ut med ännu fler möjligheter till aktiviteter. Barn är också väldigt sociala.

Men jag tror det är bättre om rådjuren och hararna håller till på andra sidan Bärbyleden. De lär bli ganska skrämda när 500 elever spelar fotboll, och då riskerar de att springa upp på järnvägsspåret eller någon av de tunga trafiklederna som ramar in området, där de både kan skada sig själva och ställa till med en olycka.

Jag tror känsloargument kan vara relevanta, så länge de blandas med lite sunt förnuft. Hur man upplever en stad eller en plats bygger väldigt mycket på känslor. Tyvärr verkar människan per automatik motsätta sig förändring, vilket kanske inte är så konstigt ur ett evolutionärt perspektiv - då vi levde en mycket farligare tillvaro övergav man kanske inte gärna något som gav en känsla trygghet och stabilitet.

Förmodligen kommer Felicia och hennes klasskamrater ändra åsikt när de som tonåringar börjar fundera på att flytta hemifrån. Då upptäcker de vad kötiderna och priserna ligger på som ett resultat av att knappt några nya projekt kunnat påbörjas p.g.a alla överklaganden.
 0
Jarl (15 Juni 2011 08:34):
Jag tycker att eleverna och deras föräldrar kan börja med att fråga rektorn/skolledningen hur mycket skolgård de hyr.
 0
Niklas Öhrström (15 Juni 2011 13:14):
För barnens skulle bör man bygga ordentligt så de slipper gå bostadslösa den dagen de flyttar hemifrån.
 0
Gluff (26 Juni 2011 17:47):
Kanske ryggmärgsreagerar folk av oro för estetiskt problematiska byggen. I så fall är det väl möjligvis planprocessen som felar.
 0
Niklas Öhrström (27 Juni 2011 18:35):
@Gluff:
Menar du att man istället borde införa omvänd planprocess?
 0
Johan Cejie (29 September 2011 11:03):
Sverige har skrivit på barnkonventionen, och det finns en ganska bred samsyn om att barnens synpunkter ska respekteras. Uppsala kommun har bestämt att barnperspektivet SKA beaktas i all fysisk planering. Frågan är HUR man gör det.

Jag tror det är ganska självklart att ett barn föredrar park framför hus. Ett barn tänker inte i generationer framåt. I just det här fallet KAN det ju vara så att barnet verkligen ville säga något och den vuxne hjälpte till med formuleringar. Är det i så fall fel? Om det är fel - hur tar vi då barnens synpunkter på allvar?
 0
Alexander Åkerman (29 September 2011 12:00):
@johan: Jovisst är det som du säger. Att ta in barnens synpunkter kan vara väldigt svårt då de till stor del kan manipuleras av den som ställer frågan...

Om frågeställningen är ja/nej till att man bygger 100 lgh på deras skolgård så tror jag att de flesta barn är emot...

Om frågeställningen är aningen mer komplex genom att peka ut exakt hur förrändringen ska ske kanske fler är för, men samtidigt kanske det blir för komplicerat...
 0
Simon Åslund (30 Maj 2012 15:33):
Nimby är ett väldigt bra synsätt, det är ett synsätt som bygger på att man fått för mycket av någonting. Varför inte istället titta på de platser där de flesta säger YIMBY?
Åk till Ludvika, Grängesberg, Hagfors, Avesta, Marmaverken, Hallstavik, Trollhättan. Där säger majoriteten YIMBY, De längtar efter nya verksamheter och med dem följande arbetstillfällen och nya grannar. Men deras Ja tack bryr ni er inte om, istället ska ni pracka på oss som har fått alldeles tillräckligt av nya verksamheter och nya grannar ännu mer av något som redan står oss upp i halsen.
 0
Niklas Öhrström (4 Juni 2012 22:55):
Simon Åslund:
Du har fått en del om bakfoten. NIMBY är ett synsätt där man av högst personliga skäl säger nej till något som kommer gagna samhället i stort.

I många fall säger Nimbyn nej till något som egentligen skulle gagna denne men i tron att det inte skulle.
 0
Simon Åslund (5 Juni 2012 19:01):
Så, vi som av högst personliga skäl säger nej till något som inte gagnar samhället, eller som skulle gagna samhället minst lika väl på annan plats är alltså i själva verket era bundsförvanter. Låter bra. Nu när det är klarlagt, vad gör ni för att stoppa exploateringen av Seminarieparken och inte minst exploateringen av fälten i och kring artillerigärdet?
 0
Felicia Fritzson (4 Maj 2016 07:12):
Hej! (Hittade den här sidan och såg mitt namn) Ville bara informera om att jag fortfarande står för mina åsikter. Taco hej.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.