Utskrift från uppsala.yimby.se
....

Uppsala Entré: Ett nytt ansikte

 

Illustration: Svendborg Architects

I dagarna klubbades detaljplanen för bostäderna närmast Resecentrum igenom. Återigen får Johnny Svendborg forma en central del av Uppsala, med sju punkthus i Resecentrums direkta närhet. Ett litet båghus i söder, ritat av White, fyller ut tomten ner till Strandbodkilen. Det är i grunden ett bostadsområde med runt 100 bostadsrätter (Skanska) och 68 hyreslägenheter (Uppsalahem) där bottenplanen ut mot Stationsgatan ger plats för affärer och kontor. Frodeparken, som ligger "bakom" husen, får en fortsättning genom området i form av en gräsvall som växer över affärerna. Från Frodeparken kommer trafiken på Stationsgatan knappt att märkas.

Självklart kom det protester, inte minst från grannarna. Husen "passar inte in" med den rådande 1920-talsarkitekturen i området. De är dessutom för höga (upp till sex våningar). En kommentar som kan uppfattas som nedlåtande är "experimentbygge". Egentligen: har det sagts något negativt? Ja, husen är högre än de som står närmast men det är bara en positiv trend, och det bidrar till husens intryck. Hade man lagt på två våningar så hade man fått 40% fler lägenheter, något som alla våra bostadssökande inte hade tackat nej till. Ja, husen har en annan arkitektur än de närmaste husen, men den återfinns bara ett par kvarter bort i Musikens Hus. Kontrasten mellan 1920-tal och 2000-tal ger uppsalaborna en möjlighet att jämföra de olika epokerna och se vad som hänt på 80 år. Ja, området är ett experimentbygge men det är väl tur att någon vågar satsa på nya fasaduttryck, husformer och solceller. Hur ska utvecklingen annars föras framåt? Vi tackar grannarna för att de belyst områdets alla fördelar!


Illustration: Svendborg Architects

Vad är det här för projekt egentligen? Svendborgs hus är i grunden sju punkthus, men det är inget negativt i sig. De står på enplanssocklar med butiker i bottenplanen och parkeringsplatserna har gömts i garage under marken. Från Stationsgatan sett får området ändå en relativt urban prägel, vilket är lysande. Från Frodeparken sett omvandlas dock området direkt till hus-i-park och här uppstår ett problem: Var får man vara? Är gräsytorna mellan husen till för allmänheten, eller enbart de som bor där? Förvirringen gör att ytorna varken kommer uppfattas som offentliga eller privata, så länge inget lockar upp allmänheten på dem.


Illustration: White Arkitekter

Ett annat bekymmer är buller. Banverket vill helst inte ha husen där med bullerrisk för de boende. Bullerkravet i området är att hälften av alla rum i en lägenhet ska vara mot tyst sida. Det kan bli väldigt svårt att få till, inte minst för lägenheterna med tre sidor ut mot spårområdet. I White's båghus har man gjort en spontan öppning för att släppa in lite solljus, men också hittat ett kryphål för buller från rondellen vid Strandbodgatan. I en sluten kvartersform får alla lägenheter med rum mot innergården automatiskt en tyst sida. Man kan förstås undra över rimligheten i att ha ett bullerkrav på fasadens utsida när man ändå vistas på insidan.

Området har dock sin självklara fördel: sin arkitektur. Ett bostadsområde med den här profilen har aldrig byggts i Uppsala, och tillhör inte vanligheterna i övriga landet heller. De levande fasaderna med integrerad solcellsteknik (förhoppningsvis) visar att man verkligen vill. Att det här är den nya standarden är kanske inte något att hoppas på, men det flyttar i alla fall fram gränserna. Svendborgs hus är extraordinära och det bästa är att de smittar av sig, om än blygsamt, på hyreslägenheterna i båghuset. Det är inte lika häftigt, men det är i alla fall inte nyfunkis. Att området ändå får ett arkitektoniskt lyft (Sivia Torg ligger annars i närheten) är väldigt positivt.

Området är definitivt inte tätt. Det hade kunnat bli mer strukturerat och högre. Men arkitekturen gör fortfarande det här området till en framgång, speciellt då det klubbats igenom. Det är bara att gratulera!

Detaljplanens kartor och beskrivningar finns här.
Gå med i YIMBY Uppsala
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Amanda (27 Juni 2009 04:09):
Snygga bilder
 0
Scribo (27 Juni 2009 08:44):
Onekligen spännande… Jag har en klar åsikt angående glashus och anser att det är ett fattighetstecken att någon inte klarar av att rita spännande fasader utan att ta till glasytor i sin strävan att verka ”modern”. http:​/​/​www.​scribo.​se/​sluta-​bygga-​glashus

Nu ser det ut som man sätter något camouflage- eller bladmönster på fasaderna vilket kan både bära och brista. Jag har svårt att utifrån bilderna avgöra hur det verkligen blir så jag avsaktar med att vara allt för kritisk. Däremot bugar jag djupt för affärslokalerna i bottenplanet. Jag hoppas man tar vara på solläget och verkligen försöker få det till ett nytt vandringstråk för shoppare och kafégäster.

Jag helt överens med dig Erik att man skall passa på att ta ut svängarna på platsen. Jag hoppas dessutom att man flyttar det gamla perrongtaket från spår 0 till lennakattens station vilket skulle skapa ännu mera kontraster mot det nya. Fast det är bara för att jag vill slippa lennakattens gräsliga stationshus som liknar en myresjövilla från 80-talet. Den tillför inget till platsen.
 0
Peter Sörensen (27 Juni 2009 13:39):
Hoppsan. Hade det här området debatterats på YIMBY Göteborg eller Stockholm hade det sågats jäms med fotknölarna. Jag ser sönderbruten stadsmiljö av sämsta förortsmärke. Betong, glas och disharmoniska och meningslösa mellanrum. Det här har vi sett så många gånger förr och det har ALDRIG blivit lyckat.

Och apropå glas (där jag helt delar Scribos åsikt). Varför bygger man då fasader i glas i så stor utsträckning idag? För att det är det absolut billigaste sättet att bygga idag. Långt billigare än att bygga en traditionell fasad. That´s why. Pengarna styr. Inget annat.
 0
Eric Thärnström (27 Juni 2009 17:52):
Peter Sörensen
I en bloggpost av Johannes Lilleberg på YIMBY Stockholm jämförs hus-i-park med hus-i-parkeringsplats.
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​9/​0​6/​fran-​hus-​i-​park-​till-​hus-​_​.​.​
Där konstateras att hus-i-park förvisso inte är vidare tätt, men att många ser det som ett trivsamt sätt att bo. Hus-i-parkeringsplats däremot (som jag tror att du egentligen tänker på) har väldigt stora parkeringsfält som separerar bebyggelsen. Uppsala Entré gömmer sina parkeringsplatser i garage istället.

Ett annat bekymmer med förortsbebyggelse är funktionsseparering. Men i det här området finns affärslokaler i alla bottenplan. En kontorsfastighet byggs precis intill, och området erbjuder både bostadsrätter och hyresrätter.

Området är långt ifrån perfekt, men det har vissa fördelar som visar på en bättre utveckling. Vi får inte tillbaka de önskvärda slutna kvarteren och de välformade gaturummen. Vi får heller inte vidare täthet eller höjd. Men vi får funktionsblandning, ny arkitektur och undangömda parkeringsplatser. Alltid något.
 0
Teoretisk Mustasch (29 Juni 2009 15:08):
Franskt 60-tal? Alla som älskar städer borde gråta över det här projektet. Peter Sörensen uttrycker det bra.

Jag bor i Stockholm nu så jag slipper ju se skiten. De som säger att det inte passar ihop med 1920-talshusen har rätt. Den här delen av Uppsala har potential att bli vad som lite slagsordsklatschigt kan kallas "en levande stadsmiljö". Den nya bebyggelsen kan följa den grundläggande stadsbild med dragning av gator som 20-talshusen har satt. Sedan kan man utforma husen på ett spännande sätt. Förslagsvis... ja, förslagsvis nästan hur som helst utom som glaslådor.
 0
Peter Sörensen (29 Juni 2009 16:11):
Eric @ Jag beundrar din positivitet här. Samtidigt är det något väldigt sorgligt över det sätt du beskriver den känslan - vi fick ju i alla fall ny arkitektur, offentliga bottenvåningar och inbyggda parkeringshus.


Det kräver så mycket mer förutsättningar än så för att levande stadsliv ska uppstå. Kom igen nu. Det vet du också.

Möjligen kan här uppstå levande förortsliv. Som i Rinkeby och Rosengård där cykelförråd och lägenheter konverterats till närbutiker, cykelverkstäder mm. Stad kommer detta aldrig att bli. Och stadsliv kommer aldrig att uppstå.

Det tror jag är alldeles uppenbart för de allra flesta som ser de här bedrövliga bilderna. Fy bubblan.

Det är rätt att försöka var positiv. Och att uppmuntra tecken till förändring. Men saker och ting måste kallas vid sina rätta namn. Det här är inte stadsmiljö hur positivt jag än försöker att se på det. Det är gammal unken förortsarkitektur om än i nya kläder och på förggranna skisser. Och det är dåligt, dåligt, dåligt.

Snus är snus, om än i gyllene dosor.
 0
Johannes Hulter (30 Juni 2009 13:18):
Min första reaktion var liknande Peters. Hade svårt att se skillnaden på det här och de knäckta husen över E18 - http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​4/​mer-​forort-​i-​fororten_​520​.​.​.​

Men tittar man lite närmare på detaljplanen så blir bilden lite annorlunda: http:​/​/​kartor.​uppsala.​se/​SCRIPTS/​hsrun.​exe/​extwebb/​dyn.​.​

Precis som Eric säger så får Stationsgatan ett riktigt gatuplan, att det hänger spejsade punkthus (eller vad man ska kalla det) ovanpå är väl OK även om jag personligen hade föredragit fler och sammanbyggda fastigheter med större inbördes estetisk variation.

Att husen förortifieras mot Frodeparken är förstås synd men ganska ofrånkomligt om man inte ska ha en gata genom (vilket jag iofs gärna sett). På sätt och vis har ju Leche satt oss i en knepig situation med sina lameller eftersom det är svårt att förstadliga de här delarna av Fålhagen utan att bygga till längs med gatorna (alltså kvarterisera lamellerna), vilket får betecknas som vääääldigt kontroversiellt och knappast lär hända de närmasta decennierna. Tänk om Leche ritat kvarter istället (typ Tripoli), vilken levande stadsmiljö Fålhagen varit!

Kontakten mot Stationsgatan är alltså bra, men frågan är hur Stationsgatan kommer att koppla till Strandbodgatan. Ska Stationsgatan få något liv behövs ett stråk (genomströmning av människor). Finns förutsättningar för det? Mao, är det den här vägen människor kommer att ta sig till/från stationen och söderut?
 0
Axel H (1 Juli 2009 10:13):
Jag tycker att projektet är bra. Arkitekturen är betydligt roligare än vad vi är vana vid och personligen har jag inget otalt med glasfasader. Kvarteret är utformat så att Frodepaken kan behållas och samtidigt ge stationsgatan ett affärsstråk. Det optimala vore ju att inte ha så långt kvarter, men eftersom Frodeparken ligger där den ligger och östra Uppsala knappt har några grönytor så tror jag att det vore omöjligt att dra vägar igenom den. Hade man här gjort slutna stadskvarter utan att öppna upp parken så skulle man ha byggt för Fålhagen på ett ganska klumpigt sätt tycker jag. Givetvis hade man kunnat lassa på ett antal våningar till..

Hurvida det kommer att bli liv i stadsdelen så tror jag det kommer dröja ett bra tag. Det är väldigt sällan som sprillans nya (dyra) affärslokaler går bra i början. Dessutom ligger ju kvarteret i utkanten (!!!) av staden, trots det centrala läget. Jag hoppas att fler bostäder i Boländerna kan råda bot på det.
 0
Johannes Hulter (1 Juli 2009 14:46):
@ axel h: Jag tror du har helt rätt där! Det riktigt avgörande är hur man hanterar utvidgningen av stan mot Boländerna, man måste våga göra en riktig stadsgata av Strandbodgatan. Området runt rondellen är ett nyckelområde, där måste man våga förtäta funktionsblandat nära gatorna och museijärnvägen. Nu ser det mest ut som en motorled.

Därför är jag också tveksam till det bågformade huset närmast Strandbodgatan (som ska ha dagis i bv tror jag). Det anknyter för dåligt till gatan.
 0
Eric Thärnström (1 Juli 2009 19:04):
De fördelar jag såg med projektet är just de som Johannes och Axel plockar fram: En front mot Stationsgatan (i gatuplanet) och en arkitektur som i alla fall skiljer sig från den runt omkring.

Livet kring Stationsgatan kommer bli sparsmakat för en lång tid framöver. Som Johannes skriver behöver Strandbodgatan förändras och centrum sprida sig mot Boländerna, men i dagsläget finns inga sådana tendenser. Det skulle behövas något som kan dra folk i området. Uppsalas centrum måste öppna sig för öst, så att säga.
 0
Scribo (1 Juli 2009 21:32):
Axel H: Sanningen är att husen är annorlunda vilket är bra men med denna med lösning i glas så kommer nog Entré Uppsala bli Entré Lamellgardin. Hade det varit norrfasader så kanske, men mot söder får de nog investera i ett par riktigt snygga gardiner för att lyckas.

Mig stör det inte heller att man inte bygger hela kvarter men detta är väl en av de få platser det kan fungera på. Att öka genomströmningen i området kräver som sagt något extra. Tyvärr verkar det som man rekommenderar kontor när det gäller bebyggelsen närmst rondellen i Boländerna. Outlet, tivoli eller Bondens marknad är kanske ett bättre alternativ. Ursäkta den långa länken men jag hoppas den fungerar i en kommentar.
http:​/​/​kartor.​uppsala.​se/​scripts/​hsrun.​exe/​extwebb/​dyn.​.​
 0
Axel H (2 Juli 2009 13:35):
Jag inser problematiken med glasfasader, absolut. Men utan att veta exakt hur utformningen blir så har jag fått för mig att glasväggarna inte kommer att vara plana som på traditionellt sätt. De kommer att sitta vertikalt och vinkelrätt mot fasaden med solceller inbyggda, vilket kommer att hindra direkt solsken från att tränga in. Jag tror dessutom att man ska använda sig av silkestryck på delar av fasaden vilka ska dämpa solljus och dessutom se bra ut. Givetvis kvarstår problemet till viss del, men vi får hoppas att det funkar så vi slipper lamellgardinerna!

Ja de centrala delarna av Boländerna är lite av ett sorgebarn. Som jag har förstått ligger stora delar av området inom skyddsområden från bla värmeverket. Det gör att man får svårt att bygga bostäder. Däremot kan man ju som sagt etablera kontor och handel. Tivoli tycker jag var en väldigt bra ide!
 0
Eric Thärnström (3 Juli 2009 00:40):
Precis som Axel H säger så kommer söderfasaderna bestå av solceller och silkestryck. Det finns en teknik där man placerar solceller (kiselplattor stora som kakelplattor) med ett visst mellanrum i fönsterglasen. Mellan cellerna kommer en del solljus in, men det dämpas ändå rejält av solcellerna. Just den tekniken är välanvänd i Tyskland, som ligger 10-15 år före oss vad gäller solceller och deras användning.
 0
Dan Edholm (9 Juli 2009 09:29):
Även om arkitekturen är ett lyft så tycker ändå att det är märkligt att man inte väljer att bygga riktiga stadskvarter i detta läge. Även om Fålhagen inte är ett affärsområde så underlättas inte en sådan omdaning av att man bygger hus i park i denna gränszon. Det blir alldeles för uppenbart för en besökare att hela stadsbygget ligger på andra sidan rälsen. Det finns alldeles för många exempel på områden som ges lokaler och ska aspirera till verksamheter och folkmyller, men som saknar stadskaraktär och därför floppar. Fredhäll i Stockholm är ett sådant område, trevligt i övrigt precis som Fålhagen.

Jag hade hellre sett några slutna stadskvarter med affärer i bottenvångingarna, resturanger och fik ut mot Frodeparken. Möjligheten att senare låta centrum expandera över Strandbodgatan mot de centrala delarna av Boländerna hade varit större.
 0
Anders (10 Juli 2009 09:01):
Jag håller med Dan Edholm mm om att slutna kvarter hade varit bättre. Det blir lite för mycket förort i staden a la Södra stations-området i Stockholm.
Uppsala har oproportionellt litet centrum med slutna kvarter. Att inte passa på att utöka det området är obegripligt.
 0
Axel H (10 Juli 2009 10:03):
Givetvis är slutna stadskvarter det optimala. "Problemet" som jag ser det är Frodeparken. Jag ser ingen egentlig anledning att bygga slutna stadskvarter om man ändå inte kan ha bilvägar mellan kvarteren. Det blir ju också hus-i-park, fast med en mindre säregen karaktär..
 0
Johannes Hulter (23 Juli 2009 16:25):
 0
Eric Thärnström (23 Juli 2009 16:37):
Då har vi fyra olika namn på samma person. Spännande.

Givet att Sverige enbart spenderar 10% av sin BNP på att bygga (när 20% är normalt för andra länder) så är det inte så konstigt att det inte finns utrymme för riktigt enastående arkitektur i Sverige. Det är naturligtvis synd att inte Sverige kan locka (och framför allt utbilda egna) topparkitekter som kan sätta Sverige på kartan.

Samtidigt krävs en stark framtidstro och en stark tillväxt för att kunna sponsra extrem arkitektur. Den mest uttrycksfulla arkitekturen återfinns i de starkaste tillväxtregionerna, såsom Shanghai, Dubai och Taipei. Det är inte de enda parametrarna, men det bidrar.

Faktum kvarstår att svensken spenderar hälften så mycket på byggande som andra världsmedborgare. Sen har vi skriande bostadsbrist också.
 0
Scribo (23 Juli 2009 18:01):
Det har säkert sagts tidigare men ligger inte lite av problemet i dagens politiska korrekthet? Vilken politiker vågar godkänna eller ta striden för ett "skrytbygge" eller ännu värre, dyra bostäder till folk med större plånböcker? Den eviga jakten på "billiga bostäder" sätter självklart sina spår i arkitektur och materialval.
 0
Eric Thärnström (24 Juli 2009 00:01):
Scribo
Jag kan hålla med där, personligen. Jag menar att det måste finnas utrymme för allt. Det finns säkert en marknad för påkostade hyresrätter, men problemet kan vara att det inte tillåts, eller att fastighetsföretagen inte fått upp ögonen för möjligheterna. Kan man locka in fler fastighetsbolag som kan tänka sig att bygga "lyxhyresrätter", viktat mot att de bygger en viss mängd billigare bostäder också så skulle hyresrätterna kanske öka i antal.

De hus som finns i centrum idag som byggdes under andra halvan av 1800-talet hade en blandning av dyra och billiga bostäder. Den klassiska haussmannska hustypen i Paris hade affärer i första planet, påkostade lyxlägenheter i andra, två eller tre våningar med medelklassbostäder samt en vind med billiga lägenheter. Det var innan hissens tid och idag skulle strukturen kunna vändas upp och ner, där påkostade vindsvåningar kan hyras ut dyrt. Då kan man snacka om blandning.

En annan aspekt är hur vi ser på hus idag. En byggnad är idag en del av balansräkningen, en ekonomisk tillgång som man kan handla med. Då gäller det att få ut så mycket som möjligt per investerad krona. Man kunde naturligtvis köpa och sälja fastigheter för 100 år sedan också, men då byggdes husen av praktiska skäl: Man behövde någonstans att vara. Dessutom räknade man med att husen skulle stå för evigt. Idag räknar man med ekonomisk livslängd.

Jag har hört att flerbostadshusen i miljonprogrammet hade en beräknad teknisk livslängd på 20 år, och att man räknade med att under den tiden ersätta bebyggelsen med något annat. Det står er fritt att motbevisa mig :-)
 0
kommerintesvarapårespons (3 Augusti 2009 18:02):
Min personliga syn på saker, hoppas att fler vågar hålla med:

sverige = fulaste landet på jorden! (abstrakt,grått skräp)
sverige = sämsta arkitekterna och byggherrarna på jorden!

Sverige kan t.ex få vackra byggnader som på denna länk:
http:​/​/​www.​mediaarchitecture.​org/​grand-​lisboa-​macao/​

Om dom bara lär sig att kräva bättre standard och lär sig vad som är skräp och vad som är vackert.
i sverige byggs bara skräp, för alla arkitekter är skräp och
funktion går alltid först, sedan skiter dom i hur fult det blir.
till och med trottoarer i sverige gör en deppig och inga färger
andvänds = mest grå som föredras av alla puckon.

Vem bryr sig om svenska traditionella fula röda stugor om man
lika gärna kan bygga snyggt som traditionella japanska hus t.ex.

och när dom försöker bygga "speciellt" så bygger dom abstrakt
skit som små barn kan rita lika "bra". För att försöka vara orginella så bygger dom fult skit som de flesta andra varmare länder skulle undvika eftersom dom är mer i kontakt med själen och hur man bygger för att få ska må bra av det som byggs.
Men dom gör allt ännu värre med allt obehagligt glas i överdrift som ser sterilt ocg robot aktikgt ut, mer själlöst, smaklöst skräp.

Wow! ett snett tak, och fönstrerna är placerade abstrakt. wow vad "genialt".... WOOW, mossa på tak???? sveriges arkitekter
inklusive wingårdh är inte bättre på att rita vackra byggnader än vad barn är. Dom kan inte planera städer för dom vet inte ens vad logik är för nått.

Det är så LÄTT att göra fina byggnader,
som t.ex 'taipei 101' eller 'grand lisboa' eller varför inte

bygga ENKLA hus som ser ut som turistorts hus på kanarie öarna
det ÄR juh sånt folk VILL bo i.

för övrigt bra artikel, och kul att få kommentera ens tankar.
Jo, folk tycker olika... synd på bristen av bra smak bara.
 0
Björn (24 Oktober 2010 14:19):
Hej, jag tycker det ser fantastiskt fint ut, nyskapande och bort från det traditionalistiska, pratar "vi" inte hela tiden om anpassning mot det nya i alla avssenden?

det är alltid lätt att lyfta de negativa aspekterna och tyvärr verkar det vara extremt mycket sådant i Uppsala, i alla sammanhang, vad beror det på?

Med vänliga hälsningar,
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Uppsala:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

YIMBY UPPSALA PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

OM YIMBY
YIMBY Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Uppsala ska fortsätta växa och utvecklas, och vi vill att staden ska växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Vi vill att Uppsala ska bli en riktig storstad som lockar fler studenter, turister och företag. Vi vill ha en storstad med levande kultur, framstående forskning och ett aktivt idrottsliv. Vi vill ha en levande stad för alla människor.

Tät blandstad är oerhört attraktivt. Den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likformiga, glesa och trista bostadsöar som ökar bilanvändningen. Det är något som är fel.

När vi ser planer på en ny stadsdel på den outnyttjade ängen utanför fönstret skriver vi inte protestlistor för att stoppa bygget.

När vi ser planer på ett nytt höghus i kvarteret skriver vi inte arga insändare till lokaltidningen om hur hemskt det är.

Istället blir vi glada över att få fler grannar, mer utbud och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

Mer information om oss
Gå med

ANDRA BLOGGAR
Andra YIMBY-nätverk:
YIMBY Stockholm
YIMBY Göteborg

YIMBY Norge

Andra bloggar:
Betongelit
Bios Politikos
Chief Rocka
God Bostad
G-svampen
Jerker Söderlind
Linköpingsvisioner
Ljungbergs Blogg
MalmöStockholm
Operation Karlstad
Självgod och bitter
Storstad Linköping
Tidsskriften Arkitektur
Urban Dynamic Planing Forum
Urbanisma

Observera att länkade bloggar inte har någon koppling till YIMBY utan endast är länkade då de ofta har intressanta inlägg om stadsbyggnadsfrågor och/eller arkitektur.